KBVB: geslepen managers versus amateuristische bestuursleden

donderdag 18 september 2014 10:56
Spread the love

Bij de gratie van de Raad van Bestuur mogen CEO Martens en business director Bob Madou bij de nationale voetbalbond (voorlopig) aanblijven. Ergo: de bestuursleden bevestigen hun vertrouwen in de dagelijkse leiding. Daarbij heeft men het nog niet aangedurfd om hét probleem snel en adequaat te tackelen. Het riante bonussenstelsel van Martens, Madou en coach Wilmots werd nog niet van onder het stof gehaald. Pas vrijdag worden hun contracten onder de loep genomen!

Transparantie geen probleem

Je hoeft geen organisatiedeskundige te zijn om te begrijpen dat er iets heel ernstigs aan de hand is als de bestuursleden geen greep hebben op het topmanagement .

De immer goedlachse voorzitter François De Keersmaecker heeft het alvast hard te verduren. In de traditionele pers geeft hij grif toe dat er fouten zijn gemaakt. Een stringentere controle op het management is broodnodig. Men zal daarvoor instrumenten ontwikkelen (of misschien laten ontwikkelen door een peperduur consultbureau?).

De argumenten die hij aandraagt inzake de zogenaamde transparantie van de bond, getuigen van een grenzeloze naïviteit ofwel van een geslepen opstelling. Volgens De Keersmaecker vormt transparantie bij KBVB geen probleem, eenvoudigweg omdat de bond transparant is. Hij vergelijkt bovendien transparantie met de opendeurpolitiek als voorzitter. Dat hij zich verder mateloos ergert aan de lekken naar de pers, is nog enigszins te begrijpen, maar wat hij poneert, klopt niet. Ik citeer: “Die lekken betekenen dat er dus mensen zijn die niet weten wat het inhoudt om lid te zijn van een Raad van Bestuur.” De realiteit binnen het glazen huis is wel, dat zijn bestuursleden geen weet hadden of bewust in het ongewisse werden gelaten van bepaalde afspraken en contracten.

De jaarrekeningen van de voetbalbond

De officiële website van de bond bevat geen enkele financiële informatie. Enkel de taakomschrijving van het bevoegde departement wordt beknopt beschreven. Op dat vlak dus geen transparantie.

Een poos geleden lazen wij in de traditionele pers dat De Tijd de jaarrekening van de voetbalbond kon inkijken. Tot mijn verrassing werden er gedetailleerde cijfers gepubliceerd van de opbrengsten van toegangskaarten, van sponsorinkomsten en truitjes, enz. In se is dit een onjuiste berichtgeving, want een jaarrekening – die ieder van ons kan raadplegen via de Balanscentrale – bevat enkel samenvattende en gerubriceerde gegevens.

De journalist van De Tijd beschikte waarschijnlijk over inside-informatie.

Even grasduinen in de laatste gepubliceerde jaarrekening van de bond bij de Balanscentrale leert ons dat het boekjaar 2013 meer dan behoorlijk werd afgesloten met een winst van 2 miljoen euro. Verder valt op dat de algemene onkosten flink toegenomen zijn tot iets meer dan 20 miljoen euro en de personeelskosten zwaar doorwegen (13.311.609 euro). Deze globale cijfers zeggen op zich niet zoveel.

Maar met wat googelen kon een verslag van een statutaire vergadering worden opgediept (26 juni 2012). Op deze vergadering worden onder andere de interne rekeningen van het boekjaar 2011 toegelicht. En wat bemerken we? De voetbalbond gaat gebukt onder de administratiekosten, waarbij vooral het opmerkelijk hoog bedrag voor briefwisseling en verzending opvalt (299.867 euro). De personeelskosten bevatten tevens de wedden van de leden voor de ontelbare comités en commissies. Bovenop is daarvoor nog een bijzondere werkingspost voorzien en komen we uit op een totaal van bijna 2,5 miljoen euro. Het bedrag besteed aan de promotie van het jeugdvoetbal, is daarbij een peulschil (867.998 euro). Verder was het inschakelen van de Groupe S-Consult H.R – Accor zeker niet goedkoop en kostte de bond 366.123 euro voor 2010 en 2011.

Slotsom: deze interne jaarrekening maakt ons niet zo veel wijzer inzake specifieke vergoedingen, maar toont wel aan dat een reeks uitgaven en kosten de pan uit swingen.

En verder?

Wat zich nu afspeelt bij de KBVB doet me enigszins denken aan een woelige periode uit de VRT-geschiedenis (2008). Gedelegeerd bestuurder Tony Mary en directeur televisie Aimé Van Hecke hadden het financieel te bont gemaakt (eufemisme voor het over de balk smijten van belastingsgeld). Na een vernietigend rapport van het Rekenhof over de contracten met de productiehuizen mochten ze beschikken. Er werd aan beide heren van stand eveneens normvervaging en een gebrek aan transparantie verweten.

De KBVB is uiteraard geen overheidsinstelling, maar een grote vzw. Jammer, anders zou men het Rekenhof kunnen gelasten om een neutraal en diepgaand onderzoek te verrichten.

Aan de andere kant voldoet de voetbalbond aan de informatieverplichting voor vzw’s. Niettemin, als ze voor transparant wil doorgaan , kan ze gerust de verslagen van de statutaire vergaderingen op de website plaatsen en open communiceren over de vergoedingen en bonussen van het trio Martens, Madou en Wilmots.

Nog dit, ik kan de fans van de Rode Duivels geruststellen Bonka Circus, productiehuis van Vince The Prince, heeft een uitstekend jaar achter de rug! Een bedrijfsverlies van -44.559 euro in 2012 werd in het boekjaar 2013 omgezet tot een bedrijfswinst van 851.608 euro (sic).

Bronnen

Jaarrekeningen via de Balanscentrale van de Nationale Bank
http://www.nbb.be/pub/

Ondernemingsnummer KBVB: 0403543160
Bonka Circus NV 
Verslag van de statutaire vergadering KBVB
http://static.belgianfootball.be/project/publiek/vssl/html/nl/2012/33/AV_12_Verslag.pdf

http://www.belgianfootball.be/nl/homepage

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!