MP Bourgeois orakelt: geen nieuws, slecht nieuws

MP Bourgeois orakelt: geen nieuws, slecht nieuws

maandag 22 september 2014 18:57
Spread the love

We hadden het kunnen weten: de septemberverklaring van
minister-president heeft geen nieuws gebracht. Misschien dat de speech
een lichte rimpeling kan veroorzaken in medialand, altijd op zoek naar
gebeurtenissen, maar in andere sferen blijft eerder de honger knagen.
Wie vreest dat zijn rantsoen zal aangepast worden, lees: subsidie
verminderd, blijft even ongerust. Of liever: die wordt met de dag
nerveuzer, net omdat Geert Bourgeois niks nieuws heeft gezegd. Dat is
ook een politieke strategie natuurlijk: door weinig info te geven
iedereen bang maken voor het slechtste scenario, maar, als de info
maanden later vrijgegeven wordt, een zucht van opluchting horen omdat
het nog veel slechter kon geweest zijn. En dan is het spreekwoord Geen
nieuws, goed nieuws
finaal weer geldig.

De speech zelf was toch
gedenkwaardig. We kregen eerst een brede toelichting over de militaire
spanningen in de wereld, dan een exposé over onze welvaartsgroei, en
vooral waarom we het vandaag nog zoveel beter hebben dan in (19)14, ’34,
’54 en ’74  – lees: het zou nog veel slechter kunnen gaan met onze
welvaart –  en ten slotte konden we de visie van Bourgeois op de Europese
Unie beluisteren. Boze tongen beweren dat de MP voor zijn toespraak de
hulp ingeroepen heeft van de speechschrijver van Ban Ki moon, anderen
hielden het eerder op Barroso. Het grooooote Vlaanderen heeft een nieuwe
roeping die zich duidelijk op het Europese toneel gaat afspelen. We
kregen tussendoor meer informatie over de economische groei in China en
de VS, dan over de besparingen in Vlaanderen. ‘t Is een kwestie van
bescheidenheid, en van prioriteiten.

Ja, Bourgeois ontpopt zich
tot een politieke academicus – dat betweterige heeft hij eigenlijk
altijd al gehad – die meent dat je onmogelijk kan begrijpen waarom er nu
in cultuur en jeugd moet bespaard worden als je geen inzicht hebt in de
geschiedenis en kennis van de wereldproblemen. De context is
primordiaal, beste studenten. Ik hoorde bijna de baas van de Verenigde
Naties of het Internationaal Muntfonds spreken. Na die context-stellende
inleiding, kwam Bourgeois to the point. Of liever, bleef hij rond het
middelpunt, de pot, ronddraaien. Oh, hij gaf links en rechts een paar
algemene cijfers mee, maar veel viel er niet te rapen. Wie de bezielende
toespraak van onze minister-president wil lezen – 28 pagina’s maar wel
in een groot lettertype en bijzonder papierverspillend, kan zich hier met één klik wenden tot een betrouwbare bron.

Oh
ja, bij wijlen is de tekst ook zeer hedendaags. De minister-president
laaft zich aan modieus taalgebruik. Hij heet het over sociale cohesie,
over ecologie, duurzame economie e.d. Ik vermoed dat hij de terminologie
gevist heeft in groene vijvers. Sommige zinnen, weliswaar slechts
enkele, zouden uit teksten van ons kunnen zijn geplukt. Dat staat
chique, maar dat soort hip gedoe wordt niet ondersteund door de echte
beleidskeuzes, integendeel.

En voor wie hongert naar echte info,
sorry, deze blog zal de honger slechts lichtelijk stillen. En zeker niet
meer dan wat in die 28 pagina”s staat. Kijk ze maar zelf na. Ik beperk
me tot commentaar over de vakgebieden die ik ken. Vergeef me dat. De
VRT, De Lijn en Kind en Gezin (drie Vlaamse overheidsdiensten) moeten
samen 35,8 miljoen euro besparen. Maar, maar, maar, niet getreurd, deze
instellingen krijgen de autonomie om zelf de besparingen in te vullen.
Wat een opluchting….

En dan deze goed gebekte én in perfect
Nederlandse gestelde zinnen: “We vragen ook vergelijkbare generieke
inspanningen van alle met overheidsmiddelen gefinancierde initiatieven
of tegemoetkomingen. Over alle beleidsdomeinen gespreid levert dit een
effect op van ongeveer 190 miljoen euro in 2015. Belangrijk hierbij is
te vermelden dat de loonsubsidies expliciet ontzien worden.
” En een beetje verder in de tekst: “In
het cultuur- en jeugdbeleid zetten we veeleer in op mensen dan op
structuren, door de verenigingen en maatschappelijk kwetsbare groepen
maximaal te ontzien en minimaal te besparen op projecten en vernieuwende
initiatieven
.”

Oppervlakkige tekstanalyse leert me dat de
Vlaamse regering een ferme schelle zal afsnijden van toegezegde
subsidies. Maar voor wie geldt die ‘inspanning’ eigenlijk? Zeker in
cultuur, jeugd, sport, media, maar wellicht ook in de natuurbeweging, in
de verenigingen tegen armoede… Ook in onderwijs (de scholen)? In
ouderenvoorzieningen, de kinderopvang, de gehandicaptensector?
Loonsubsidies zouden buiten schot blijven, maar ik vrees het ergste in
de eerstgenoemde sectoren. Die krijgen enveloppensubsidies, zoals dat
heet. Eén enveloppe voor lonen en werking samen. Voor de regering zullen
dat wel geen loonsubsidies zijn, zo dus, knip maar weg.  Op projecten
en vernieuwende zaken wordt slechts minimaal bespaard. Waar slaat dat
op? We zullen zien. Er zou naar verluidt voor Cultuur, Jeugd, Sport en
Media (samen) voor 2015 een budget voorzien zijn van 1.315.618 miljard
euro. Dat is 25,1 miljoen euro minder dan de oorspronkelijke begroting
van 2014. Valt dat mee? Gerustgesteld? Nee dat niet, al is maar om de
blijvende geheimzinnigheid over de verdeling van de besparingen.
Bourgeois wil van de Vlaamse overheid nochtans een andere overheid
maken, nl. “een overheid die vertrouwen geeft en vertrouwen krijgt”.
Sjonge, sjonge.

De kinderbijslag wordt niet meer geïndexeerd. De
zorgverzekering wordt duurder, de waterfactuur stijgt, idem voor ieders
energierekening, enz Wie zal dat het meest voelen? Aan de ingang van het
Vlaams parlement las het gebundelde middenveld, verenigd onder de
slogan Hart Boven Hard, een alternatieve septemberverklaring voor. Die
was pas warm van hart. Zie hier.

En
op het middaguur concerteerde de Vlaamse opera in de plenaire zaal van
het Vlaams parlement. Dat was én een belevenis én goede public-relations
voor deze grote Vlaamse cultuurinstelling. Ik heb hier een kort
videofragment ingevoegd om de lezer wat uitgesteld plezier te brengen. IMG_0216 Vlaamse Opera in Vlaams parlement

PS
Ondertussen wordt de stoet aan het kabinet van minister Sven Gatz
steeds langer. Het kabinet ontvangt breed tijdens de kantooruren.
Iedereen doet zijn best om op een goed blaadje te komen bij de kersverse
minister. Begrijpelijk, uiteraard, maar misschien niet de meest
solidaire aanpak…

take down
the paywall
steun ons nu!