Sherry Vargson uit het dorpje Granville Summit in de Amerikaanse staat Pennsylvania steekt het gas aan dat met het water uit hun eigen put door de kraan komt (foto www.thinkprogress.com).

Problemen ademhaling en huid door schaliegas

Mensen die vlak bij een plaats wonen waar schaliegas wordt geproduceerd, hebben vaker last van huid- en ademhalingsproblemen. Dat blijkt uit een studie van de universiteiten van Washington en Yale.

vrijdag 12 september 2014 11:56
Spread the love

De studie waarin het verband
tussen ademhalings- en huidproblemen en de exploitatie van
schaliegasbronnen wordt aangetoond, verscheen op 11 september 2014 in het tijdschrijft
Environmental Health Perspectives.?

Er is voor het ogenblik weinig
geweten over de impact van de ontginning van schaliegas met de
techniek van fracking op het leefmilieu en de gezondheid van mensen
die vlak bij zulke installaties wonen. Daarom hebben vorsers van de
Amerikaanse universiteiten van Washington en Yale in het zuidwesten
van de staat Pennsylvania een staal van 492 mensen onderzocht die
nabij boorinstallaties voor schaliegas wonen.

In het gebied waar deze
onderzoekspopulatie woont, zijn 624 actieve gasbronnen aanwezig.
Nagenoeg al het schaliegas uit deze bronnen wordt aangeboord door
middel van fracking. De onderzoekers vergeleken de nabijheid van deze
schaliegasbronnen met het aantal keren dat mensen aandoeningen
meldden aan huid, luchtwegen, spijsverteringsstelsel, hart of
zenuwstelsel.

Conclusies

De onderzoekers ontdekten dat
sommige gezondheidsproblemen, zoals huidproblemen of klachten bij de
bovenste luchtwegen, vaker voorkwamen bij mensen die minder dan een
kilometer van een schaliegasbron wonen. Bij mensen die meer dan twee kilometer van een bron wonen, komen deze symptomen minder voor.

De onderzoekers hebben geen
significante verhoging van het aantal neurologische, cardiovasculaire
of gastro-enterologische aandoeningen gemeten. Zij menen dat verder
onderzoek hierover nodig is.

“Onze onderzoeksgegevens
wijzen op een verband tussen gezondheidsproblemen en de aanwezigheid
van schaliegasproductie”, zegt onderzoekster Dr. Meredith Stowe
van de universiteit van Yale. “Dit verband blijft zelfs wanneer we rekening houden met bijkomende factoren zoals
geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, rookgedrag en
milieubewustzijn”, voegt onderzoeker Peter Rabinowitz daaraan
toe.

Luchtvervuiling

Het is niet de eerste keer dat
de schadelijke effecten van de winning van schaliegas op de
gezondheid van omwonenden onder de loep worden genomen. In 2012
bewees een soortgelijk onderzoek dat de extractie van schaliegas kan
leiden tot klachten aan de bovenste luchtwegen.

Onderzoekster Nadia Steinzor
ontdekte dat inwoners van Pennsylvania vooral klachten meldden aan
neus- en keelholten. De klachten kwamen vaker voor naarmate de
omwonenden dichter bij de gasinstallaties woonden.

Bijna 70 procent van de mensen
meldde een toename van keelklachten en bijna 80 procent meldde een
toename van problemen met neus- en keelholten sinds de ontginning van
schaliegas begon.

Een mogelijke verklaring voor
deze klachten kan de luchtvervuiling zijn, die volgens een onderzoek
van de Colorado School of Health uit 2012 vaak voorkomt bij de
exploitaite van schaliegas. Tijdens de boringen komen er
verschillende koolwaterstoffen vrij, waaronder benzeen, ethylbenzeen,
tolueen en xyleen.

“Er worden chemicaliën
uitgestoten die het zenuwstelsel en de longen irriteren.
Ze kunnen hoofdpijn, irritatie aan de ogen, een zere keel en
ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken”, besluit het
onderzoeksrapport.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!