Foto: Frederik Sadones
Reportage -

Hart Boven Hard strijdbaar van start

“Wij, mensen en verenigingen van mensen, willen vandaag spreken, met één stem. Wij willen niet dat de een voor zichzelf uit de brand sleept wat de ander dan extra moet ophoesten. Wij geloven in een samenleving die alle mensen versterkt, en niet alleen de sterksten. Noem het onze eigen Septemberverklaring: hart boven hard!”

maandag 22 september 2014 15:56
Spread the loveFoto: Frederik Sadones

Zo’n vierhonderd
mensen uit diverse sociaal-culturele organisaties kwamen
vanmiddag bijeen aan het Vlaams parlement om hun alternatieve
septemberverklaring te overhandigen aan minister-president Bourgeois.
Het burgerinitiatief Hart Boven Hard wil een positief alternatief
aanbieden als antwoord op de besparingspolitiek van de kersverse
Vlaamse regering. Hart Boven Hard verenigt zowel kleine
verenigingen als grote organisaties uit de sociaal-culturele sector,
de welzijnszorg, het jeugdwerk, het onderwijs en de vakbonden. “We
willen aantonen dat onze bezorgdheid heel breed wordt gedragen”, zegt
initiatiefnemer en cultuurjournalist Wouter Hillaert.

DeWereldMorgen.be
was erbij en vroeg een aantal mensen naar hun beweegredenen om de
verklaring te ondertekenen en mee actie te voeren.

Wouter Hillaert – cultuurjournalist, initiatiefnemer Hart Boven Hard
“Deze actie is het
begin. Het is een bron die de komende maanden zal uitgroeien tot een
stroom. Ik heb een erg goed gevoel bij deze actie. Er is een grote
diversiteit aan deelnemers en verenigingen en de basis is duidelijk
gelegd. Ook de media heeft de boodschap van Hart Boven Hard goed
opgepikt. Dat is een belangrijke indicatie voor het maatschappelijk
draagvlak van onze boodschap. Ik ben dus een blij man.”

Frederic Vanhauwaert – woordvoerder Netwerk Tegen Armoede
“De geplande
besparingen zullen vooral mensen en gezinnen treffen die het al
moeilijk hebben. Wij vragen aan het beleid om te investeren in mensen
en verenigingen die een belangrijke rol spelen in de
armoedebestrijding.”

Chokri Ben Chikha – theatermaker:
“In essentie gaat
het over de vraag welke visie op cultuur we willen. Welk soort
samenleving willen we en welke rol speelt het culturele en sociale
daarin? Dat was ook de reden waarom ik me kandidaat heb gesteld als
minister van Cultuur. In Nederland heeft de sociaal-culturele sector
te lang gewacht met reageren. Wij durven anticiperen. Ik vind het
positief om te zien dat er een constructief signaal wordt gegeven
door een brede sector. Hopelijk wordt er ook naar geluisterd.”

Eric Reyntjens – samenlevingsopbouw Brussel
“Er heerst grote ongerustheid bij ons. We hebben geen goed oog op
de aangekondigde besparingspolitiek. De besparingsretoriek gaat ons
veel te ver en we vrezen dat de zwakste groepen in de samenleving het
gelag zullen betalen. Daarom zijn we hier. Ook als organisatie vrezen
wij voor een snoeien in onze middelen.”

Tom Vrijens – ACV jongeren?
“Jongeren zullen het gelag betalen van deze besparingsregering.
Vele maatregelen die in de steigers staan viseren specifiek jongeren.
Jongeren raken bijvoorbeeld moeilijker aan werk, maar tegelijk gaat
men uitkeringen afschaffen of in de tijd beperken. Dat is een
gevaarlijke evolutie. Of neem het inschrijvingsgeld dat men wil verhogen. Ook dat zal
jongeren treffen. We zullen opnieuw gaan naar een meer elitair
onderwijs. En dat terwijl ons onderwijs al behoorlijk ondemocratisch
is. We hebben eigenlijk een tweede democratiseringsgolf nodig in het
onderwijs. Want mensen van niet-Belgische origine en niet-kapitaal
krachtige groepen hebben nog steeds te weinig toegang tot onderwijs.
Dit zal er met deze regering niet op verbeteren. Wel integendeel.”

