Jan Nolf (foto JustWatch.be)

Justitie onder Michel I: niet meer voor de gewone mens

DeWereldMorgen.be raadpleegt enkele experts ter zake over de inhoud van het federale regeerakkoord. Justitiewatcher Jan Nolf boog zich over het luik justitie.

donderdag 9 oktober 2014 16:53
Spread the love

“Over het algemeen
vind ik het luik Justitie van het federale
regeerakkoord voorspelbaar. Het komt overeen met de elementen die
gelost werden voor de publicatie van het akkoord. Toch zijn er enkele
uitschieters. Zo wordt een vernieuwde wet op landloperij ingevoerd.
Dit had De Wever aangekondigd in een interview met Humo“, zegt Jan Nolf.

“Wat
ook opvalt, is dat de term ‘rechtsonderhorigen’ wordt gebruikt in het
akkoord. Dat is opvallend omdat het een vorm van taalgebruik is die
thuishoort in de periode van voor
de Franse Revolutie. Het is een heel vreemde evolutie om de burgers
opnieuw aan te duiden als rechtsonderhorigen.
Hier kan een ideologische verschuiving in gedetecteerd worden.”

“Voorts
vermeldenswaard
is dat de
rechtsgang over het algemeen hoogdrempeliger wordt. Voor
niet-kapitaalkrachtige mensen wordt het steeds minder vanzelfsprekend
om naar de rechtbank te stappen.”

“Dit laatste staat in schril
contrast met het opnemen van het binnenlands betalingsbevel. Dat wil
zeggen dat burgers zelf moeten de stap zetten naar de rechtbank
indien ze opgeroepen worden. Als ze geen
gehoor geven aan de oproep en dus niet naar de rechtbank gaan, dan
worden ze veroordeeld. Dat is de complete omkering van de rechtsgang.
Men gaat uit van het vermoeden van schuld in plaats van het vermoeden
van onschuld.”

“Ook
vermeldenswaard is de houding die aangenomen wordt tegen zogenaamde
zwakke huurders. Mensen die schulden hebben zullen in een database
opgenomen worden. Verhuurders kunnen zo nagaan of kandidaat-huurders
al dan niet schulden hebben. Het spreekt voor zich dat dit zal leiden tot
het uitsluiten van huurders die niet kredietwaardig geacht worden.
Wat wordt voorgesteld als een beschermingsmaatregel is dus feitelijk
een uitsluitingsmaatregel. Door
deze maatregel zal het aantal daklozen toenemen.”

“Tot
slot blijft de afkoopwet behouden. Er wordt wel gesteld dat die wet
zal geëvalueerd worden, maar echt afbouwen zal niet gebeuren. Het
schandaal blijft behouden: er zal geen rechter tussenkomen in de
procedure. Dat is een aanfluiting van de rechtsgang.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!