(foto Beweging.net)

Beweging.net (ex-ACW) over Vlaamse regering: ‘hardvochtig en liberaal’

Sandra Rosvelds, hoofd studiedienst van beweging.net (ex-ACW), maakt in een analyse brandhout van het Vlaamse regeerakkoord. “Voor sommige partijen een kans om onder het mom van besparingen de samenleving in een hardvochtige, liberale richting te duwen”, klinkt het streng. Beweging.net voorspelt een hete herfst.

donderdag 18 september 2014 12:28
Spread the love

De analyse van
Rosvelds verschijnt in het septembernummer van De Gids, het
theoretische tijdschrift van de christelijke arbeidersbeweging. De
toon in het artikel is opvallend scherp.

“We kunnen ons
niet van de indruk ontdoen dat het voor sommige partijen een kans is
om onder het mom van besparingen de samenleving in een hardvochtige,
liberale richting te duwen.” Volgens Rosvelds zou een evenwicht
tussen slimme besparingen en nieuwe inkomsten rechtvaardiger zijn dan
“deze eenzijdige besparingsaanpak”.

Via besparingen is
het immers moeilijk om vast te houden aan het principe de sterkste
schouders dragen de zwaarste lasten. Het zijn vooral de gezinnen die
de rekening gepresenteerd krijgen, klinkt het.

Rosvelds somt de
maatregelen die al doorspijpelden op: “een inperking van de
kinderbijslag,
een verhoging van de kosten voor kinderopvang,
een
inperking van de mogelijkheden op ondersteuning bij tijdkrediet, een
verhoging van de
zorgverzekeringspremie, een vermindering van
de
woonbonus, een verlaging van de individuele
energierenovatiepremies,
een afschaffing van
het aandeel m3 gratis water en kWh gratis
elektriciteit en, tot slot, een hoger inschrijvingsgeld
aan de
hogescholen en universiteiten”.

Lippendienst aan middenveld

Naast de gezinnen
wordt het middenveld geviseerd. “Veel organisaties zitten
vandaag op hun tandvlees en een bijkomende besparing zal dan ook
zeker effecten hebben op de tewerkstelling en op hun werking”,
schrijft Rosvelds. “De lippendienst die in het regeerakkoord aan
het middenveld wordt bewezen, klinkt plots een stuk minder
geloofwaardig.”

Over de strenge
aanpak van werkzoekenden en het luik armoede in het regeerakkoord is
beweging.net al evenmin te spreken. Het zoekgedrag wordt strikter
gecontroleerd, zelfs tot de leeftijd van 65 jaar, terwijl
tegelijkertijd de kans op duurzame en laagdrempelige werkgelegenheid
daalt door de afschaffing van het GESCO- en PWA-statuut en de
sterkere focus op doorstroom vanuit de sociale economie naar de
reguliere economie.

“Armoedebestrijding
is nauwelijks een onderwerp in het regeerakkoord. Er is geen zicht
op de uitvoering van het armoedebestrijdingsbeleid. De grote nadruk
op kennis van de
Nederlandse taal lijkt eerder een
uitsluitingscriterium te worden met sancties op vlak van
werkloosheid en een resultaatsverbintenis als
voorwaarde voor een
sociale woning”, aldus Rosvelds.

“Het sociaal
huisvestingsbeleid lijkt exemplarisch hoe deze regering wil omgaan
met de sociaal zwakkeren.” Zo komen er tijdelijke contracten in de
sociale huur en ook sanctiemaatregelen voor wie de taal onvoldoende
beheerst en voor wie niet voldoet aan de sociale omgangsnormen.

Gunstbeleid voor werkgevers

Is er dan niets
positiefs te vinden in het regeerakkoord? Ja, er komen investeringen
in economie, welzijn en zorg en onderwijs. Sandra Rosvelds: “Hoewel
bij nader inzien de investeringen in de economie vooral op een
gunstbeleid voor werkgevers neerkomen, zonder dat er concrete
inspanningen en engagementen tegenover staan.”

Rosvelds merkt
verder fijntjes op: “Geen enkele van de uitgelekte
besparingsmaatregelen heeft een impact op de bedrijven.” Dat de
Vlaamse regering een half miljard euro wil investeren in zorg, krijgt
wel applaus. Zorg valt onder minister Jo Vandeurzen, een CD&V’er met een beweging.net-stempel.

Op vlak van klimaat
en leefmilieu ziet beweging.net wel aanzetten maar geen
systeeminnovatie. Rosvelds vraagt zich zelfs af of Vlaanderen de
Europese doelstellingen (20 procent minder CO2 tegen 2020) zal
realiseren.

Bocht

Beweging.net hoopt via overleg de plannen nog bij
te sturen. “Zonder ernstige bijsturingen belooft het een hete
herfst te worden”, zo luidt de slotzin.

Dat is opmerkelijk, want eind juli klonk het nog helemaal anders. “Beweging.net is na
een eerste lezing van het Vlaamse regeerakkoord hoopvol voor een
sociaal, efficiënt en verantwoord beleid dat rekening houdt met alle
Vlamingen”, zo meldde beweging.net toen in een persbericht.

Toch werd de bocht
al eerder ingezet. Op 5 september pakte het weekblad Visie uit met
een opvallende kop: “Factuur komt naar gezinnen en kwetsbaren”.
Beweging.net-voorzitter Patrick Develtere waarschuwde toen: “Je kan
geen economisch paradijs bouwen op een sociaal kerkhof.”

Eerder had de
christelijke vakbond ACV scherpe kritiek geformuleerd op de
partijen die na de Vlaamse sleutelen aan een federale regering.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!