Opinie -

Bezet de straten en pleinen! Oproep tot een algemene staking, een walk out, een herfstexodus

Dit is een oorlogsverklaring aan de hele civiele maatschappij, dus moet de civiele maatschappij kordaat antwoorden. We hebben niets meer te verliezen. Zij willen ons bang maken. Wij moeten hen bang maken.

vrijdag 26 september 2014 23:18
Spread the love

‘Wij
doen niet meer mee. Dit is niet de samenleving die wij willen’

Het
regeerakkoord was een oorlogsverklaring, maar we hadden het nog niet
goed door (lees daarover Ico Maly: ‘Het Vlaanderen van de
verliezers
‘ – en je zal zien: dat regeerakkoord is gewoon een
duivelspact). Nu zijn we, sinds de septemberverklaring, plotsklaps
wakker aan het worden in een andere wereld.

De kille en repressieve
marktmaatschappij is een feit. ‘De neoliberale strafstaat’ is
niet langer een overstatement, of de titel van een links, kwaad boek,
maar gewoon de naakte, ondragelijke waarheid.

Men
wil eerst en vooral het middenveld kapot maken. Niets minder. De
cultuursector komt natuurlijk eerst aan de beurt, ze wilden er al
jaren van af en de politieke klasse weet maar al te goed dat in brede
lagen van de bevolking de sympathie voor de culturo’s op zijn
zachtst gezegd aan de lage kant is. Dus de duimschroeven aan en
daarna gedwee dansen naar de pijpen van de politiek: de Vlaamse
identiteit uitdragen. Alles wat in de weg zit van dit dubbele
programma: alles vermarkten en alles Vervlaamsen, moet eraan geloven,
kapot of minstens onschadelijk gemaakt.

De
bouwmeester wordt afgeschaft, zodat de politiek en de bouwpromotoren
weer vrij spel hebben en dat die lastigaard voor altijd zwijgt.
Jobpunt wordt afgeschaft zodat men weer helemaal voluit kan gaan voor
politieke benoemingen. ‘De primauteit van de politiek’ heet dat
nu. (Men leze daarover Marc Reynebeau in DS 16.09).

En het
inschrijvingsgeld voor studenten, en de veel te late pensioenen voor
politieagenten (misschien niet uw of mijn vrienden, maar toch ook
mensen), veel te lang werken ook voor onderwijzend personeel (jonge
mensen moeten opgevoed door jonge mensen), terwijl er duizenden jonge
mensen niet aan de bak komen. Ze zeggen jobs te willen creëren maar
ze schaffen er duizenden af: 2000 ambtenaren, honderden bij de
VRT – wellicht, in de cultuursector ook mogelijke honderden, in het
onderwijs mogelijks 1500 banen, en ga zo maar door. Kan iemand dat
eens snel berekenen?

Alle
maatregelen treffen ook en vooral de gezinnen, alles wordt duurder,
van de energiefactuur tot de jeugdbeweging, dus minder koopkracht,
dus zal onze economie krimpen. Maar aan de ondernemers vragen ze
niets, integendeel ze overladen ze met geschenken, de banken die
directe verantwoordelijkheid dragen voor de crisis en de 10% rijken
(die samen 882 miljard hebben, dat is driemaal de Belgische
staatsschuld) blijven ongemoeid. Laat deze regering ophouden met haar
mantra ‘dat iedereen zijn steentje moet bijdragen’, dat is gewoon
een grove, obscene leugen.

Dit
is een oorlogsverklaring aan de hele civiele maatschappij, dus moet
de civiele maatschappij kordaat antwoorden. We hebben niets meer te
verliezen. Zij willen ons bang maken. Wij moeten hen bang maken.
Daarom dit voorstel: een algemene staking van een dag (20 oktober
bijvoorbeeld, omdat die al als actiedatum was naar voren geschoven),
en dan, ruim aangekondigd, een week (vanaf 1 november tot 9 november
bijvoorbeeld): alles plat. Wij doen niet meer mee.

De vakbonden doen
wat ze kunnen om alle bedrijven en als het even kan ook de VRT gewoon
plat te leggen (back to black!), maar de studenten en docenten leggen
in elk geval de universiteiten en de hogescholen plat, de theaters en
cultuurtempels gaan dicht, de bibliotheken, de erfgoedsector, alles
dicht. De jeugdbewegingen staken mee, door te kamperen op straten en
pleinen (en iedereen is welkom, in die ‘werkplaatsen’, waar het gonst
van debat – de cultuursector zorgt voor animatie).

We
staan op straat! We staan overmorgen toch op straat. Waarom dan niet
meteen. Exodus. Walk out. Dit is niet de samenleving die wij
willen. 19 oktober als nationale betoging van de hele civiele
maatschappij (van de jeugdbewegingen tot de gepensioneerden) zou
misschien het startschot kunnen zijn. En op allerheiligen: Picnic
the streets
, maar dan voor een week of meer. Laat ons de straten
en pleinen bezetten.