Karim Zahidi – filosoof UA, Ugent/ Vooruitgroep
“Deze Vlaamse regering heeft beslist dat de gewone mensen zullen
betalen voor de crisis. Ze reduceert voorts de gezondheid van de
samenleving tot haar economische polsslag. Het breder middenveld
kiest echter voor een ander samenlevingsmodel. Een samenlevingsmodel
waarin het sociale en het samenleven centraal staan. Vandaar ook dat
we ervoor gekozen hebben om een alternatieve septemberverklaring te
schrijven die wordt gesteund door een groot deel van het middenveld.”

Imade Annouri – Vlaams parlementslid, Groen
“Het feit dat het middenveld hier buiten het Vlaams parlement wordt
gehouden door middel van Friese ruiters en een politiecordon, is
veelzeggend. Het is een symbool van hoe deze regering wil omgaan met
het middenveld. Ik zal er zelf in ieder geval alles aan doen om de
stem van het brede middenveld gehoord te krijgen in het parlement.
Want tegenstand zal er zijn tegen de plannen van deze regering. Dat
bewijst deze succesvolle startactie van Hart Boven Hard.”

Vera Dua – BBL
“Bond Beter Leefmilieu onderschrijft Hart Boven Hard om verschillende
redenen. Ten eerste merken wij dat deze regering niet van zins is om
te investeren in een beter leefmilieu. En dat terwijl dit meer dan
nodig is. Bovendien zijn investeringen op vlak van milieu rendabele
investeringen: ze creëren werkgelegenheid en reduceren de kosten
van ecologische problemen. Ten tweede zien we dat deze regering
ervoor heeft gekozen om te besparen op kap van Jan Modaal. Ook hier
kunnen we ons met BBL absoluut niet in vinden. Ten derde merken we
dat de besparingsplannen van deze regering een aanval betekenen op
het middenveld. Dat betekent een rechtstreekse aanval op de duizenden
geëngageerde vrijwilligers die dag in dag uit aan een betere
samenleving werken. Onaanvaardbaar. Ik ben zelf heel verheugd dat het
middenveld de handen in elkaar heeft geslaan om de plannen van deze
regering te contesteren.”

Kris Moortgat – algemeen secretaris Overheidsdiensten, ABVV-ACOD
“Wij vrezen een bloedbad onder de Vlaamse ambtenarij. Ongeveer
tweeduizend jobs staan op de tocht bij de Vlaamse overheid.
Overheidstaken zullen overgeheveld naar de privésector, wat neerkomt
op een rechtstreekse transfer van publiek geld naar de private
sector. Dat is onaanvaardbaar. In de eerste plaats omdat het de
bevolking is die hiervoor zal boeten. Bestaande diensten zullen niet
langer hun kwalitatief aanbod kunnen garanderen.”

Sofie De Graeve – woordvoerder VOK
“Deze actie gaat
voor ons over de impact van dit regeerakkoord op de ongelijkheid in
onze samenleving. In het bijzonder het zorgluik
maakt ons ongerust: ‘vermaatschappelijking van de zorg’ in
combinatie met besparingen en een terugtredende overheid komt neer op
nog meer zorglast voor vrouwen die vandaag al het gros op zich nemen.
Daarnaast zien we een aantal problematische maatregelen voor
specifieke groepen vrouwen, zoals het optrekken van het tarief voor
kinderopvang bij de laagste inkomens van 1,54 naar 5 euro. We horen
wel grote woorden over bestrijding van discriminatie van
etnisch-culturele minderheden, maar tegelijk zijn die geschrapt als
doelgroep in het activeringsbeleid.”

