Barst in de katholieke zuil

Barst in de katholieke zuil

maandag 6 oktober 2014 08:58
Spread the love

In het artikel :CD&V-Leden willen de band met Beweging.net niet kwijt (De Morgen 4/10)
wordt gerefereerd naar een enquête aan de RUG waaruit blijkt dat de
CD&V-leden graag de structurele band tussen de  beweging en de
christendemocratie behouden. Het tegendeel zou me verwonderen deze
 arbeidersbeweging is traditioneel de grote kweekvijver van de
christendemocratie en ze verzekeren zich graag via deze structurele band van
nogal wat kiezers.

De universiteit had beter een andere bevraging gehouden.
Willen de militanten binnen het vroegere ACW de strakke band met de partij
behouden? Het zou voor Beke en consoorten wel eens een ontnuchterend resultaat
kunnen geven.  Zelf ben ik actief aan de basis van de beweging en moet ik
vooral in vakbondsmiddens vaststellen dat die structurele samenwerking
verlammend werkt op de sociale agenda van het ACV.

In mijn gemeente Herent is het plaatselijke Beweging.net
reeds lang afgestapt van de nauwe samenwerking met de christen democratie. Twee
verkozenen in de gemeenteraad die militante KWB’ers zijn zetelen voor
Groen. Samen met Tine Van Rompuy (ACV-LBC) kandideerden bij de laatste
verkiezingen tientallen  ACV-militanten op de lijsten van de PVDA+. Dit
zijn twee voorbeelden die aantonen dat er binnen Beweging.net iets beweegt. De
enge band wordt meer en meer verlaten, basiswerkers zoeken contacten
afhankelijk van het sociale thema binnen alle partijen die kiezen voor een
sociaal en warm maatschappijmodel.

Als de rechtse coalitie iets positief teweegbrengt, is het
de breuk van een sociale beweging met de enge partijpolitiek.

* Dit artikel verscheen als lezersbrief in De Morgen
(6/10/2014)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!