Dit zijn geen besparingen, this is war.
‘Verandering voor vooruitgang?’ Het komt erop aan, wist Adorno al
(ja, we moeten daar toch nog eens een boom over opzetten, meneer De
Wever), om de vooruitgang te veranderen. (Als de vooruitgang de trein
is van de geschiedenis, dan is de revolutie de noodrem op die trein,
riposteerde Benjamin – tegen Marx in. Maar goed, dat is dus voor die
boom).

We
moeten de shock snel in een massale tegenreactie omzetten. Of anders
moeten we ons als middenveld en civil society gedwee naar de
slachtbank laten leiden en voor altijd zwijgen. Want ze zullen ons
anders toch gewoon kapotmaken. Dat is uitdrukkelijk de bedoeling.
Vergis u niet – de verklaringen her en der daarover laten aan
duidelijkheid niets te wensen over. Van Overtveldt wil de vakbonden
breken, de N-VA de cultuursector eindelijk aan de Vlaamse leiband
leggen, ook het sociaal werk, de bibliotheek-, de erfgoedsector,
alles en iedereen moet eraan geloven. Behalve natuurlijk de
ondernemers en de rijken. Nee, erger: iedereen moet ondernemer
worden. Ja, het staat in het regeerakkoord: onderwijs heeft als
hoofdtaak alleen nog ondernemers te kweken (ik sta zelf in het hoger
onderwijs en weiger. Over my dead body). Dit is het einde.

Daarom mijn
oproep aan Hart boven Hard, aan de vakbonden, de jeugdbewegingen, de
studenten, de docenten, de cultuursector, de bibliotheken, de
scholen, de gezinsbond, de gepensioneerden, de verenigingen, en de
vereniging van de verenigingen, aan iedereen, om mee te doen, ja
zelfs aan onze vrienden van de politie (we zullen interne
ordediensten goed kunnen gebruiken:) Algemene staking! We
kamperen met z’n allen op straten en pleinen (de jeugdbewegingen
moeten voor de tenten en know how zorgen! [Ik wil wel
pattatten jassen]). Wij doen niet meer mee. Dit is niet de
samenleving die wij willen.

Over milieu
nauwelijks een woord, noch in het regeerakkoord noch in de
septemberverklaring. Nog een bewijs dat deze regering niet ernstig
is. In deze tijd is dit gewoon crimineel. Letterlijk: schuldig
verzuim.

En dat deze
regering democratisch verkozen is, ga naar huis, dat is echt geen
goed argument. Hitler en Hamas waren ook democratisch verkozen. Dat
zegt niets dus. Bart De Wever zal weer ontploffen bij het argumentum
ad hitlerum
maar zal zonder verpinken Hamas een terroristische
beweging noemen. Aha. Laat het er ons op houden dat de kiezer is
misleid. In het beste geval.

Ik kan niet geloven dat dit is wat de
Vlamingen willen: de totale vermarkting van alles, niets dan cadeaus
voor de ondernemers en de rijken, en alles halen bij de gezinnen, de
jongeren, de ouderen, de cultuursector, het middenveld. En dan een
cultuursector die alleen nog Vlaamse identiteit mag uitdragen en een
ronduit repressieve aanpak van migranten die het lastig hebben met
die moeilijke taal. In deze tijd van globalisering, dat is toch om je
blote kont te laten zien, of naar een ander land te verhuizen!

Voor
het eerst in mijn bestaan, denk ik werkelijk serieus na over
verhuizen. Ik wil in dit land, als dit regeerakkoord wordt
uitgevoerd, niet langer wonen. Ik ben beschaamd om Vlaming te zijn
(en dat ben ik echt, check my roots). Maar nu wil ik werkelijk
politiek asiel aanvragen. Ik kan mij niet, zoals Merlijn, naar
Bermuda lanceren (weg uit deze nieuwe Middeleeuwen), jammer, dus
wordt het misschien… Zürich?

En het was hier
zo goed, in ons rare, complexe Belgenland, een van de mooiste
welvaartstaten ter wereld. Niet het paradijs… maar op de
wereldkaart en zelfs in het licht van de wereldgeschiedenis bekeken
toch niet zover daar vandaan. Zeg nu eerlijk: waar is het op de
planeet – of was het in de wereldgeschiedenis – beter toeven dan in
de Belgische welvaartstaat? In Scandinavië? Misschien maar daar is
het klimaat nog erger dan hier – zes maand donker in de winter en
vergeven van de muggen in de zomer… Nee, serieus: Vlaanderen wordt
wakker, of onze maatschappij verandert in een nachtmerrie.

Maar wacht. Wacht maar. Men heeft ons
voor een black out gewaarschuwd, wij zullen voor een echte
stroompanne zorgen. Na ‘de onderstroom’, de tegenstroom! ‘Hart
boven hard’ als het kan, hard tegen hard als het moet. Er blijft
ons geen andere keus: een herfstexodus. Walk out! Bezet de
straten en pleinen. Wij doen niet meer mee. Dit is niet de
samenleving die wij willen! (En wie niet meedoet, is gezien. Believe
me
)

Lieven De Cauter is
cultuurfilosoof (de auteur schrijft in eigen naam, voorlopig toch
nog…)

take down
the paywall
steun ons nu!