Ten oorlog in 1914 en 2014: slaapwandelaars en “Realpolitiker”

Ten oorlog in 1914 en 2014: slaapwandelaars en “Realpolitiker”

maandag 1 september 2014 12:37
Spread the love

De Australische historicus Clark schreef in 2013 een bestseller over de Eerste Wereldoorlog: The sleepwalkers. How Europe went to war in 1914. Van Wolferen, éminence grise van de Nederlandse journalistiek, schreef een opinie “Oekraïne, corrupte journalistiek en atlantisch geloof” verschenen in DWM van 24 augustus. Daarin gebruikt hij ook het woord “slaapwandelaars” voor de Europese leiders.

Van Wolferen zegt over hen: De EU wordt niet langer geleid door
politici met een elementaire kennis van geschiedenis, een nuchter overzicht
van de werkelijkheid in de wereld of zelfs maar gezond verstand en
een gevoel van verbondenheid met de langetermijnbelangen die ze
dienen.  De Amerikaanse neoconservatieven pushen de NATO-uitbreiding richting Rusland.  De Europese leiders laten zich meesleuren in de oorlogsretoriek en anti-Russische hysterie ook al duwen ze Europa daarbij in een driedubbele dip-recessie.

Wat zei Clark precies over de slaapwandelaars van 1914?  Ik vertaal van de laatste blz.: De protagonisten van 1914 waren slaapwandelaars, aandachtig maar niet ziend, bezocht door dromen en toch blind voor de gruwel die ze over de wereld gingen brengen.”  In de vele landelijke expo’s over 1914-1918 zul je telkens vernemen dat het spel van de bondgenootschappen (de Triple Entente met Groot-Brittannië, Frankrijk en Rusland en daar tegenover de Triple Alliantie met Duitsland, het Habsburgse rijk en Italië) en de vele geheime protocollen maakte dat een lokaal conflict (Sarajevo) kon escaleren tot een Europees conflict. 

Het blinde spel van bondgenootschappen en geheime protocollen…

Ook nu is er het blinde automatisme van de bondgenootschappen. Artikel 5 van het NATO-verdrag stelt dat als er één lid aangevallen wordt, iedereen aangevallen wordt. Iedereen moet in actie komen. Dit artikel is dadelijk ingeroepen bij 9/11 ook al was er toen geen aanvallende staat. In maart lekte een telefoongesprek uit van Turkse hoog geplaatsten die een aanval op een Turkse enclave in Syrië wilden ensceneren en in de schoenen van Assad schuiven New Link Had de aanval echt plaatsgevonden en de grote media het Assad-verhaal opgenomen, dan moest in principe de hele NATO in actie komen en konden onze soldaten ook in Syrië gaan vechten.

“Some damned foolish thing in the Balkans…”

De politicus van de Duitse eenmaking was Bismarck. In 1862 zei hij al: De grote Europese oorlog zal voortkomen uit een dwaze zaak in de Balkan.” Hij was de man van de “Realpolitik”.  Dat is niet per se een negatieve term. Het is een politiek die rekening houdt met de realiteit, de inherente beperkingen (de trage politieke eenmaking in Duitsland), een afweging maakt van kosten en baten. Bismarck heeft echter ook een vorm van sociale zekerheid voor de industriearbeiders ingevoerd. Dat gaf de Duitse industrie een sterke positie tegenover o.a. de Britse. Hier vind je zijn foto.

Je kunt Balkan van Bismarck uitbreiden tot Oekraïne. Oekraïne is geen NATO-lid maar je leest bij Van Wolferen dat het westvoorstel Russian Agression Prevention Act in het Amerikaanse Congres is ingediend. In noodsituaties kunnen geassocieerde landen gelijkgesteld worden met leden. Dan geldt voor hen artikel 5 en kunnen onze soldaten bij een echte of vermeende Russische inval in de Russische vlakten gaan vechten.

