Is de tijd rijp voor een nieuwe crisis?

Is de tijd rijp voor een nieuwe crisis?

vrijdag 26 september 2014 14:50
Spread the love

In
De Tijd voorspelt KBC-CEO Johan Thijs vandaag opnieuw een financieel debacle: “Vroeg
of laat komt onvermijdelijk een nieuwe financiële crisis”.

Op
een bijeenkomst van het zgn. Financieel Forum Kempen stelde Thijs dat de menselijke
hebzucht vroeg of laat tot een nieuwe financiële crisis zal leiden.

Daarmee
gaat Thijs in feite Marx achterna. Verrassend? Misschien wel. Toch kan zelfs
een beetje econoom er niet naast kijken: de financiële rampen, die ons
steeds weer te beurt vallen, zijn crisissen van overproductie die door Marx
meer dan 160 jaar geleden beschreven werden.

De
crisis van overproductie is onlosmakelijk verbonden met het kapitalistische
systeem. Zelfs Nouriel Roubini – nog een notoir crisisvoorspeller – had het er
een paar jaar geleden ook over in The Wall Street Journal:Marx had gelijk.
Het kapitalisme kan zichzelf vernietigen. Het verplaatsen van inkomens uit
arbeid naar kapitaal leidt tot te veel productiecapaciteit en tot te weinig
vraag naar consumptieproducten (…) Het wegsnijden van jobs vermindert de
arbeidsinkomens, vergroot de ongelijkheid en vermindert de eindvraag nog meer.“

Dat
is ook zo: de productiecapaciteit stijgt door de concurrentie, maar de
hebzuchtige jacht op winst blijft open. De lonen komen onder druk en de
werkloosheid neemt toe. Daardoor daalt de koopkracht en zo komt het telkens
weer tot een overproductiecrisis. Dat mechanisme werd door Marx bewezen in 1850
in Das Kapital.

Het
is duidelijk dat onze nieuwe regeringen dit absoluut niet begrijpen. Hun
besparingswaanzin zal de koopkracht nog verder onderuit halen en de armoede
zienderogen doen toenemen – met alle gevolgen van dien.

Thijs
slaat als voorspeller dezelfde weg in als Maurice Lippens, een andere
zogenaamde ‘topbankier’. Toen die zijn Fortis-schip al zwaar slagzij maakte,
had hij het over een ‘complete meltdown’ die eraan kwam in de Verenigde
Staten. Hij had toen in de smiezen dat er niet meer te ontkomen viel aan de
economische crisis die zich vanaf 2007 duidelijk manifesteerde. Zijn
megalomanie brak Fortis zuur op toen de meltdown daar ook zeer hard toesloeg.

Thijs
had het gisteren ook over de staatssteun die KBC enkele jaren geleden kreeg.
Die noemde hij ‘de beste investering van de overheden van de voorbije 25 jaar.’
Daarmee ging hij niet zover als Lloyd Blankfein, de CEO van Goldman
Sachs, die ooit beweerde dat bankiers  ‘het werk van God doen’.

take down
the paywall
steun ons nu!