Indexsprong doet de pensioenleeftijd verhogen

Indexsprong doet de pensioenleeftijd verhogen

zondag 12 oktober 2014 22:10
Spread the love

Macro-economist
Freddy Heylen vertelt dat ouderen langer laten werken op lange
termijn meer jobs
oplevert.
Daar ik zelf geen economist ben, ben ik bereid deze stelling te
geloven. Toch
wens ik hierbij enige kanttekeningen te maken.

De
regering-De Wever 1, want eigenlijk is dit de juiste benaming, nam de
“moedige “beslissing om tegen de partijprogramma’s in de
pensioenleeftijd te verhogen.

Zelfs
al zijn er vele werkloze jongeren toch zal men om de vergrijzing te
betalen langer moeten werken, lees: langer afdragen aan de sociale
zekerheid.

Ergens
getuigt deze redenering van een conservatief denken. Volgens BDW en
Heylen wordt de sociale zekerheid uit arbeid gefinancierd. Vandaag is
dit voor het grootste deel zo er komen wel bijkomende middelen uit de
BTW en de belastingen zelf. Moet dit zo blijven?

Men
besliste om de indexsprong toe te passen weliswaar niet voor de
allerlaagste inkomens, het zijn echter de grotere en de zeer grote
inkomens die bij een indexaanpassing veel geld transfereren naar de
sociale zekerheid. Deze voor de sociale zekerheid belangrijke
transfer van middelen wordt door de negatie van de index onmogelijk
gemaakt. De federale overheid die de sociale zekerheid beheert krijgt
minder inkomsten voor de sociale zekerheid dus….. we moeten langer
werken om die inkomsten op peil te houden.

Kort
samengevat kan ik stellen dat de indexsprong er onrechtstreeks de
oorzaak van is dat we langer moeten werken. Mijnheer Heylen en Bart
De Wever hebben er blijkbaar nog nooit bij stil gestaan dat de
sociale zekerheid ook alternatief kan gefinancierd worden. Wanneer
ook vermogens hun bijdrage leveren zijn er voldoende inkomsten voor
ons sociaal systeem  en hoeven we niet langer te welken. Meer
nog, oudere werknemers kunnen vervangen worden door jongeren en
minder werklozen doet de druk op de loonvorming ten nadele van de
werknemers afnemen, maar dat willen de werkgevers duidelijk niet.
Totale tewerkstelling geeft immers aan de werknemers meer macht
inzake looneisen en dat kan natuurlijk niet.

Alternatieve financiering
van
de SZ via vermogens kan niet, de sokkel van werklozen moet behouden
blijven om de loondruk te verkleinen en de index moet overgeslagen
worden om de concurrentie kracht te verbeteren.

M.a.w.
de werkman moet inspanningen leveren ter eer en glorie van het
kapitaal.

take down
the paywall
steun ons nu!