Dit is dan een omkering van de Tweede Wereldoorlog. Toen vochten de Westerse bondgenoten en de Sovjetunie tegen Nazi-Duitsland. Toen kwam het er op aan de Nazi’s uit Oost- en West-Europa terug te dringen naar Centraal-Europa. Bij een Derde Wereldoorlog is het omgekeerd.  Dan is het zaak om Rusland uit de invloedssfeer in Oekraïne naar het oosten richting steppe terug te dringen.  Van Wolferen verwijt de EU-politici geen “kennis van geschiedenis”, “nuchter overzicht” of “gezond verstand” meer aan de dag te leggen.  Anders zouden ze zien dat deze omkering heel ingrijpend is. Ook in de Tweede Wereldoorlog waren er West- en Oost-Europeeërs die mee met Duitsland tegen Rusland gingen vechten.  Dat waren onze Vlaamse en Waalse Oostfronters.  Velen van hen hebben in Oekraïne gevochten bijv. in het Galiciëlegioen.  Na de oorlog zijn ze als fout beschouwd.  Dat heeft bij vele families generaties lang wrok en haatgevoelens tegen de staat en maatschappij veroorzaakt.  Als de Derde Wereldoorlog tegen Rusland uitbreekt, worden zij in eer hersteld.   Ze waren in toen fout maar in feite waren ze alleen te vroeg…

De “Realpolitiker”  in de jaren voor 1914…

Op de stelling van Clark is veel kritiek te leveren.  De Amerikaanse historicus Webster Tarpley voert aan dat een aantal bewindslieden heel goed wisten waar ze mee bezig waren New Link  De bouwer van de Triple Entente was Edward VII. Je vindt hier zijn foto. 

Hij is koning geweest van 1901 tot 1910 maar had 40 jaar in de schaduw van koningin Victoria kunnen ageren.  Die leidde na de dood van haar geliefde gemaal Albert in 1861  een teruggetrokken leven.  Edward VII was de meest succesvolle Engelse monarch ooit: alliantiebouwer, uitbouwer van het imperium, public relations (charmeoffensief tegenover Frankrijk, Rusland en de VSA).  Zijn topfuncties in de Britse en continentale vrijmetselarij waren van onschatbare waarde voor de zakelijke belangen van het rijk.  Zijn devies was: maak een alliantie niet met de sterkste op het continent maar met de tweede sterkste.  De sterkste op het continent was vanaf 1870 duidelijk het Pruisen van Bismarck.  Dus koos Edward tegen Duitsland.   Edward heeft een zware verantwoordelijkheid bij het automatiseren van de allianties met meestal nog geheime protocollen.  Hij heeft er veertig jaar voor geïntrigeerd in de schaduw van Victoria en tien jaar als koning.  Een “Realpolitiker” met een cynische connotatie.

Ook de Duitsers wisten ongeveer waar ze mee bezig waren.  Ze bleven het Pruisische militarisme in eer houden en aanvalsplannen circuleerden in de generale staf al tientallen jaren. 

De “Realpolitiker” nu?

Onze EU-politici zijn wel “aandachtig” zoals Clark dat noemt.  Ze volgen de stappen en procedures van hun allianties en instellingen bij conflicten.  Maar net als hun voorgangers in 1914 treden ze meer reactief dan actief op in het globale kader waar ze als marionetten geen vat meer op hebben.  Zombies eigenlijk.  Die kunnen nog heel efficiënt technische taken uitvoeren maar hun situatie overstijgende denken is stilgelegd.  Zombies denken niet meer “out of the box“.

Er zijn EU-politici die weten wat ze willen.  In Polen en de Baltische landen hebben de leiders vaak “roots” in de VSA en zo is het atlantisme voor hen een tweede en zelfs eerste natuur.  Voeg daarbij een groot revanchisme tegenover Rusland.  Op 16 mei keurde Letland een wet goed die communisme gelijkstelt met nazisme New Link  Wie nog onderscheid maakt tussen de goelag van de Sovjetunie en Auschwitz-Birkenau is dus strafbaar. Hij/zij is een “negationist” als wie in België in het openbaar het bestaan van de gaskamers ontkent. 

