Miguel Arias Cañete van de Partido Popular wordt Europees commissaris voor Leefmilieu (foto Moncloa/Gobierno de España)

Milieubewegingen vertrouwen nieuwe EU-commissaris leefmilieu niet

De tien grootste milieubewegingen van de EU maken zich ernstig zorgen over Miguel Arias Cañete, het Spaanse lid van de Commissie, bevoegd voor Leefmiieu. Die heeft persoonlijke banden met de olie-industrie. Ze uitten hun bezorgdheid in een open brief aan commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

vrijdag 12 september 2014 15:10
Spread the love

De
Green10 is een coalitie van leidende milieuorganisaties, zoals Greenpeace, het
Wereldnatuurfonds (WWF), Climate Action Network en Friends of the
Earth Europe (FoEE). Onmiddellijk na de bekendmaking van de nieuwe
bevoegdheidsverdeling onder de nieuwe leden van de Europese
Commissie had onder meer het WWF zijn teleurstelling uitgedrukt, omdat er geen aparte EU-commissaris meer is voor de
strijd tegen de klimaatverandering.

Nu
ze de structuur van de Europese Commissie en de beleidsnota van
Juncker hebben kunnen analyseren, slaan de tien
organisaties alarm in een gezamenlijke brief aan de
commissievoorzitter. Ze komen tot de conclusie dat zowel de structuur
van de nieuwe commissie als de beleidsnota en de keuze van de nieuwe
leden van de Commissie wijzen op een stap terug voor het milieu en
een terugtrekking van eerdere Europese engagementen voor duurzame
ontwikkeling, luchtkwaliteit, biodiversiteit en klimaatactie.

“De
vervanging van een lid van de Europese Commissie met toewijding en gevoel voor verantwoordelijkheid voor het leefmilieu door een commissielid, dat
zijn aandacht moet verdelen over meerdere veeleisende dossiers, wijst
op een duidelijk verminderde prioriteit voor milieuthema’s”,
herhalen ze in de brief. “Die indruk wordt nog versterkt doordat enige verwijzing naar het milieu in de beleidsverantwoordelijkheden van de vicevoorzitters van de Commissie praktisch afwezig is.”

“Dat
duurzame ontwikkeling en de groene economie helemaal niet
aan bod komen op het niveau van de vicevoorzitters, wijst erop dat de
Commissie uitgaat van een ouderwets paradigma van economische groei”,
aldus die organisaties, “dat de industrie en banen uit het
verleden boven die van de toekomst stelt, en geen rekening houdt met
de reële beperkingen en begrenzingen.”

Controversieel lid van de Europese Commissie

Ook
de keuze van de leden van de Commissie baart de milieuorganisaties
zorgen. “De bevoegdheid voor Milieu gaat naar een politicus
wiens regering internationaal veel kritiek kreeg omdat ze onder meer de Europese
regelgeving rond vogelbescherming niet toepaste. Die commissaris
wordt nu verantwoordelijk voor de controle op de correcte toepassing
van diezelfde wetgeving”, schrijven de organisaties.

Daarmee
bedoelen ze het lid van de Commissie voor Klimaat en Energie, de
Spanjaard Miguel Arias Cañete, die persoonlijke banden heeft met de
olie-industrie. Meerdere familieleden van Cañete werken bij de
Spaanse olie- energiebedrijven Petrologis en Ducar.

Cañete
bezit ongeveer 300.000 euro aandelen in oliemaatschappijen. Omwille van deze financiële banden stond hij als minister van Landbouw, Voedsel en Leefmilieu in de Spaanse
regering van 2011 tot 2014 al onder druk wegens mogelijke
belangenvermenging.

Er hebben al leden van het Europees Parlement gezegd dat hij die
aandelen moet verzaken, wil hij door het parlement bekrachtigd worden
in zijn functie.

take down
the paywall
steun ons nu!