Gezondheidsenquête 2013: sinds crisis 2008 spectaculaire stijging depressie, angst, slaapstoornis, zelfmoord

donderdag 2 oktober 2014 08:52
Spread the love

Hoe
durven ze
? Gezondheidsenquête 2013: sinds crisis 2008 spectaculaire
stijging depressie, angst, slaapstoornis en zelfmoordgedachten

In alle drie de gewesten, bekijk de grafieken ! Nooit gezien !

Stop hun remedies voor de crisis: hogere werkdruk, meer flexibiliteit,
langer werken. Steun ons cactusplan: brugpensioen, minder flexibiliteit,
meer fatsoenlijke jobs en arbeidsprotectie.

take down
the paywall
steun ons nu!