De Fransen en Britten hebben nog min of meer bewuste reflexen.  Dat heeft te maken met hun koloniale verleden in het Midden-Oosten.  Ze hebben in tandem Libië aangepakt met de nu gekende rampzalige gevolgen.  De Amerikanen vonden dat optreden prima.  “Leading from behind”, noemen ze dat.  Voor Syrië was de Frans-Britse tandem ook klaar maar daar heeft Putin dan een stokje tussen gestoken.  Hij bewerkte een akkoord om de chemische wapens te laten vernietigen.  Het door “socialisten” geleide Frankrijk gaat heel ver.  Het Voltaire netwerk bericht op 16 augustus dat 15 Syrische christenen die de door Al Nusra aangerichte moordpartijen in het oud-christelijke Malula overleefd hebben de Franse staat voor het Franse gerecht aanklagen wegens het lange tijd steunen van Al Nusra New Link. De minister van buitenlandse zaken Fabius had op 12 september 2012 kritiek op de beslissing van de VSA om Al Nusra op de lijst van de terroristen te zetten.  Hij vond dat ze in Syrië “goed werk” deden…

Maar de Oost-Europese en Deense NATO-haviken en Britse en Franse neokolonialen zijn niet de hoofdrolspeler in het drama. Je vraagt je af: wie trekt er eigenlijk aan de touwtjes? Het is zoals bij “Matrix Reloaded”.  Best indrukwekkend die “vrije wereld” van Neo, Morfeus enz. maar wie leidt hun verzet eigenlijk tegen de snode (Russische?) matrix?

De Amerikaanse “Realpolitiker”?

Er is uiteraard Obama. Maar ook hij is vaak meer reactief dan actief. Nu is dat niet altijd ongunstig. Obama is geen directe oorlog met Syrië en Iran begonnen. Daarvoor verdient hij herinnerd te worden.  Met Hillary Clinton zou dat waarschijnlijk het geval geweest zijn en met de republikeinse presidentskandidaat van 2012 Romney (mormoonse bisschop en persoonlijke vriend van Netanyahu) zeker.

Er zijn de neocons zoals Nuland (staatssecretaris) die sinds Bush in de regering gebleven is dankzij Hillary Clinton.  Zij heeft duidelijk de staatsgreep in Oekraïne mee gepland.  De EU-onderhandelaars hadden op 21 februari een vergaand akkoord met Janoekovitsj gesloten.  Grondwetsherziening, amnestie, beperking van de presidentiële macht en noem maar op.  De volgende ochtend neemt na een nachtelijke moordpartij van scherpschutters en de daarop volgende paniek een junta de macht over.  Dat voorlopig bewind beantwoordde volledig aan Nulands vereisten.  Zie daarvoor het uitgelekte telefoongesprek twee weken voor de staatsgreep New Link  bekend voor “F..k the EU“.  Diezelfde EU-landen, zombies als ze zijn, vergaten het al getekende akkoord en erkenden de door de VS geïnstalleerde junta als wettige regering. 

De andere toppolitici wegen  niet zwaar.  Kerry is een zwetser.  De dag na het neerschieten van MH17 beweerde hij in vijf talkshows over “duidelijke aanwijzingen” te beschikken dat de pro-Russische separatisten er achter zaten.  We hebben die bewijzen nog altijd niet gezien.  Waar zijn de foto’s van de Amerikaanse spionagesatellieten?   Zo zwetste hij een jaar geleden over de gasaanval in Ghuta in Syrië.  Hij had toen dadelijk “bewijzen” dat Assad erachter zat.  Zo had George Walker Bush in 2002 “bewijzen” dat er massavernietigingswapens in Irak waren enz…

Biden komt er bij te pas in Kiev.  Hij heeft duidelijk eind februari met de CIA- en FBI-top en het Kiev-regime de “ordehandhaving” in het oosten gecoördineerd.  Voor 21 februari was gebouwen bezetten een democratisch recht van betogers.  Na de machtsovername moest het land herstellen en moest de overheid weer het monopolie van geweld hebben.  Dan was het bezetten weer een vergrijp.

Biden zijn zoon is tot bestuurslid bij Burisma benoemd New Link  Dat is de holding met zetel in Cyprus die voor de “fracking” in het oosten zal instaan.  Als samen met de pro-Russische rebellie ook nog een groot deel van de plattlelandsbevolking in het oosten opgeruimd wordt (via emigratie enz.) dan komt dat de fracking zeker ten goede.  Je kunt beter in een ontvolkt gebied fracken.  Noem die opruiming geen “etnische zuivering”.  Het Westen gebruikte dat als argument in de Kosovo-oorlog.

