Klimaat: Bourgeois negeert de wereld. Climaxi naar Europa

Klimaat: Bourgeois negeert de wereld. Climaxi naar Europa

dinsdag 23 september 2014 16:18
Spread the love

In zijn Septemberverklaring had Geert
Bourgeoi het over ongeveer alles: het Midden-Oosten, de concurrentiekracht van
India en China, de Tweede Wereldoorlog. Verder kondigde de Minister-President een
aantal maatregelen aan die haaks staan op de sociale waarden die Climaxi mee
verdedigt: bezuinigingen in kinderbijslag, onderwijs en duurdere prijzen voor
alles en nog wat.

Climaxi is nochtans een erkende beweging met een positief evaluatieverslag van de administratie. Ze herinnert zich zéér goed dat het ontstaan is vanuit projecten van kleine organisaties. Als men deze poort dicht doet, liquideert men nieuwe initiatieven en doet men de deur dicht van talloze kleine organisaties die van projecten leven. De socio-culturele sector krijgt echter vooral
besparingen in projecten en vernieuwende initiatieven aangekondigd als
aperitiefje. 

En uitgerekend de dag nadat 675.000 mensen over
de ganse wereld betoogden voor een strengere klimaatpolitiek en in de VS nooit
geziene betogingen plaats vonden, slaagt deze Vlaamse Regering erin om in zijn
maidenspeech geen woord over klimaat of leefmilieu te reppen. Climaxi vind dit
ongezien én ongehoord.

De klimaatdreiging wordt steeds actueler,
wetenschappers raken het steeds meer eens over de noodzakelijkheid van radicale
maatregelen maar in Vlaanderen zwijgt men. Climaxi wil dan ook binnenkort een
aantal acties starten om de Vlaamse regering wakker te maken.

Wat water en energie betreft sprak men gewoon
af om de factuur door te schuiven naar de verbruiker. Climaxi was in een aantal
projecten bezig rond energie-armoede en zag letterlijk hoe méér en méér mensen
afgesloten worden van energie of water. Ook hier kiest men dus de kaart van de
armoede. Het lijkt wel of de nieuwe slogan voor Vlaanderen wordt: Armoede
troef!

Rond een aantal punten die wel klimaatgerelateerd zijn neemt de Vlaamse regering wel standpunten in. Het
mobiliteitsdossier wordt wel aangeraakt en men duidt op de noodzakelijkheid van
fietsverkeer en openbaar vervoer. Een paar paragrafen eerder wordt aangekondigd
dat De Lijn voor een groot besparingsplan staat. Op federaal vlak kondigt de
NMBS een nieuw nefast vervoersplan aan. Vlaanderen besteedt zijn centen aan de
aanleg van de Oosterweelverbinding en talloze N-wegen die zogezegd economische
welvaart moeten brengen.

In werkelijkheid sleurde Europa België en zijn deelstaten al
voor het Europees hof omwille van het niet naleven van de richtlijn rond fijn stof. We worden met zijn allen ziek omdat we stikken in het stof maar onze
Vlaamse Regering gaat nu eens bezuinigen op vervoer om zijn geld verder te
stoppen in nieuwe wegen. De Septemberverklaring brengt hierin geen verandering.
Climaxi wil dan ook een klacht neerleggen bij Europa en daarin de blokkade van
een aantal projecten vragen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!