Verlenging Doel 1 en 2 historische blunder

Verlenging Doel 1 en 2 historische blunder

De onderhandelaars voor de federale regering hebben beslist om de levensduur van Doel 1 en Doel 2 met tien jaar te verlengen. Een historische blunder, volgens Greenpeace. En geen oplossing voor onze energieproblemen. Het Federale Agentschap voor Nucleaire Controle moet nu zijn verantwoordelijkheid opnemen en de veiligheid van de bevolking laten primeren.

woensdag 17 september 2014 08:25
Spread the love
Een mislukking. Een totaal contraproductieve beslissing. Greenpeace
wacht een volledig overzicht van de randvoorwaarden verbonden aan deze
beslissing af, maar kan de keuze van de onderhandelaars om de levensduur
van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 met tien jaar te verlengen, niet
begrijpen. Het openhouden van onze oude centrales zal in geen geval
bijdragen om de komende twee winters een zekere energietoevoer te
garanderen.

Onze kerncentrales vormen de oorzaak van de problemen met de
energiebevoorrading die België treffen. Door ze langer open te houden,
stellen de onderhandelaars ons land nog meer bloot aan het risico van
een stroomtekort. Dit is gewoon waanzin.

Door te blijven inzetten op kernenergie, verhinderen de
onderhandelaars bovendien alle investeringen in milieuvriendelijke en
duurzame structurele oplossingen (zoals energiebesparing en een
efficiënt energieverbruik) en blijft België achterophinken op het vlak
van hernieuwbare energie, waardoor ze aanzienlijke economische voordelen
mislopen.

Bovendien gaan de onderhandelaars met hun beslissing
voorbij aan een ander belangrijk aspect: de veiligheid van de bevolking.
Doel 1 en Doel 2 werden gebouwd met een verouderde technologie uit de
jaren zeventig. Ze werden ontworpen voor dertig jaar, maar nu zouden ze vijftig
jaar lang mogen open blijven. Zelfs met peperdure oplapoperaties is het
onmogelijk om ze op het veiligheidsniveau te brengen dat vandaag vereist
is.

Als het FANC instemt met deze levensduurverlenging is het zijn
laatste greintje geloofwaardigheid definitief verloren. Het tien jaar
langer openhouden van deze verouderde reactoren kan enkel als er
fundamenteel wordt ingeboet aan veiligheid. Indien iemand vandaag een
nieuwe reactor zou bouwen van hetzelfde type als Doel 1 en Doel 2, zou
die nooit een vergunning krijgen.

Greenpeace verwacht dat het
Federale Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) nu ten volle zijn rol
zal spelen als onafhankelijk toezichthouder in dienst van het openbaar
belang. Want in het verleden heeft het FANC zich te vaak te laks
opgesteld, zoals over het heropstarten van de reactoren Tihange 2 en
Doel 3 die scheurtjes vertoonden, terwijl nog niet alles was opgehelderd
over de oorzaak en de mogelijke omvang van de microscheurtjes. Het FANC
moet er meer dan ooit op toezien dat de nucleaire veiligheid niet met
de voeten wordt getreden door halfslachtige politieke compromissen.

Eloi Glorieux is energiespecialst bij Greenpeace België

take down
the paywall
steun ons nu!