Het verschil in meting tussen Joodse en islamitische maten en gewichten

Het verschil in meting tussen Joodse en islamitische maten en gewichten

woensdag 3 september 2014 10:52
Spread the love

DeWereldMorgen.beHet
is nu reeds 47 jaar, nadat, als gevolg van de oorlogsdreiging van de Arabische
buurlanden, na een zesdaagse preventieve uitvalsoorlog, Israel de Gazastrook en
de ‘Westbank’ bezet houdt.

Wat vorige week echter
helemaal niet in het nieuws was te bespeuren, is het feit dat  veertig
jaar geleden geleden Turkse troepen op Cyprus aan land gingen, er tot op vandaag
40% van het voorheen meest vruchtbare en welvarende deel van het eiland illegaal
bezetten, en er 200.000 Griekse Cyprioten (een derde van de bevolking) uit hun
huizen verdreven.

Dat een rapport van Verenigde
Naties van 2011 aangafDeWereldMorgen.be dat
de Turkse bezetter in dat gebied de mensenrechten de mensenrechten schond,  “met
inbegrip van de rechten op bewegingsvrijheid, het recht op leven, de vrijheid
van godsdienst en economische, sociale en culturele rechten”, was voor de
internationale media maar een ‘fait divers’, en dus vrijwel niet noemenswaardig.

Dat er (ook daar) een bijna 200 kilometer lange grens met huizenhoge hekkens
dwars door het eiland loopt dat het gebied van de rest van Cyprus afsluit, en er
tienduizenden kolonisten van uit Turkije in het bezette gebied zijn komen wonen,
zijn feitelijkheden die, bij gebrek aan gewelddadig verzet van de Griekse
vluchtelingen en de Cyprische overheid, nooit in het nieuws komen.
Zoals in het Israëlisch Palestijns conflict, slepen ook hier de onderhandelingen
over een vreedzame oplossing zich al veertig jaar voort.

DeWereldMorgen.beWaarom
heeft u niets in de media gelezen, gehoord of gezien over deze bijzondere
mijlpaal van veertig jaar illegale Turkse bezetting? Waarom hoort u überhaupt
nooit iets over de bezetting van Cyprus?

Nochtans is ook de Turkse invasie en bezetting vanCyprus
in 1974 door de VN-veiligheidsraad veroordeeld. Daarenboven is volgens het
officiële beleid van de EU, de Turkse bezetting onwettig, dient Turkije zich
volledig terug te trekken, en erkent de EU de Turkse regering in Noord-Cyprus
niet.

Toch is er zowel in België als in andere Europese lidstaten (met uitzondering
van Griekenland, uiteraard), totaal geen aandacht geweest voor deze veertig jaar
bezetting, nota bene van grondgebied dat onder Cypriotisch bestuur zou moeten
staan en zodoende feitelijk deel zou moeten uitmaken van de EU en van de
Eurozone.

DeWereldMorgen.be

Terwijl de Europese Unie aandringt op etikettering en zelfs het boycotten van
Israëlische producten uit de door Israël ‘bezette’ gebieden, wordt de bezetting
van Cyprus door diezelfde Europese Unie daarentegen gesubsidieerd. Zo komen
allerlei projecten in het bezette Noord-Cyprus, bijvoorbeeld de aanleg van
wegen, in aanmerking voor subsidie van de Europese Unie, omdat ook het door de
Turken bezet deel (theoretisch) deel uitmaakt van de EU !.

Voordat Israël de Gaza en de Westbank na de verdedigingsoorlog van 1967 bezette,
was sinds 1948 op even illegale wijze de Gazastrook door Egypte, en de Westbank
door Jordanië bezet. Ook toen kon dat op weinig interesse, laat staan protest,
rekenen van zowel de wereldopinie als -leiders.  

Net zo weinig als u nu hoort over de DeWereldMorgen.beislamitische bezettingen
van West-Sahara door Marokko, en Koerdistan en Cyprus door Turkije.
Blijkbaar hebben Joden en
islamieten niet enkel een verschil in godsdienst en cultuur, maar ook in maten
en gewichten…

take down
the paywall
steun ons nu!