Hart boven hard: nu ook de complottheorie

Hart boven hard: nu ook de complottheorie

Blijkbaar zit het establishment best verlegen met de sociale beweging Hart boven hard. Meteen worden de complottheorieën bovengehaald om toch maar elk debat te kunnen vermijden. Noem het gerust paniekvoetbal.

donderdag 25 september 2014 16:47
Spread the love
De recente
kritiek van Jean-Pierre Rondas
, lid van de Gravensteengroep en voormalig
radiomaker bij Klara, is zo een mooi voorbeeld van stemmingmakerij. Hij zegt de
oproep inhoudelijk dan wel prima te vinden, toch roept hij op om niet te ondertekenen
omdat ondermeer de vakbonden al getekend hebben. En dat is voor deze N-VAer natuurlijk
het ‘foute kamp’.

Maar als we deze scheve logica veralgemenen, breek je ook best met
een dierenrechtenorganisatie als Gaia, want N-VA steunt dat mee, verwerp je
best de Griekse antieke cultuur of luister je beter niet naar Wagner want
nazi’s waren er dol op, mag je ook geen vegetariër meer worden, want Hilter was
dat evenzeer, etcetera.

Hoe dacht Rondas dan iets te doen om dit koud
beleid te keren? Daarover blijft het stil. Lobbyen voor N-VA dan maar? Opvallend
toch hoe ‘linkse’ Vlaamse opiniemakers nu de aanval hebben ingezet op wat
volgens hen een foute burgerbeweging is, omdat ze niet Vlaamsnationalistisch
van aard is. Wat zou de patriot Ludo Abicht overigens van dit burgerinitiatief
vinden? Hij heeft deze onafhankelijke progressieve oproep blijkbaar nog niet
getekend.

Dan de non-argumenten: dit zou geen brede
burgerbeweging zijn, want De Gravensteengroep noch Doorbraak kregen een
uitnodiging. Wat een zelfoverschatting alweer. Of dat zo is, die uitnodiging,
is een open vraag, maar het zou alleszins vreemd zijn dat een beweging die
samen met uiteenlopende partners een alternatieve septemberverklaring wil
opstellen en bovendien wil vermijden dat die al meteen uitlekt, het voorontwerp
ervan zou opsturen naar mantelorganisaties van N-VA. Het staat beide organisaties
bovendien vrij de oproep te ondertekenen. Zij wensen ons naar eigen zeggen toch
ook een warme samenleving toe?

Nog eentje, de typische truuk met de zwarte
piet: sociaaldemocratie – en aldus Rondas in eenzelfde beweging ook de
vakbonden – zouden evengoed schuld hebben aan het neoliberalisme, dus is het
dan niet vreemd dat ze deze oproep mee ondertekenen? Maar is het dan net geen goed
nieuws dat zo een breed front vorm krijgt? Is het dan geen positief signaal van
inkeer en bezinning als voormalige beleidsmakers aangeven dat ze via deze weg
willen herbronnen, met name, door oor te hebben voor wat er aan de basis van de
samenleving leeft? Het is natuurlijk ook buitengewoon cynisch om
nu ook al de vakbonden de schuld te willen geven van ‘het begrotingstekort’.
Zijn we de bail-outs aan de banken al
vergeten? Straks hoor je nog iemand beweren dat het vooral de schuld is van IS,
die ‘immorele’ staatschuld. Of dat Hamas achter Hart boven Hard zit. Wie biedt er meer?

Rondas wil ook verdeeldheid zaaien: het zou hier
niet zozeer om de cultuurwereld gaan maar wel om ‘de zuilen’. En bovendien zou
Groen daar ook nog eens in meegaan zeg. Kan Rondas dan één voorbeeld geven van een
initiatief waar zoveel kunstenaars, cultuurmakers en cultuurorganisaties unaniem
mee achter staan? Niet dus. Larie en volksbedrog. Het is een uniek fenomeen en het
moet voor de regering inderdaad een harde noot zijn dat oppositiepartijen hier
niet tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden, dat er solidariteit is over de
grenzen van de sectoren heen.

En dus schieten nu de complottheorieën als
paddenstoelen uit de grond. ‘Er zit geld achter’, dixit MP Bourgeois. Een
initiatiefnemer van Hart boven Hard als Wouter Hillaert, een zwaar onderbetaald
en megahard werkend publicist, viel wellicht van zijn stoel van het lachen toen
hij dat hoorde. ‘Een machtsblok’! Is het Rondas ontgaan dat Hart boven hard moeizaam met vele vergaderingen
een consensus heeft gezocht om alvast enkele organisaties uit verschillende
sectoren samen te krijgen?

Kortom, een burgerinitiatief zo willen zwartmaken zegt vooral
veel over hoe sommige Vlaamsnationalisten over hun eigen civiele maatschappij
denken. Bijzonder pijnlijk, rancuneus en conservatief.

Robrecht Vanderbeeken is lid van De Vooruitgroep

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!