State of the arts

State of the arts heeft ook drie strategische vragen voor VOKA

Economen zijn tegenwoordig zo behulpzaam voor kunstenaars. In tijden van kaalslag staan ze klaar met advies over de huishoudkunde van kunst en cultuur, il faut cultiver notre jardin! We hadden bijvoorbeeld al Andreas Tirez van de denktank Liberales die graag het ballontje oplaat of we cultuursubsidies in tijden van economische spaarzaamheid niet beter afschaffen.

woensdag 8 oktober 2014 11:29
Spread the love

De voordeur van menige commerciële media zwaaide
prompt open: interessant, origineel en zo tegen de stroom in!

Helaas, geen debat met harde cijfers zoals we van een econoom mogen verwachten, Tirez filosofeert graag wat uit de losse pols. En dat kunnen wij natuurlijk zelf ook! De waarde van kunst is maar wetenschappelijk aantoonbaar als ze ook meetbaar is, zo stelt hij bezorgd. Jammer voor zijn soort geliefkoosde wetenschap!

Onlangs schoot tevens Paul De Grauwe ons genereus ter hulp: subsidies moeten gekoppeld worden aan publieksopkomst. Wie al kassa maakt, krijgt dus ook nog eens subsidies? Het zal wel aan onze gebrekkige huis-tuin-en-keuken expertise liggen?

Meer moois: nu krijgen we zelfs strategische denkoefeningetjes van de hoofdeconoom van VOKA. Er staat om te beginnen een mooie disclaimer bij: “Vooraf willen we wel verduidelijken dat VOKA het belang van cultuur en kunst zeker niet onderschat of minimaliseert. Een sterke culturele- en kunstscène is onontbeerlijk indien we Vlaanderen een innoverende en economische sterke regio wil blijven”. Waar wij allemaal voor moeten dienen! Let vooral op de ‘zeker niet’, ze deden toch ook mee aan de Ik Kies voor Kunst-campagne?

Drie vraagjes zijn ons deel.

(1) Waarom cultuursubsidies als er iets als HBO bestaat? Dat deze econoom dat zelf niet weet? Het commercieel succes van HBO is alleen mogelijk omdat de Amerikaanse filmindustrie op wereldschaal opereert en die markt ook monopoliseert. Eigen soaps, laat staan eigen artistieke film, is zonder subsidies onmogelijk. Fact! Dan hebben we het nog niet over andere kunstvormen gehad. The Games of Thrones en Harry Potter vinden wij ook goede voorbeelden.

(2) Waar blijft de afwisseling van de wacht? Tip: surf eens naar het programma van een hedendaags museum of theater in de buurt?

(3) Vullen we de maatschappijkritische rol goed in? U vindt de ganse sector te links, maar is ook zoveel plaats aan uw linkerzijde. Uw vraag beantwoordt nochtans zichzelf. Wie kritisch wil zijn voor een rechtse maatschappij, kan toch moeilijk ook nog eens rechts zijn? Tenzij we een nog rechtsere maatschappij willen natuurlijk. We onthouden dat rechtse opiniemakers volgens VOKA te weinig aan bod komen vandaag. Ze worden gesubsidieerd om dat te zeggen.

Tot slot, dat iedereen die ooit een theater aan de binnenkant zag zich als cultuurexpert opwerpt, dat zijn we al gewoon. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Mogen wij de kritische hoofdeconoom per kerende ook even verzoeken zijn kritische bevraging zelf te overlopen? Hoe zit dat dan juist met het bedrijfsleven? Van onze kant dus ook dezelfde drie vragen:

1. Waarom nog steun aan kleine ondernemers en kmo’s als er ook multinationals zijn? Ondernemers in België krijgen al gauw 12 miljard subsidies (de miljarden voor bedrijfswagens niet meegerekend). Waarom zijn er nog kleine softwarebedrijven als er al Microsoft bestaat?

2. Waar blijft de innovatieve omslag in ons bedrijfsleven? Nodig voor ‘de groei’! Waarom wordt er nog amper in Onderzoek en Ontwikkeling geïnvesteerd? Miljarden winst blijven passief op jullie bankrekeningen staan of meteen uitgekeerd in dividenden. Is dat geen verzuim, net nu natuur, cultuur en ons sociaal samenleven zo onder druk staan?

3. Vullen bedrijven hun maatschappelijke rol wel goed in? Scheppen ze structurele tewerkstelling? Hoe gaan ze om met de overproductiecrisis? De afvalberg? Spam, reclame en andere mentale pollutie?

http://www.stateofthearts.be/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!