Reportage, Nieuws -

“Start van het verzet tegen meest antisociale regering sinds 1945”

Op het Muntplein kondigden de vakbonden het begin aan van een hete herfst. “Dit is de start van het verzet tegen een ultraconservatieve regering, de meest antisociale regering sinds de Tweede Wereldoorlog. Een regering die de rijken ontziet, cadeau's geeft aan de bedrijven en die de factuur doorschuift naar de gezinnen”, zei ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw.

dinsdag 23 september 2014 14:02
Spread the love

De vakbonden wilden
voor een eerste actie het Muntplein vol krijgen en dat was goed
gelukt. Minstens 5000 militanten uit alle hoeken van het land waren
naar Brussel gekomen.

“De maatregelen
die we al kennen zijn blinde bezuinigingen die het verlies van 50.000
jobs zullen teweegbrengen. Een indexsprong zal elke werknemer in zijn
hele loopbaan bovendien 20.000 euro kosten”, zei ABVV-voorzitter
Rudy De Leeuw.

“In hun ivoren toren smeden ze plannen die ons verontrusten: de bevriezing van de lonen, een indexsprong en het laten vallen van
de welvaartsvastheid”, zei Jan Vercamst, voorzitter van de liberale
vakbond ACLVB.

“Die
Zweedse coalitie, vrienden, doet me denken aan de Muppet Show”, zei
ACV-voorzitter Marc Leemans. “Met een
waanzinnige Zweedse chef-kok die met onmogelijke ingrediënten iets
maakt dat totaal oneetbaar is. Onze regeringsonderhandelaars doen hetzelfde
volgens recepten van neoliberale goeroes en patronale lobby’s.
Binnenkort serveren ze een oneetbaar hongermaal aan werknemers en aan
wie met een sociale uitkering moet rondkomen. Terwijl rijken en
vermogenden een feestbanket krijgen.”

Leemans: “Ondernemers
en vermogens krijgen een
autostrade om vol gas te geven. Met minder belastingcontroleurs.
Minder bijdragen aan solidariteit. Minder rechten voor werknemers.
Minder aandacht voor milieu en klimaat. Minder overleg met sociale
partners. En – als je sommigen hoort – minder vakbonden.”

Volgens Leemans spreken we dan ook beter over
de Monaco-regering dan over de Zweedse coalitie. En deze
Monaco-regering viseert de taboes van de vakbonden, aldus
Leemans. “Index?
Eraan, met een nieuwe indexsprong. Recht op onderhandelen? Eraan,
door een nieuwe loonstop. Leefbare uitkeringen voor langdurig
werklozen? Eraan, door beperking in duur. Verbod op dwangarbeid?
Eraan, via gemeenschapsdienst voor werklozen. Brugpensioen? Eraan,
zodat bedrijven goedkoper ouderen kunnen dumpen. De pensioenleeftijd?
Eraan, blijven werken tot je erbij neervalt, hoge jeugdwerkloosheid
of niet. En als je sommigen hoort, moet ook het recht op staken
eraan.”

Reacties betogers

Guido Vos –
ACV-LBC

“Ik
ben hier om een tegenstem te laten horen, om te tonen dat lang niet
iedereen het eens is met de besparingspolitiek. En je ziet dat ik
lang niet de enige ben. Er was hier 5000 verwacht maar ik schat dat
er ongeveer 10000 is. Ik ben daar niet verbaasd over. In mijn
omgeving heeft iedereen de mond vol over de op til staande
besparingen. Iedereen maakt de rekening en is bang voor wat komen
zal.” 
“Ik hoop dan ook dat niet enkel de vakbonden, maar ook het
verenigingsleven de handen blijft in elkaar slaan. Het initiatief
Hart boven Hard is lovenswaardig. Dat is de richting die we moeten
uitgaan. Er moet een breed front uitgebouwd worden.”

“Er
moet getoond worden dat er alternatieven zijn, dat de
besparingspolitiek die voor ons ligt niet de enige optie is. Zelf ben
ik voor de aanleg van een vermogenskadaster. Zodanig dat we grote
vermogens effectief kunnen belasten.”

Labidi
Nabil – CGSP

“Ik
ben kwaad. Ik zal langer en meer moeten werken en dat pik ik niet.
Ook vele van mijn collega’s zijn woest. Sommigen zullen tot tien jaar
langer moeten werken. En ook op vakantiedagen zal beknibbeld worden.
Dat moeten we tegenhouden op alle mogelijke manieren.”

Wim
Leyzen – ABVV metaal

“Het bestuur van de komende vijf jaar belooft voor ons geen
beterschap. De pensioenhervormingen die op tafel liggen zijn een
inbreuk op eerder gemaakte afspraken. Onaanvaardbaar, vind ik. Wat
ons te doen staat is duidelijk: we moeten de besparingsregeringen zo
snel mogelijk laten vallen. En we moeten de publieke opinie terug aan
onze kant krijgen. Dat moeten we doen door te blijven hameren op het
feit dat de besparingsregeringen niemand ten goede komen. Dat zal
tijd kosten. Maar we moeten ervoor gaan.”

Felipe
Van Keirsbilck – CNE

“We
zitten hier met vier partijen die de oorlog voorbereiden tegen de
gezinnen, de werknemers en uitkeringsgerechtigden. Bravo voor N-VA
die de andere partijen meekrijgt in de afbraak van het Belgische
sociale model. Het is niet nodig om te wachten op de concrete
details. We weten wat ze van plan zijn. Een minder goed leven voor de
gewone mensen en bovendien economisch absurde recepten die elders al
bewezen hebben dat ze de situatie alleen maar erger maken. Bij een
oorlogsverklaring heb je niet zoveel keuzes. Dan moet je je wel
verdedigen. Alle respect trouwens voor Hart boven Hard, dat toont dat
niet alleen de vakbonden maar de hele samenleving in verzet komt
tegen deze regeringen.”

take down
the paywall
steun ons nu!