Opinie - Wouter Hessels

Heksenjacht op ambtenaren

De besparingsregering Michel I staat in de steigers en laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Het overheidsbeslag is te groot en te vet en moet dus afslanken. Zoals Bart De Wever het in levende lijve zelf heeft voorgedaan.

vrijdag 10 oktober 2014 11:05
Spread the love

Dat betekent bijvoorbeeld dat slechts één op de vijf ambtenaren die met pensioen gaan, vervangen zou worden. Daar bovenop zal er zwaar beknibbeld worden op de werkingsmiddelen, subsidies en gebouwen van de overheid. Door de indexsprong is er sowieso loonverlies en niet-benoemde ambtenaren zullen sneller ontslagen worden.

Als docent ben ik ook ambtenaar en ik vind deze heksenjacht en zware besparingen ronduit beledigend voor alle ambtenaren in dit land. Alsof ambtenaren allemaal (niet) werken zoals in het hilarisch, doch karikaturaal televisiefeuilleton van weleer, De Collega’s.

Gerespecteerd

Alsof het werk van vijf mensen zomaar door één supermens verricht kan worden die dan van teflon is en niet ten prooi valt aan stress, slapeloosheid, lichamelijke of psychische kwalen. Hoe denken de zo zakelijke heren en dito dames van de Zweedse kamikazecoalitie dat ambtenaren zich voelen bij alle hogergenoemde besparingen en de aanslag op hun beroepseer? Beroerd, kwaad en niet gerespecteerd, natuurlijk.

Ik ben zeer boos op mijn politieke generatiegenoten, de zo koele, kille architecten van deze regering, die hun besparingen durven verkopen onder de valse mantra ‘Iedereen moet zijn steentje bijdragen’. Terwijl rijken steenrijk blijven of nog rijker worden, krijgen werknemers in overheidsdienst een zware steen als strop rond de hals gebonden.

Als je na een loopbaan van veertig jaar of meer verneemt dat je niet vervangen wordt, wat is je werk en wat ben je zelf professioneel en maatschappelijk waard geweest al die werkende jaren lang? Dat is en wordt een bijzonder belastende existentiële vraag voor de geviseerde ambtenaren.

Hardvochtig

Cynisch genoeg laten de regeringslieden tegelijkertijd weten dat het bezoek aan een psycholoog beperkt terugbetaald zal worden. Door de schade die de nieuwe regering zal aanrichten op menselijk kapitaal, zullen vijf terugbetaalde bezoeken aan een psycholoog niet volstaan om vernederde en aangeslagen mensen op te lappen. Indien de nieuwe regering zo hardvochtig en geobsedeerd, ‘eindelijk zonder de socialisten’ tekeer blijft gaan, zullen psychologen hun handen vol hebben aan mensen met burn-outs, depressies, angststoornissen,….

Bovendien wordt er stevig ingehakt op onderwijs, kunst- en cultuursubsidies, dus meer troost of schoonheid is er van die kant ook niet te verwachten. De goede intentie om psychotherapie terug te betalen, dreigt door de aangekondigde heksenjacht een zware, en niet voorziene uitgavepost te worden voor Michel I. En daar hebben de ambtenarenbashers, sociaal ongevoelig als ze zijn, niet op gerekend.

Wouter Hessels is docent aan het RITS, School of Arts

take down
the paywall
steun ons nu!