Het Vlaamse masker van Bart De Wever

Het Vlaamse masker van Bart De Wever

zaterdag 11 oktober 2014 08:23
Spread the love

Op een blauwe
maandag is Hij nog lid is geweest van de Antwerpse afdeling van het Liberaal
Vlaams Studentenverbond (LVHV). Toen Hij verder geschiedenis ging studeren aan
de KULeuven, sloot Hij zich aan bij het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond
(KVHV), dat zichzelf afficheert als nationaal-conservatief. Hij was
zelfs enige tijd hoofdredacteur van het clubblad Ons Leven. In 1995 studeerde
Hij af en ging aan de slag als academisch medewerker van Zijn mentor, professor
Louis Vos. Naar aanleiding van 100 jaar KVHV publiceerde het tweetal in 2002
het boek Vlaamse vaandels, rode petten.

Als historicus
had Hij een zeer goeie reputatie,
althans in sommige middens. Zo was Hij op 16 september 2000 gastspreker in het
cultureel centrum van het West-Vlaamse Wakken. Op vraag van het Studiecentrum
Joris Van Severen, een clubje van oudgedienden van de Vlaamse Beweging van
wie velen met een stevige extreem-rechtse achtergrond. Van Severen zelf was tot aan
de Tweede Wereldoorlog een illustere figuur binnen die beweging: Leider van het
rechts-radicale Verbond van Diets nationaal-solidaristen (Verdinaso) en
propagandist van het conservatieve gedachtengoed..  

In Wakken viel
Zijn referaat, waarover we vroeger op deze site al schreven, bij veel aanwezigen
niet bepaald in goede aarde. Omdat Hij
de nagedachtenis van Van Severen zou hebben besmeurd. Hij uitte trouwens ook zware bedenkingen
bij de strategie van het flamingantisme: “Recent onderzoek wijst uit dat de
succesformule van radicaal rechts vandaag zou liggen in de combinatie van
politiek en cultureel conservatisme enerzijds en een resoluut marktgerichte
keuze op sociaal-economisch vlak anderzijds”. Kortom: zoals de N-VA zich nu
profileert: liberalisme en conservatisme verenigd achter de vlag van de Vlaamse
Leeuw.

Na de
bekendmaking van het regeringsprogramma publiceerde de Leuvense politicoloog Bart
Maddens, ook wel eens de ideoloog van de N-VA genoemd, een opvallend vlijmscherp opiniestuk in De Standaard (10 oktober). Verplichte lectuur voor iedereen die
het antwoord wil weten op de titel ervan: ‘Wat voor partij is de N-VA eigenlijk?’ De krant vatte
het exposé van Maddens aldus samen: “Van de confederale dromen die de
N-VA tijdens de campagne koesterde, vindt Bart Maddens in het regeerakkoord
niets terug. Sterker: als Bart De Wever de socialisten inderdaad nooit meer
terug wil zien, dan komt er van een staatshervorming ook bij een volgende
regering niks in huis. Voor Vlaamsgezinde N-VA-leden bevat het nieuwe
regeerakkoord geen cadeaus. Zelfs geen symbolische.” Maddens vroeg zich bijgevolg af of
dat Zijn confederalisme geen fetisj zonder praktische politieke betekenis” zal
worden. “Een ding is zeker: de volgende vijf jaar zullen we de kracht van
verandering aan het werk zien. Vraag is alleen wat het meest zal veranderen:
België of de N-VA.”

Hoe dan ook: de door
de N-VA zo bepamperde hardwerkende Vlaming en iedereen met een modaal en
bescheiden inkomen zal er een hoge prijs moeten voor betalen!

www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/10/10/oerconservatieve-studentenclub-kvhv-wordt-hofleverancier-van-regering-Michel

www.dewereldmorgen.be/blogs/janwillems/2012/08/19/de-rode-pet-van-bart-de-wever

www.standaard.be/cnt/dmf20141009_01312840

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!