(foto 11.11.11)

Belgische ontwikkelingshulp zakt tot 0,45 procent

België gaf in 2013 1,73 miljard euro uit aan ontwikkelingssamenwerking. Dat is 0,45 procent van onze totale rijkdom en dus ver verwijderd van de al lang beloofde 0,7 procent. Dat maakte 11.11.11 bekend. De Belgische ontwikkelingshulp was de voorbije drie jaar een van de voornaamste slachtoffers van de besparingswoede van de vorige regering.

donderdag 18 september 2014 15:11
Spread the love

In 2012 en 2013 werd in totaal 687 miljoen euro weggesneden uit
het budget van de Belgische ontwikkelingsssamenwerking. In
vergelijking met 2010 daalde het budget met 30 procent. Toen haalde ons land nog 0,64 procent.

Met 0,45 is ons land steeds verder verwijderd van de Europese
doelstelling om in 2015 0,7 procent te halen.

Wereldwijd is de hulp gestegen in 2013, berekende de OESO. Al moet
daar wel aan toegevoegd worden dat de hulp aan de armste landen
gedaald is.

De zuivere Belgische hulp ging wel licht vooruit, van 0,37 procent
in 2012 tot 0,39 procent in 2013. Dat is de hulp die niet vervuild is
met dingen die er eigenlijk niet bijhoren, zoals de opvang van
vluchtelingen in ons land of de kwijtschelding van schulden.

In maart 2013 voerde België een nieuwe wet op
ontwikkelingssamenwerking in. Dat zou de kwaliteit van de hulp ten
goede moeten komen. Er werd ook een poging ondernomen om het beleid
coherenter te maken.

“Waar is de tijd dat België door internationale instellingen
geprezen werd omwille van zijn inspanningen inzake
ontwikkelingssamenwerking en solidariteit met de armsten, ook in
tijden van crisis. Er is het voorbije jaar onevenredig zwaar bespaard
op deze solidariteit”, reageert Bogdan Vanden Berghe, algemeen
directeur van 11.11.11 op het jaarrapport.

“Het is nu aan de nieuwe regering om een sterke internationale
visie uit te bouwen en deze ook uit te voeren. Voldoende budget is
hier onlosmakelijk mee verbonden. Daarnaast moeten de hervormingen
uit 2013 – rond bijvoorbeeld BIO en coherentie – opgenomen en
uitgewerkt worden. Het is daar dat de aandacht moet liggen en niet op
nieuwe besparingen. Bij wijze van inspiratie voor de onderhandelaars:
in Zweden geeft men 1,02 procent van het BNI aan
ontwikkelingssamenwerking.”

take down
the paywall
steun ons nu!