“Onevenwichtige besparingsoperatie van Vlaamse regering”

Er staan best al wat cijfers in de eerste septemberverklaring van minister-president Geert Bourgeois. De VRT, De Lijn en Kind & Gezin moeten samen 45,8 miljoen ophoesten. Tegen eind 2019 worden 1950 ambtenaren de laan uit gestuurd. De zorgverzekering wordt dubbel zo duur. En het middenveld verliest 190 miljoen euro aan subsidies. Maar de organisaties die buiten betoogden, zijn niet veel wijzer geworden.

maandag 22 september 2014 18:28
Spread the love

Geert Bourgeois
begon met een lang historisch overzicht waarmee hij probeerde aan te
tonen dat we er nu beter aan toe zijn dan in 1914 en zelfs – dankzij
smartphones en tablets – dan in 1994.

Maar daarna kwam het
minder goede nieuws. Er komt in 2015 een besparing van 1,16 miljard
euro. In zijn toespraak maakte Bourgeois de hoofdlijnen van die
besparingsoperatie bekend. De details zijn voor de beleidsplannen van
de vakministers.

Ongerust

Er wordt gesnoeid in het ambtenarenapparaat
– in Bourgeoistaal heet dat een ‘personeelsreductietraject’. Tegen
eind 2019 moeten er 1950 ambtenaren minder zijn. In 2015 moet dat al
29,3 miljoen euro opleveren. 

De VRT, De Lijn en Kind &
Gezin moeten 45,8 miljoen ophoesten. Ook deze besparing krijgt een
aparte benaming: “We stippelen eigen trajecten uit voor de VRT, De
Lijn en Kind & Gezin.” De drie slachtoffers mogen de besparing
zelf invullen. Voor De Lijn wordt er vooral gedacht aan een verhoging
van de prijzen en een schrapping van minder drukke lijnen.

Alle
initiatieven die het met (voor een stuk met) subsidies van de
overheid doen, staan voor een besparingsoperatie van 190 miljoen euro.
Mogelijk gaat dat om een kwart van de middelen die dreigen geschrapt
te worden.

Bourgeois voegde er
wel sussend aan toe dat de loonsubsidies worden ontzien. Vlaams
parlementslid en cultuurspecialist van Groen Bart Caron vreest het
ergste: “In de cultuursector worden de subsidies voor lonen niet
apart aangeduid. Bij de welzijnssector is dat wel zo. Daar wordt via
een zogenoemde L-code een onderscheid gemaakt tussen loonsubsidies en
werkingssubsidies. Iedereen die hier vandaag betoogde, heeft alle
redenen om heel ongerust te zijn.”

Voor de omkadering in het
secundair onderwijs wordt er 20 miljoen euro minder uitgetrokken. De
middelen voor hoger onderwijs stijgen minder dan gepland, waardoor
het inschrijvingsgeld fors duurder wordt.

De bijdrage voor de
Vlaamse zorgverzekering wordt in één klap 100 procent duurder, van
25 naar 50 euro. Het minimumtarief voor de kinderopvang stijgt van
1,57 euro naar 5 euro. 

Er wordt ten slotte ook ruimte
gecreëerd voor nieuw beleid. In totaal 98 miljoen euro, waarvan 65
miljoen gaat naar de groeiende noden in de zorgsector en 20 miljoen
naar onderzoek en ontwikkeling.

Warme samenleving

Het woord armoede
komt in de 24 bladzijden niet voor. Maar de minister-president
verzekert: “Uw regering gaat voor een solidaire, warme samenleving,
met een diepe waardering voor de vele vrijwilligers in het
maatschappelijke socio-culturele en jeugdwerk.”

“Die sector zal
het dan wel met 190 miljoen euro minder moeten doen. Een gigantische
besparingsoperatie. Ook de besparing bij de VRT gaat ver. Dat gaat op
termijn ook de productiesector treffen”, zegt Vlaams parlementslid
Katia Segers (sp.a). “Het stoort mij dat de regering dit
presenteert als een natuurwet. ‘We kunnen niet anders’, zeggen ze.
Maar het gaat wel degelijk om ideologische keuzes. Als Bourgeois
gevraagd wordt waarom er geen vermogenswinstbelasting komt, verwijst
hij naar de federale regering.”

Ook de vakbonden reageren
kritisch: “Opvallend is het
zeer onevenwichtige karakter van deze saneringsoperatie. In de
septemberverklaring is geen spoor te bekennen van inspanningen door
vermogenden of ondernemers. Niet helemaal verrassend: in het
regeerakkoord was al duidelijk dat deze Vlaamse regering de kaart van
de rijkste Vlamingen trekt.”

take down
the paywall
steun ons nu!