Dag van de jeugdbeweging voor armoede

vrijdag 17 oktober 2014 14:36
Spread the love

Op Dag VAN
de jeugdbeweging en Dag TEGEN armoede, maak ik mij zorgen over beide groepen. Reden
voor mijn bezorgdheid zijn de besparingen omtrent jeugdwerk in het
regeerakkoord van Michel I. Dankzij deze besparingen zal het voor de
jeugdverenigingen steeds moeilijker worden om een kwalitatieve werking op poten
te zetten. Dit kan ertoe leiden dat seeds minder kinderen de weg zullen vinden
naar deze waardevolle werkingen in het ganse land. Omdat het voor kinderen
onder de armoedegrens sowieso al moeilijk is om de weg te vinden naar het
jeugdwerk, zullen zij de eersten zijn die uit de boot vallen. Gevolg is een
steeds groter wordende, geïsoleerde groep kinderen die de kans niet krijgt om
gewoon kind te zijn.

Iets
specifieker. De jeugdbewegingen kregen te horen dat er flink gesnoeid zal
worden in hun budget. Niet enkel verliezen zij 10% van hun subsidies, ook zal
hun budget voortaan overgedragen worden aan de gemeentes. Die elk voor zich
zullen beslissen hoeveel er nog aan de jeugd besteed zal worden. Anderzijds was
het cijfer van kinderen in armoede nog nooit zo hoog. Volgens recente cijfers
leeft 1 op 10 kinderen in België onder de armoedegrens.

Ikzelf zet
mij al zes jaar in voor Open Kamp. Een zomerkamp voor én door kinderen en
jongeren uit kansarme gezinnen. Één week per jaar gaan wij met hen op
tentenkamp. De enige verantwoordelijkheid die zij daar dragen is: zorgen dat
zijzelf en de anderen het naar hun zin hebben. Één week per jaar mogen zij hun
financiële zorgen vergeten en gewoon kind zijn. Gewoon spelenderwijze ontdekken
dat ook zij bijzonder zijn, dat ook zij talenten hebben! Open Kamp is een
jeugdvereniging waar de kinderen een appel verkiezen boven een wafel omdat er
thuis gewoon geen geld is voor vers fruit. Wij als leiding willen een voorbeeld
zijn van gelukkige mensen in een rechtvaardige maatschappij. Waar er eerlijk
gecommuniceerd wordt en iedereen gerespecteerd wordt voor wie hij is. Onze
leden gaan na een week spelen naar huis met dat tikkeltje hoop, een sprankeltje
eigenwaarde. De gedachte dat misschien ook zij een talent hebben dat ze willen
delen met de wereld. De goesting om deel te zijn van een groter geheel: een
groep vrienden, de jeugdbeweging.

Weinig
mensen beseffen wat zo’n groep enthousiaste mensen kan betekenen in de
ontwikkeling van (in dit geval) een kind uit een kansarm milieu. De
jeugdbeweging biedt een structuur waarbinnen elk jong individu de tijd en
ruimte krijgt om zichzelf te leren kennen en te ontwikkelen. Tijd en ruimte die
kinderen uit kansarme gezinnen thuis bijvoorbeeld niet krijgen omdat zij daar
samen met ma en pa, maand na maand de strijd aangaan tegen de slinkende
bankrekening. Één namiddag per week leren kinderen dat niet iedereen dezelfde
waarden en normen meekreeg van thuis. Ze leren elkaar respecteren voor wie ze zijn
ongeacht hun afkomst. De jeugdbeweging creëert voor hen succeservaringen. Door
middel van verschillende activiteiten vindt elk kind zijn eigen talent. Hij
voelt zich goed, en gesterkt door de groep.

Met het
talent in handen, en een sterke achterban ligt de toekomst open voor dit kind.
Dankzij het vertrouwen dat hij heeft opgebouwd durft hij zijn eigen leven in
handen nemen en misschien wel de sprong naar zijn eigen dromen wagen. Hij weet
dat hij een vangnet van vrienden heeft waarop hij kan terugvallen. Deze steun
is enorm belangrijk!

Het lijkt
mij logisch dat het voor de jeugdbewegingen moeilijk zal worden om een
kwalitatieve werking te blijven behouden met minder middelen. Een extra
geldactiviteit die geregeld en uitgevoerd moet worden omwille van verminderde
subsidies, kan wel eens de spreekwoordelijke druppel zijn voor een leider om op
te geven. Vergeet niet dat naast de scouts of chiro, deze jongeren ook nog
studeren en/of werken. Binnen Open Kamp betekent het verlies van 1 leider, ook
het verlies van 5 leden. Bij ons geldt de regel 1 leider per 5 leden. Zo
proberen we kwaliteit na te streven. 1 leider minder, betekent dus 5 kinderen
uit het kansarm milieu die niet in aanraking komen met de jeugdbeweging. Die –dankzij
de enorme wachtlijst– misschien wel nooit zullen weten waar hun kwaliteiten (en
dromen) liggen. 1 leider minder, betekent voor 5 kinderen géén uitweg uit
kansarmoede.

Elk weekend
zetten ongelooflijk veel jonge mensen zich in voor de jeugd. Elk weekend
beleven 209 000 kinderen de zotste avonturen op het grasveld, in het bos en in
de stad. Voor sommige van deze kinderen betekent de jeugdbeweging zo veel meer
dan wat ravotten. Jong volwassenen bieden over het hele land vrijwillig een
veilige speel- en leerhaven aan, aan het kostbaarste bezit van onze
samenleving, onze toekomst: de kinderen. Daar bespaar je niet op.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!