De “Realpolitik” classificeert het MH17 onderzoek… NON DISCLOSURE-protocol….

Nog even vermelden dat Australië, België, Nederland en Oekraïne (maar niet Maleisië) een protocol getekend hebben dat hun bevindingen van het MH17-onderzoek niet openbaar mogen worden gemaakt zonder toestemming van elk.  Joost Niemoller bevestigt dit op zijn blog op 29 augustus New Link  In geen enkele Belgische krant lees je daar iets over…

McCain, de “Realpolitiker” of … “Manchurian Candidate”?

McCain steekt boven de andere VS-politici uit.  Hij was de republikeinse presidentskandidaat in 2008 en hij verschijnt overal, discreet in de main stream media, van Syrië tot Oekraïne tot de planning van de Arabische Lente in Cairo.  Hij is het meest bereisde Congreslid.  Hij heeft in het begin van de jaren 2000 ook zijn sporen verdiend in Latijns-Amerika (destabiliseren van Chavez) en Afrika (Kenia).  In Voltaire Net van 18 augustus vindt u een onthullend artikel van Thierry Meyssan over deze markante figuur.  Gewoon bloedstollend.. New Link 

Die man vergaderde in mei 2013 met de jihadisten in bezet Syrië.  Zijn gesprekspartner was daar o.a. Ibrahim Al Badri, de leider van ISIS of IS, die zich nu tot kalief van Irak-Syrië en in feite ook de rest van de wereld heeft uitgeroepen.  IS heeft al laten weten dat ze nu China zullen aanpakken.

Je vindt Al Badri op de foto van de vergadering uiterst links.  McCain richt zich tot hem.  In de volgende foto ziet u enkele deelnemers buiten.  Al Badri heeft een kringetje.  De man met de snor is Idris van het zogenaamde Vrije Syrische Leger.  Het Duitse blad Der Spiegel berichtte op 10 maart 2013 al dat de Amerikanen met de Fransen en Britten Syrische rebellen opleiden in Jordanië New Link  Het ging dan zogezegd over de “gematigde” rebellen.  In het artikel van Meyssan blijkt dat dat Vrije Syrische Leger een dekmantel voor de wapenleveringen geweest is, de kern zijn altijd de terroristen geweest en die stappen over van Al Nusra naar IS of omgekeerd zoals het hen uitkomt. 

U moet het maar kunnen.  McCain vergadert met iemand die toen al op de lijst van MOST WANTED van zijn eigen land stond.  Dit is bekend zelfs in de mainstream media en toch wordt er hem geen haar gekrenkt.  Zet u eens een flauwe grap over Al Qaeda op uw Facebook en u krijgt de staatsveiligheid achter u aan.  McCain ontspringt de dans…

Dat komt wellicht omdat hij een topfunctie heeft “in het belang van zijn land”.  Hij is namelijk de directeur van de International Republican Institute. Deze nep-NGO “voor de bevordering van de democratie in de wereld” wordt betaald vanuit het budget van het Amerikaanse Congres.  Bovendien is hij de gewezen presidentskandidaat van de oppositiepartij en in die functie heeft hij meer marge om discreet voor het landsbelang op te treden  dan een president of een minister. 

Business Insider publiceerde op 16 december nog een foto met McCain New Link.  McCain in Oekraïne.  In de bijgevoegde foto zie je hem met de leider van de neonazistische Svobodapartij, Tjahnybok en links Jatsenjoek, de economist-bankier en toekomstige eerste minister.  In 2012 werd Svoboda nog wegens antisemtisme in het Europees Parlement veroordeeld.  Het is toch zonneklaar dat McCain hier niet zo maar een beleefdheidsbezoek brengt maar hen een concrete machtsdeling in het vooruitzicht stelt.  Hij mikt op de economist Jatsjenjoek als IMF-uitvoerder maar weet dat alleen uiterst rechts de stootkracht kan leveren tot de verdrijving van Janoekovitsj en de  machtsovername. 

