staking BM&S

Staking bij BM&S: de solidariteit opdrijven voor een overwinning

maandag 8 september 2014 22:52
Spread the love

Maandag 8 september om 7u. We zijn in de derde week van de staking van de schoonmakers van BM&S. Het is opnieuw een belangrijke dag : de rechtbank van eerste aanleg doet een uitspraak over het beroep van het ABVV tegen de uitspraken die het stakingspiket veroordeelden en dwangsommen oplegden aan de gemeentelijke autoriteiten. De uitspraak wordt op de middag verwacht.

Met een delegatie van de Jonge Antikapitalisten (JAK) en de Socialistische Arbeiderspartij (SAP) informeren we ons bij de werknemers over de situatie van het sociaal conflict. De meest frappante vaststelling is het maffieuze karakter van BM&S. De onderaannemer werd door de NMBS gekozen omdat ze de goedkoopste offerte aanbood. De onderneming – die binnen een maand haar proefperiode beëindigt – heeft een jaar lang geen interesse getoond om haar opdracht tot een goed einde te brengen, integendeel. Ze heeft van haar activiteiten gebruikgemaakt om schulden van verschillende honderden miljoenen aan te gaan en gedraagt zich als een spookonderneming. Voor de werknemers is vooral de NMBS verantwoordelijk voor de situatie. Het spoorbedrijf zou andere overwegingen moeten laten meespelen dan te kiezen voor het goedkoopste aanbod.

De uitspraak van de rechtbank laat op zich wachten. Reeds vertrokken van het NMBS-atelier van Schaarbeek, vernemen we omstreeks 15u30 op Facebook dat de uitspraak positief is voor de staking en zien we de foto’s van de stakers die de beslissing vieren. Het betreft inderdaad een belangrijk stap richting een overwinning : de staking ondergaat niet langer de repressie van justitie. Maar dit lost niet alles op : de vijf werknemers – van wie twee vakbondsafgevaardigden – zijn nog niet heropgenomen en de NMBS heeft nog niet willen communiceren over wat ze zal ondernemen na afloop van de proefperiode met BM&S. De staking gaat door en gaat morgen haar 18de dag in.

De solidariteit blijft belangrijk, en wordt zelfs nog belangrijker. Het ACOD Spoor Brussel, die vanaf het begin solidair is met de strijd van de arbeiders van de onderaannemer, roept op tot twee vormen van solidariteit. Sinds aanvang roept het zijn leden en – via zijn Facebook-pagina «Parole de Cheminots» – burgers op om zich ter plaatse te begeven en is er elke dag. Vandaag deden de syndicalisten van het spoor een bijkomende oproep, ditmaal financieel. Drie weken zonder loon plaatst de stakers in een moeilijke situatie. Bijna allen huisvaders met kleine kinderen, kunnen ze niet overleven met een syndicale stakingsvergoeding van 35 euro. Daarom heeft het ACOD Spoor Brussel een solidariteitskas opgericht et roept op om giften te doen op de rekening BE20 0682 1834 9956 met als boodschap « Solidariteit BM&S ». 

(deze bijdrage verscheen eerder op www.sap-rood.org)

take down
the paywall
steun ons nu!