Michel I viseert barema’s: “natte droom van werkgevers”

De regering wil werkgevers de kans geven om hun werknemers te belonen op basis van prestaties in plaats van anciënniteit. "De natte droom van werkgevers die komaf willen maken met collectieve verloningssystemen", reageert BBTK-voorzitter Erwin De Deyn.

donderdag 9 oktober 2014 17:01
Spread the love

“In het nieuwe
model zullen
de werknemers een loon ontvangen dat meer overeenstemt
met hun competenties
en productiviteit, in plaats van een loutere
lineaire toename in functie van leeftijd en
anciënniteit.” Zo
staat het in het nieuwe regeerakkoord.

“Dat is de natte
droom van werkgevers”, reageert Erwin De Deyn, voorzitter van de
socialistische bediendenvakbond BBTK. “Zo kunnen zij komaf maken
met collectieve verloningssystemen en de marge die vrijkomt
gebruiken voor individuele vormen van verloning op basis van
prestaties.”

Volgens De Deyn is dat niet de enige manier
waarop de collectieve loononderhandelingen worden ondergraven. “De
indexsprong is een ernstige inbreuk op het indexmechanisme. En er is
sprake van een loonblokkering tot 2016 en misschien nog langer.
De enige manier om nog de lonen te verhogen zijn individuele
afspraken tussen werknemer en werkgever.”

Dergelijke
individuele systemen ondergraven de solidariteit, meent De Deyn.
“Alleen enkelingen zullen nog verhogingen kunnen binnenhalen op
basis van criteria die niet onderhandeld zijn. Op die manier zal niet
langer iedere werknemer genieten van de groei in een bedrijf.”

Op verschillende
plaatsen in het regeerakkoord wordt lippendienst bewezen aan het
sociaal overleg. “Samen met de minimumdienst in het openbaar
vervoer is die aantasting van collectieve onderhandelingen een
regelrechte aanval op wat wij, vakbonden, zijn. Het sociaal overleg
dat de regering voor ogen heeft, komt neer op advies geven over de
modaliteiten van dingen die al beslist zijn. Dat is puur voor de
vorm”, zegt De Deyn.

“Deze regering is echt over de ganse
lijn antisociaal”, zegt De Deyn. “Meer flexibiliteit, de afbouw
van tijdskrediet, de landingsbanen en SWT (het vroegere brugpensioen,
nvdr). Alle middelen die mensen toelieten om het langer vol te
houden, worden afgebouwd en tegelijk wordt de pensioenleeftijd
verhoogd.”

“We gaan nu de werknemers goed informeren. Met
een goed uitgedokterde communicatiecampagne probeert deze regering te
doen alsof het allemaal zo erg niet is. Dat gaan we in de bedrijven
tegenspreken. Daarna zullen de vakbonden een actieplan vastleggen.
Liefst zoveel mogelijk samen. De beweging die we op gang gaan
brengen, moet zo breed mogelijk zijn.”

take down
the paywall
steun ons nu!