Alexander De Croo, vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking (foto Wikimedia Commons)

Michel I: ‘liberale’ ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking wordt de bevoegdheid van vicepremier Alexander De Croo (Open VLD). Hoe zijn beleid concreet gestalte zal krijgen, blijft vaag in de regeringsverklaring, onder meer op vlak van besparingen. Koepelorganisatie 11.11.11 ziet een aantal zorgwekkende signalen.

vrijdag 10 oktober 2014 15:44
Spread the love

Het
is de eerste keer dat een vicepremier deze bevoegdheid krijgt.
Daarmee wordt dit beleidsdomein onderdeel van de vergaderingen van
het cruciale kernkabinet. In hoeverre dat een positieve impact zal hebben op het globale regeringsbeleid, valt volgens 11.11.11 af te wachten. De nieuwe regering is volgens de organisatie van plan een aantal vroegere internationale engagementen af te
bouwen.

Zo is de
internationale klimaatfinanciering onvoldoende concreet gemaakt. Ze wordt door de nieuwe federale regering niet gezien als een afzonderlijk engagement maar als onderdeel
van het volledige budget van ontwikkelingssamenwerking. De taks op
financiële transacties wordt uitgehold, waardoor de kans ontbreekt om nieuwe middelen te vinden voor ontwikkelingssamenwerking en
voor het klimaatbeleid.

0,7 procent

Het
regeerakkoord herbevestigt het streefdoel van 0,7 procent van het
totale overheidsbudget wel, maar relativeert dat engagement door de
toelichting “in de mate van wat budgettair mogelijk is”. Daarom vreest 11.11.11 het ergste. Een
andere belangrijke aanpassing in het regeerakkoord is de vermindering
van het aantal landen waaraan België steun verleent, van 18 naar 15.
Drie landen zullen dus geen steun meer ontvangen. Welke landen dit
zullen zijn, is onbekend.

De nieuwe regering legt grote nadruk op engagement in de landen van Centraal-Afrika, meer bepaald in de regio van de grote meren. Afrika
moet volgens 11.11.11 inderdaad belangrijk blijven in het Belgische
ontwikkelingsbeleid, maar een verdere terugtrekking uit Azië en
Latijns-Amerika vindt de organisatie onverstandig.

Door een concentratie op de allerarmste landen met het
laagste gemiddelde inkomen, waar ontwikkelingshulp het meest acuut
nodig is, vreest 11.11.11. dat de aandacht zal wegvallen voor de arme bevolking in landen met een meer gemiddeld inkomen. De organisatie wijst erop dat
80 procent van de allerarmsten net in deze landen leven. Het is in
die landen nochtans mogelijk om met relatief weinig middelen nuttig werk te leveren.

Gebonden of ongebonden hulp

De zogeheten ‘gebonden’ hulp – waarbij steun aan
ontwikkelingslanden vooral gebeurt via Belgische bedrijven
en leveranciers van producten, die met die steun in de betrokken
landen actief zijn of worden – wordt niet verdedigd in dit
regeringsakkoord. Met dit principe ziet 11.11.11. echter een tegenstrijdigheid, omdat de nieuwe regering ervoor pleit dat ontwikkelingshulp ook de
eigen Belgische bedrijven ten goede moet komen.

Koepelorganisatie 11.11.11 blijft pleiten voor
de promotie van eerlijke en duurzame handelspraktijken als leidraad
voor de samenwerking met ontwikkelingslanden.

Overigens was de nieuwe eerste minister Charles
Michel
zelf federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking van december
2007 tot februari 2011, onder eerste ministers Verhofstadt (Open VLD),
Leterme (CD&V), Van Rompuy (CD&V) en opnieuw Leterme.

take down
the paywall
steun ons nu!