De regering Jatsjenjoek is ondertussen ontslagnemend.  De “hervormingen” konden niet vlug genoeg door het parlement gejaagd worden.  De president Porosjenko heeft dan het parlement of wat er over was na de vlucht van tientallen leden ontbonden. Zijn motivering van 24 augustus zegt alles over de democratische gezindheid van zijn regime: We kunnen niet werken met een parlement waar de helft van de volksvertegenwoordigers de zelfverklaarde volksrepublieken van Donetsk en Loehansk niet erkent als terroristische organisaties en waar volledige fracties geleid worden vanuit het buitenland New Link  Democraat ben je volgens Porosjenko als je de rebellie van een deel van je volk als terrorisme beschouwt en hen dan als “enemy combatant”  bestrijdt die niet onder de Conventie van Genève vallen.  Alle middelen zijn dan geoorloofd.  Bovendien moet je de Communistische Partij die nog contacten met andere communistische partijen onderhoudt, gewoon verbieden ook al haalt ze nog 13%.  De laatste keer dat in Europa communistische partijen verboden werden was in Italië (jaren 1920) en Duitsland (1933).

McCain is dus de “Realpolitiker” bij uitstek.  Hij heeft een officiële functie als leider van IRI en kan dankzij zijn rol als vooraanstaand oppositielid van het Congres met een zekere discretie optreden.  Virtueel onschendbaar.  Zegt hij dan achteraf dat hij niet wist wie die kerel eigenlijk was en dat hij altijd zeer duidelijk stelling heeft genomen tegen ISIS of IS.

Toch is er iets vreemds aan McCain.  Een beetje zoals in de film “The Manchurian Candidate” van 2004, 
Die gaat over het hersenspoelen van een Amerikaanse gevangene in
Noord-Korea.  Hij wordt dan naar zijn land teruggestuurd als geheim agent.
McCain is jaren in Noord-Vietnamese gevangenschap geweest en zou daar zijn gehersenspoeld.  Ze wilden zien of ze hem tegen zijn eigen land konden gebruiken.   Die technieken zullen de Amerikanen bestuderen en meenemen in Guantanamo.  Tegen de meeste gevangenen daar hebben ze geen zaak kunnen bouwen en vrijwel geen enkel land wil ze terug.  Wat doe je dan?  Maak er dubbelagenten van en stuur ze uit.  

Maar “Realpolitik” is dat wel van het Westen?

Bepaalde lezers houden niet van “Realpolitik”.  Dat is iets voor de Russen en de Chinezen.  Wij in het Westen worden door de mensenrechten geleid en kunnen niet volgens de normen van de “Realpolitik” worden beoordeeld. Maar Putin moet je zo beoordelen.  Dat is in essentie wat de “humanitairen” van Obama zeggen.  Het gaat dan over Samantha Power, UNO-ambassadeur. 

De oude Grieken en Romeinen (Philippus van Macedonië, Julius Caesar..) reflecteerden over hun optreden en benoemden het: “Verdeel en heers”.  Ze noemden de zaken zoals ze zijn ook al beitelden ze die leuze niet op hun triomfbogen. 

Waar kwamen de touwtjes samen?  We kennen de slaapwandelaars maar wie weet wel waar zij/ hij heen wil?  Er zijn de NATO-haviken, de revanchistische leiders in Oost-Europa soms met Amerikaanse of Canadese dubbelnationaliteit, de Franse en Britse ex-koloniale reflexen.  Er is de VS-president als vertegenwoordiger van het militair industrieel complex en de Wall Street speculatie die de VSA-economie kunstmatig in leven houden.

Een man steekt er boven uit.  Dat is ongetwijfeld McCain.  Niet reactief zoals de meeste anderen, niet actief maar proactief.  Hij plande de Arabische Lente samen met de opposanten van de Moslimbroederschap, plande de omverwerping van de “autoritaire” regimes in Libië, Syrië, Oekraïne.  Maar ondanks zijn sluwheid, discretie en proactiviteit heeft hij iets van een “Manchurian Candidate” .  Heeft zijn hersenspoeling in Noord-Vietnam doorgewerkt?  Werkt hij voor de snode “matrix”? 

take down
the paywall
steun ons nu!