Maarten Soete – programmator podiumkunsten Vooruit / Michael Mariën –
hoofd marketing Vooruit

“Wij willen niet
meegaan in de idee dat waarde enkel in economische termen wordt
uitgedrukt. Wat belangrijk is aan deze Hart Boven Hard-actie is dat
er over de grenzen van diverse sectoren heen wordt nagedacht en
samengewerkt. Dit is geen verzuilde, maar een breed gedragen actie.
De kracht van Hart Boven Hard is dat het gaat om een breed en
constructief signaal tegen hardheid. Het gaat niet enkel om al dan
niet besparen, maar om de keuzes die men maakt: waar en waarop wordt
er bespaard? In het regeerakkoord staat tweemaal het woord
solidariteit. De sociaal-culturele sector moet nu niet het eigen
hachje redden, maar samen, als verenigde sector, een rol spelen in de
strijd voor solidariteit. De kunsten moeten zich verbinden met het
brede middenveld.”

Pieter Teirlinck – Vrede Vzw
“Er is genoeg
bespaard, verdomme. Een aantal groepen in deze samenleving worden
gespaard, anderen hard geraakt. Bedrijven krijgen alle voordelen,
terwijl de sociaal-culturele sector het slachtoffer wordt van
besparingen. Intussen worden er miljarden geInvesteerd in nieuwe
gevechtsvliegtuigen. En dat terwijl het klimaat alarm slaat. Mogen we
aub nog een beetje toekomst bieden aan onze kinderen? Als we nu eens
6 miljard euro investeerden in onderzoek om het klimaat te redden?
Met zo’n bedrag kan je een gigantisch kenniscentrum op poten
zetten, dat het voortouw neemt inzake klimaatonderzoek en innovatie
en dat ook de bedrijfssector kan stimuleren.”

Ferre Wyckmans – algemeen secretaris LBC-NVK
“Voor mij is het
belangrijkste van deze actie dat er zoveel organisaties meedoen die
stuk voor stuk die ‘andere’ stem van Vlaanderen
vertegenwoordigen. Het gaat hier niet om een marginaal verschijnsel.
Dit is een duidelijk signaal van de meerderheid van de actieve
samenleving. Wie pretendeert een politieke meerderheid te
vertegenwoordigen moet beseffen dat er een ruime groep mensen en
organisaties bestaat die niet volgt.”

Ilse Devroe – netadviseur OP12 VRT / Thomas Coppens – medewerker studiedienst VRT
“De VRT is een erg
goedkope openbare omroep, in vergelijking met heel wat andere landen.
46 Euro per inwoner, en dat voor 3 tv-zenders, 8 radio-zenders en een
heel scala aan websites. Er werd al flink bespaard op ondersteuning.
Een tweehonderdtal mensen werden afgevoerd. Deze besparingsronde kan
dus alleen nog besparen op aanbod en inhoud. Meer herhalingen, meer
werkdruk, minder kwaliteit en eigenheid, minder jobs. Een sterke
openbare omroep betekent een meerwaarde voor de hele samenleving,
versterkt het hele medialandschap en creëert heel wat
werkgelegenheid, niet enkel intern, maar ook extern, bij de kleine
productiehuizen bijvoorbeeld.”

Jos D’Haese – PVDA+
“De Vlaamse regering beschouwt rijkdom als een louter economisch
gegeven. Het sociale en het culturele worden slechts beschouwd als
kosten waar op kan bespaard worden. En dat terwijl het de echte
rijkdom van onze samenleving betreft. Eigenlijk gaat deze regering
tegen de grondstroom van wat in Vlaanderen leeft. Dat zie je ook aan
de grote en diverse opkomst van deze eerste actie van Hart Boven
Hard.”

Eva Brumagne – voorzitter Femma
“Deze
alternatieve septemberverklaring is een pleidooi voor een ander
samenlevingsmodel. Dat gaat veel verder dan je uitspreken tegen
bepaalde maatregelen. Het gaat om wat we wel willen. Hart Boven Hard
is een breed platform van heel diverse organisaties die een
gemeenschappelijk samenlevingsmodel naar voor schuiven. Dat staat
haaks op de idee van de burger als ondernemer van zijn eigen leven.
Heel wat mensen hebben moeite om zich staande te houden. Er is nood
aan ruimte en middelen voor verbinding door sociale en culturele
initiatieven, aan ruimte om dromen te formuleren.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!