Een enorme verkeersopstopping in Brazilië ten gevolge van dringende herstellingswerken aan de druk bereden wegen (foto Mario Osava/IPS)
Milieu -

Klimaatopwarming drijft Latijns-Amerika terug naar afgrond

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) heeft berekend dat in Latijns-Amerika nog maar 4,6 procent van de bevolking ondervoed is. Dat lage cijfer kan echter snel erug stijgen onder invloed van de opwarming van het klimaat, gelooft het FAO.

donderdag 2 oktober 2014 21:38
Spread the love

Uit een studie van de
Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de denktank Global Harvest
Initiative blijkt dat Latijns-Amerika met zijn 600 miljoen inwoners
de grootste voedselexporteur ter wereld is. Toch moet bijna een kwart
van de plattelandsbewoners er leven van minder dan 2 dollar (1,57
euro) per dag.

Daarbovenop wordt Latijns-Amerika voortdurend bedreigd
door natuurrampen zoals aardbevingen, orkanen, overstromingen en
droogte. Deze fenomenen worden verergerd door de klimaatopwarming.

De klimaatopwarming vormt ook
een serieuze bedreiging voor de strijd tegen armoede en honger.
Veranderingen in de neerslag- en temperatuurzones leiden ertoe dat
landbouwgronden steeds meer onder druk komen te staan.

In de meest extreme gevallen
die Oxfam bestudeerde, kunnen landbouwgewassen een kwart minder gaan
opbrengen tussen 2030 en 2045 dan nu. Volgens Oxfam zal de
klimaatopwarming vooral invloed hebben op kleine landbouwbedrijfjes
en boeren die in familieverband werken. Zij produceren meer dan de
helft van het voedsel in Latijns-Amerika en hebben vaak niet de
juiste middelen om met het onvoorspelbare weer om te gaan.

Voedselexport

Ondanks de dreiging van de
klimaatverandering blijft de economische groei in Latijns-Amerika
vooral gericht op de export van producten, waarbij het ontginnen van
natuurlijke bronnen voor de landbouw een sleutelrol speelt. Zo steeg
de export van ruwe materialen en producten met 20 procent tussen 2000
en 2011.

De niet-duurzame vorm van
landbouw en de ontbossing die daar een gevolg van is, zijn de twee
grootste bronnen van broeikasgassen in Latijns-Amerika. Bovendien
stijgt de energiebehoefte van zowel industrieën als burgers steeds
meer, waardoor de regio elk jaar 5 procent meer energie nodig heeft.

Om aan deze energievraag te
voldoen, staan de Latijns-Amerikaanse landen op het punt om grote
reserves van fossiele brandstoffen zoals olie en schaliegas aan te
boren. Experten waarschuwen echter voor de gevolgen van niet-duurzame
ontwikkeling op de klimaatopwarming.

Gevolgen vooral voor de armsten

Ironisch genoeg zijn het de
mensen die het minste bijdragen tot de klimaatopwarming, die juist
het grootste slachtoffer hiervan worden. Zo laten de gevolgen van de
klimaatopwarming zich al voelen in Guatemala, waar onlangs de ergste
droogte in 40 jaar heeft toegeslagen. Bijna 1,2 miljoen mensen lopen
in de komende maanden het risico op hongersnood.

Een recent document met de
nieuwe ontwikkelingsdoelstellingen van de VN wijst op het feit dat
ongeveer een derde van alle wereldburgers “klimaatneutraal” leeft,
terwijl een kleinere, ontwikkelde minderheid verantwoordelijk is voor
een enorme schade op milieugebied.

Toch zijn het de armste mensen
die de gevolgen dragen van de klimaatverandering. Latijns-Amerika,
dat al “de volgende graanschuur van de wereld” wordt
genoemd, zou volgens de VN moeten streven naar een duurzame manier
van ontwikkeling in het volgende decennium.

Volledig bericht van IPS (Engels): Latin America on a Dangerous
Precipice

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!