“Waar blijft dat verbod op atoomwapens?”

“Waar blijft dat verbod op atoomwapens?”

Kernproeven behoren intussen tot het verleden, maar een atoomvrije wereld zal niet voor morgen zijn. "Landen met kernwapens blijven de nucleaire afschrikking strategisch gebruiken, ook al zijn ze zich bewust van de rampzalige gevolgen van een kernoorlog."

dinsdag 2 september 2014 14:31
Spread the loveVN-secretaris-generaal Ban Ki-moon

VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon begint zijn geduld te verliezen.
Naar aanleiding van de internationale dag tegen kernproeven herinnert de
VN-secretaris-generaal de wereld eraan dat er nog zo’n 17.000 kernwapens in
de wereld verspreid liggen. “Erger nog, landen die zulke wapens bezitten, hebben plannen om hun nucleaire arsenaal te moderniseren”, zegt hij. “Dit
jaar is er nog geen enkel atoomwapen vernietigd als gevolg van een verdrag.
Er zijn ook geen onderhandelingen over nucleaire ontwapening
gepland”.

Acht landen moeten het kernstopverdrag nog ratificeren
vooraleer het van kracht wordt. Het gaat om China, Noord-Korea, Egypte,
India, Iran, Israël, Pakistan en de VS.

Nucleaire afschrikking blijft bestaan

“Ik steun
de herdenking van deze internationale dag tegen kernproeven, maar vind toch
dat de afschaffing van kernwapens voorrang moet krijgen op de volledige
ratificering van het kernstopverdrag”, zegt Alyn Ware, stichter en
internationale coördinator van het netwerk Parlementairen voor Nucleaire
Non-proliferatie en Ontwapening.

Volgens Ware is er nu een de facto
verbod op kernproeven en is er slechts één land, Noord-Korea, dat dat
occasioneel schendt. Het ziet er niet naar uit dat andere hun kernproeven
zullen hervatten, tenzij de politieke situatie aanzienlijk zou verslechteren
en kernwapens een veel belangrijkere rol zouden krijgen dan momenteel het
geval is.

Wie
kernwapens bezit, zal niet snel bereid zijn om ze te vernietigingen.

“Staten blijven veel belang hechten aan hun militaire opties
op het wereldtoneel, waaronder afschrikking door machtsvertoon. Wie
kernwapens bezit, zal dus niet snel bereid zijn om ze te vernietigingen. Zo
riskeren we een nucleair conflict”, waarschuwt Ware, een Nieuw-Zeelandse
activist die mee aan de basis ligt van het internationale netwerk Abolition
2000.

Na de eerste kernproef van de
Sovjet-Unie in 1949, zijn er 455 andere gevolgd – volgens Ban Ki-moon
met verschrikkelijke gevolgen voor de lokale bevolking en het milieu. “Ze
zijn tekenend voor de nucleaire wapenwedloop, waarbij het overleven van de
mensheid afhing van de militaire doctrine van gegarandeerde wederzijdse
vernietiging.”

De VN-baas benadrukt dat wereldwijde nucleaire
ontwapening een van de oudste doelstellingen van de Verenigde Naties is, en
centraal stond in de eerste resolutie van de Algemene Vergadering uit
1946.

Nucleaire ontwapening is één van de oudste doelstellingen van de Verenigde Naties

“De doctrine van nucleaire afschrikking blijft bestaan als
element in het beleid van staten die atoomwapens bezitten en hun
bondgenoten”, stelt ook Ban vast. Ondanks het groeiende besef wereldwijd dat
zelfs maar het gebruik van één kernwapen rampzalige humanitaire gevolgen
zou hebben, om van een regionale of globale kernoorlog nog maar te
zwijgen.

Er zijn momenteel vijf kernwapenlanden gebonden aan het
non-proliferatieverdrag, met name de VS, Groot-Brittannië, Rusland,
Frankrijk en China – allemaal permanente leden van de VN-Veiligheidsraad.
Blijven over: India, Pakistan (dat officieel verklaard heeft over atoomwapens
te beschikken) en Israël (dat geen kernwapens aangeeft).

Noord-Korea
heeft kernproeven gedaan, maar het is nog onduidelijk of het land ook
effectief kernwapens heeft.

Kazachstan sloot testsite

Volgens Ware geven de
gevolgen van kernproeven voor gezondheid en milieu een indicatie van de
nog veel grotere, rampzalige gevolgen als gevolg van het inzetten van
atoomwapens bij een conflict.

Dit heeft landen als Kazachstan ertoe
aangezet om de internationale dag tegen kernproeven te gebruiken om een
wereld zonder kernwapens te promoten, verklaart de activist.

Kazachstan
was een van de weinige landen die zijn nucleaire testsite gesloten heeft, in
1991 al, en vrijwillig het vierde grootste nucleaire arsenaal ter wereld
opgaf – meer dan 110 raketten en 1200 kernkoppen.

Het was eerder een
kwestie van politieke wil, vertelt ambassadeur bij de VN Kairat Abdrakhmanov
aan IPS. “Kazachstan geloofde oprecht in nutteloosheid van kernproeven en
kernwapens die onvoorstelbare gevolgen kunnen hebben voor mens en
milieu.”

take down
the paywall
steun ons nu!