Groene economie eenvoudiger en goedkoper dan gedacht
Reportage, Nieuws, Economie, Milieu -

Groene economie eenvoudiger en goedkoper dan gedacht

Een ambitieus klimaatbeleid zal de economie niet schaden, zoals vaak wordt aangenomen. Integendeel: waarschijnlijk zal de strijd tegen de klimaatverandering tot meer groei leiden. Dat blijkt opnieuw uit recente studies.

woensdag 24 september 2014 10:51
Spread the lovefoto: Brian Robert Marshall

“Het valt niet meer te vrezen dat ambitieuze maatregelen om onze
uitstoot terug te dringen met hoge kosten gepaard zullen gaan. Wie het
tegendeel beweert, vertegenwoordigt de economische sectoren die door een
doortastend klimaatbeleid getroffen zullen worden”, zegt econoom Robert
Repetto van het Internationale Instituut voor Duurzame
Ontwikkeling.

Repetto werkte niet mee aan het spraakmakende rapport van
de Global Commission on the Economy and Climate, dat verscheen in de aanloop
naar de klimaattop vandaag in New York. Maar hij is het eens met de conclusie
van die studie, dat de strijd tegen klimaatverandering niet ten koste zal
gaan van de economie, terwijl business as usual op termijn onbetaalbaar
wordt.

Luchtvervuiling

“De kostprijs van het gebruik van
fossiele brandstoffen is astronomisch, zelfs als je de impact op het klimaat
niet meerekent”, meent Repetto, ook gewezen hoogleraar van de
Yale-universiteit.

Luchtvervuiling neemt in China een hap van tien
procent uit het jaarlijkse bbp, als gevolg van stijgende kosten voor
gezondheidszorg en smogschade aan gewassen en gebouwen. In India is dit soort
vervuiling goed voor zes procent van het bbp. Idem voor Duitsland, omdat
buurlanden als Polen blijven inzetten op steenkool.

“Deze kosten alleen
al liggen veel hoger dan de prijs voor een transitie naar hernieuwbare
energie”, legt de econoom uit.

Binnenlandse economische groei en
klimaatbeleid zijn twee zijden van dezelfde medaille, vindt ook
VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. “Te veel regeringen en leiders begrijpen
deze realiteit niet, en dat moet veranderen”, zei Ban op de persconferentie
van Global Commission on the Economy and Climate.

Achterhaald
model

Het probleem is dat onder andere de Amerikaanse regering blijft
steunen op het DICE-model van de bekende Yale-econoom William Nordhaus.
Volgens deze berekeningen zijn klimaatmaatregelen duurder dan de schade die
klimaatverandering berokkent.

Repetto en Robert Easton,
emeritus-hoogleraar van de Universiteit van Colorado, hebben het DICE-model
grondig geanalyseerd. Ze ontdekten dat het veel betwistbare aannamen bevat,
bijvoorbeeld dat de schade als gevolg van de klimaatverandering bescheiden
zal toenemen, ongeacht hoe hoog de temperatuur op aarde stijgt.

Bij
DICE gaat men er ook vanuit dat de technologie van hernieuwbare energie zich
veel trager ontwikkelt dan in het afgelopen decennium het geval
was.

Als deze en andere dubieuze uitgangspunten gecorrigeerd worden,
bewijst het DICE-model net dat er veel daadkrachtiger moet opgetreden worden
om de uitstoot te reduceren, want de economische groei zou robuust blijven.
De echte kosten om de wereldwijde temperatuurstijging onder 2°C te houden
zijn veel lager dan voorheen geraamd, besluiten Repetto en
Easton.

Koolstofbudget

Het laatse rapport van het
VN-klimaatpanel (IPCC) bevat een wereldwijde koolstofbudgettering om onder
die 2°C te blijven. Als je kijkt naar de CO2-uitstoot en de beloofde
uitstootreducties, dan zal in een ongewijzigd scenario het wereldwijde
“koolstofbudget” in minder dan vijf jaar opgebruikt zijn.

CO2-uitstoot
zou een doorslaggevend argument moeten zijn bij de beslissing om iets te
bouwen. Maar in de plaats daarvan worden er honderden miljarden dollar
geïnvesteerd in infrastructuur die het klimaat nog verder laat
ontsporen.

“We hebben het niet onder ogen willen zien: er is een
koolstofrijke toekomst in de maak als gevolg van de globale
kapitaalsinvesteringen”, verklaart Robert Socolow van de
Princeton-universiteit.

Elk plan of elke strategie om de CO2-uitstoot
te verminderen, moet veel meer aandacht hebben voor die investeringen. Nu
blijkt uit de cijfers dat we meer dan ooit fossiele brandstoffen gebruiken,
zei Socolow eerder al aan IPS.

Welvaartsmotor

“We kunnen al
lang niet meer de welvaartsmotor zomaar met vervuilende brandstof
aandrijven,” aldus Ban Ki-moon. “Een structurele hervorming dringt zich
op.”

Om deze transitie mogelijk te maken, wordt gedacht aan een
koolstoftaks, een fonds voor groene investeringen en een strikt beleid om de
energieproductie en het landgebruik koolstofarm te maken.

Repetto wijst
nog eens op de urgentie van het probleem. “We hebben al te lang gewacht,
waardoor aanzienlijke klimaatimpact reeds onvermijdelijk is geworden.”

take down
the paywall
steun ons nu!