N-VA: dubbele en gespleten tong

N-VA: dubbele en gespleten tong

donderdag 9 oktober 2014 05:50
Spread the love

“Dat er bijna 30 uur ononderbroken
werd vergaderd over de laatste knelpunten moet ook haast een unicum zijn. Met
speciale dank aan de Antwerpse burgemeester Bart De Wever die gisteren per se
wilde afronden omdat hij zaterdag voor stad en haven naar China wil vertrekken.
Ver weg van het eerste protest. Want dat komt er geheid… Deze regering wacht
een lange, hete herfst.” Aldus politiek commentator Paul Geudens in Gazet van Antwerpen
(9/10).

Diezelfde krant plaatste ook een
stukje met als titel een statement van De Wever: ‘We halen honderden miljoenen
bij grootste vermogens’. Dit had hij de avond voordien in Terzake verklaard.
Waarom De Wever en niet premier-in-spe Charles Michel of Kris Peeters er te
gast waren, heeft natuurlijk alles te maken met de mening dat De Wever, althans
volgens de perceptie van de journalistenmeute, de Grote Architect van deze Zweedse coalitie is. Het moet ontegenzeggelijk zijn ego strelen. Hij waant zich
vast ’s lands Jupiter, naar bekend de oppergod in de Romeinse mythologie.

Met die uitspraak pareerde De Wever natuurlijk de almaar luider klinkende
roep tot invoering van een vermogensbelasting. Njet dus. Maar hoe die honderden miljoenen
gevonden worden, daar had hij wel een simpele uitleg voor: “Een aantal heel slimme maatregelen,
waarvan we er een aantal zelf op tafel hebben gelegd”. Deze maatregelen hebben
overigens al een naam: doorkijktaks.

In het vizier – zouden
moeten –  liggen degenen die hun miljoenen hebben ondergebracht in schimmige trusts in
het buitenland. De Wever vergat er wel bij te vertellen dat dit eigenlijk niet zomaar
kan zonder intense internationale samenwerking. En uitgerekend dàt is nu al tientallen
jaren een heikel probleem. Nederland bijvoorbeeld, waar aardig wat rijkelui
van Belgische en andere komaf hun centen hebben geparkeerd in een zogeheten
Stichting-Administratiekantoor (STAK), ligt erg dwars. Onze noorderburen willen
immers hun lucratieve positie als fiscale vluchtheuvel voor ook in ons land
bedrijvige multinationals, zowel grote ondernemingen als huis-tuin-en-keukenbedrijven in ons land en privé-personen zoals de
rocksterren van The Rolling Stones en U2 niet zomaar te grabbel gooien.

De Gazet van ’t Stad  bracht diezelfde dag nog een ander berichtje dat evenwel tussen
de plooien viel van de hoera-berichtgeving over het regeerakkoord. Terwijl de
onderhandelaars in Brussel, al dan niet verwend met een kop koffie en een
stukje taart, de vergadermoeheid trotseerden, bracht Vlaams minister-president
Geert Bourgeois een bezoek aan de Antwerpse diamantsector, waarvan zijn partijgenoot
en kandidaat-minister Jan Jambon een vurig lobbyist is.

De stugge N-VA’er Bourgeois
verklaarde dat hij “gaat onderzoeken of hij de Antwerpse diamantsector kan
helpen”. Die zit in de shit omdat de Antwerpse Diamantbank, die een belangrijke
rol speelt in het beheer van de geldstromen, wordt opgedoekt. Tegen deze bank
loopt bij het Hof van Cassatie nog een klacht omdat het Antwerpse parket heeft
geweigerd een onderzoek naar onfrisse praktijken uit te voeren. Niettemin,
aldus Bourgeois, kan “de Vlaamse regering best haar expertise ter beschikking
stellen”. Vreemd. Wie de misdaadkronieken van de laatste jaren een beetje
volgt, weet dat de begerige steentjes niet zozeer blinken dan wel frauduleus zwart
zijn gekleurd.

Het is hoegenaamd geen wonder dat de
Belg met een modaal of kleiner inkomen zich zorgen maakt. Voor wie daar gek van
wordt, is er evenwel goed nieuws. De regering wil een consultatie bij de psycholoog
via het ziekenfonds terugbetalen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!