Schande voor een beschaafd land!

Schande voor een beschaafd land!

dinsdag 9 september 2014 18:08
Spread the love

In het Brussels gewest ontbreken in het Franstalig onderwijs 3600 plaatsen in het kleuteronderwijs en 7000 plaatsen in het lager onderwijs; in het Brussels gewest ontbreken in het Nederlandstalig onderwijs 1500 plaatsen.

Aangenomen dat er wel enige overlap zal zijn tussen mensen die zowel in het Franstalig onderwijs als in het Nederlandstalig onderwijs op zoek zijn naar een plaats voor hun kind(eren), dan nog… zou het creëren van klasjes (bijvoorbeld minstens 60 aan Nederlandstalige kant) een absolute prioriteit moeten zijn voor zowel het Nederlandstalig als het Franstalig beleid. Desnoods zou het federale niveau hier moeten in tussenkomen en enkele straaljagers minder aankopen.

Hier wordt immers een vicieuze cirkel gecreëerd die tot toekomstige werkloosheid leidt.

take down
the paywall
steun ons nu!