Liza Lebrun

Manifiesta: Bredene onder water?

"De klimaatverandering kan nog afgeremd worden, op voorwaarde van nu meteen te handelen" Dat is wat in het vaststelt in het vijfde en jongste verslag werd vastgesteld door het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties. Manifiesta neemt dat advies ter harte en organiseert een middag waarin tal van vragen over de energievoorziening worden beantwoord. Met het oog op de toekomst.

dinsdag 16 september 2014 14:21
Spread the love

Ondanks
de steeds stevige rode knipperlichten (verhoging van CO2 in de
atmosfeer en van temperatuur, verergering van de natuurlijke rampen,
uitsterven van steeds meer soorten) nemen de verschillende regeringen
geen enkele maatregel die zou aantonen dat ze bewust zijn van het
probleem en de zaak in handen nemen.

Sinds enige weken horen we spreken over de
dreigende black-out deze winter. Concreet betekent dat bepaalde
streken afgekoppeld zullen worden van het stroomnet. Waarom? Omdat
eens te meer keuzes worden gemaakt op basis van onmiddellijke
winsten, op basis van maximale rentabiliteit op korte termijn! Er
werden recent nieuwe STEG-centrales gebouwd, maar Electrabel en
compagnie verkoos ze te sluiten, omwille van niet genoeg
winstopbrengst. Vandaag, enkele maanden later, zijn meerdere
reactoren van Doel en Tihange buiten dienst, en eens te meer is het
de bevolking die de gebroken potten mag betalen.

Individuele oplossingen?

Energie is een
cruciale behoefte. Samen met het klimaatprobleem zou dat moeten
aanzetten tot een toekomstvisie en tot het zoeken naar nieuwe
oplossingen zoals hernieuwbare energiebronnen. De regeringen zouden
dat moeten aanpakken door in een openbare dienst de controle over te
nemen van alles wat met de energievoorziening te maken heeft. We
kunnen dat niet overlaten aan de multinationals, die
als enige drijfveer de onmiddellijke winst hebben, terwijl het hier
om langetermijnproblemen gaat.

Of het nu over
technologieontwikkeling voor schaliegas ontginning gaat, of over
bedenkingen om de levensduur van de kerncentrales te verlengen, of
over het instellen van een kilometertaks: géén van de voorstellen
van de regering houdt rekening met de ecologische noodisituatie en
schuiven het door naar de individuele verantwoordelijkheid van de
bevolking. Is dat een overtuigende aanpak van het probleem? Geeft dat
de snelste en meest efficiënte oplossing voor de milieuproblemen?
Moeten we wel voor individuele oplossingen gaan of eerder voor een
collectieve aanpak? Is de socialisering van de energiesector een
oplossing? Kunnen we iets verwachten van de staat of zou het beter
zijn vanaf nu te beginnen aan het uitbouwen van een maatschappij
buiten het systeem?

Antwoorden

Om op die vragen te
antwoorden, ontvangt Manifiesta, in samenwerking met Comac, de
jongerenbeweging van de PVDA, in Bredene in het Staf Versluys
centrum, van 15 uur tot 17 uur, professor Frank Pattyn (glacioloog
aan de ULB, en lid van het IPCC) , Anneleen Kenis (onderzoekster en
mede-auteur van De Mythe van de Groene Economie), Jean-François
Tamellini (federaal secretaris ABVV) en Natalie Eggermont
(verantwoordelijke van de trein naar Warschau en voorzitster van “Climate Express”)

Smelten van de
ijskappen, stijging van het zeeniveau, … en als er niets ondernomen
wordt, zullen we dan spreken van Bredene-onder-de zee?

take down
the paywall
steun ons nu!