‘Grootscheepse sociale mobilisatie tegen rechtse regering’

Op een statutair congres sloot het ABVV de rangen en keek het ook vooruit. De socialistische vakbond belooft een actieplan om een brede oppositiebeweging op de been te brengen tegen de toekomstige rechtse regering. “Wie wind zaait, oogst storm”, klonk het.

vrijdag 3 oktober 2014 14:46
Spread the love

Na een wat woelige
opvolgingskwestie probeerde het ABVV de neuzen weer in dezelfde
richting te krijgen. Luikenaar Marc Goblet volgt Anne Demelenne op
als algemeen secretaris en rechterhand van ABVV-voorzitter Rudy De
Leeuw.

Anne Demelenne stond acht jaar mee aan het hoofd van
de vakbond maar moet afhaken wegens een slepende ziekte. Haar
afscheid maakte de emoties los en zowel Demelenne als De Leeuw moesten het hoofd even afwenden om enkele tranen te weg te vegen.

“Kameraden, zich
verzetten, verdelen en kritiek geven is altijd moeilijker dan
luisteren, verenigen en opbouwen”, verwees Demelenne nog naar de
interne spanningen. Ook haar opvolger Marc Goblet deed een emotionele
oproep om met vereende krachten de regering te lijf te gaan. “Alleen
een verenigd ABVV kan zich verzetten tegen de regering die ons hele
model in vraag stelt. We moeten niet zoeken naar wat ons verdeelt
maar naar wat ons verenigt. Anders wint rechts”, zei Goblet.

De
vakbond besloot op het congres ook enkele maatregelen te nemen om de vakbond
te vervrouwelijken. Uit een interne studie bleek immers dat er ook
binnen het ABVV een glazen plafond bestaat. Het federaal
secretariaat – het leidende orgaan van de vakbond – krijgt een half
jaar om structurele oplossingen voor te stellen. Datzelfde
secretariaat wordt ook versterkt met twee vrouwen.

Voorzitter Rudy De
Leeuw maakte in zijn slottoespraak een vuist tegen de coalitie die in
de stellingen staat, “de meest rechtse en meest conservatieve
regering sinds de Tweede Wereldoorlog”. Volgens De Leeuw worden uit
alle perslekken over de onderhandelingen de contouren duidelijk van een zeer
harde samenleving met aanvallen op de koopkracht, de
openbare diensten, de pensioenen en het stakingsrecht.

“Dit is voor ons
een horrorcatalogus die een maatschappij voorspelt waarin werknemers
en mensen met een uitkering nog meer in bestaansonzekerheid
terechtkomen. Dit wordt een regering die de gezinnen het gelag doet
betalen, volledig in het voordeel van de bazen en de rijken.”

Volgens de
ABVV-voorzitter is het verzet begonnen. “Niet alleen van de
vakbonden. Ook van de studenten, de ambtenaren, de kunstenaars, de
gezinnen, de gepensioneerden, … Ik roep iedereen op om solidair te
zijn in het verzet.”

Het congres stemde
ook een motie over dat verzet. Het ABVV belooft een “grootscheepse
sociale mobilisatie” op gang te brengen als de regering enkele rode
lijnen overschrijdt.

In de motie wordt
gewag gemaakt van relevante acties met duidelijke doelstellingen die
een constante druk moeten aanhouden. Om zoveel mogelijk steun te
verwerven komt er ook een informatiecampagne.

take down
the paywall
steun ons nu!