Jan Nolf (foto blogseniorennet.be)

ENCJ trekt verklaring over Jan Nolf in

Het European Network of Councils for the Judiciary heeft een bijlage in haar jaarrapport 2014 ingetrokken. Daarin werden de opinies in de pers van 'een gewezen rechter' als een risico voor de onafhankelijkheid van het Belgisch gerecht beschouwd.

dinsdag 26 augustus 2014 12:55
Spread the love

Paul Gilligan, voorzitter van de
European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) en Ria Mortier,
voorzitter van de Belgische Hoge Raad voor Justitie (HRJ), hebben
gereageerd op de open brief die voormalig vrederechter Jan Nolf aan
de ENCJ had gericht

In die open brief protesteerde Nolf tegen de impliciete beschuldigingen aan zijn adres. De
motivering die het ENCJ nu geeft om de controversiële passage te verwijderen, is kort en ontwijkt de
kritiek die door Jan Nolf op zijn rapport werd geuit:

“Uw
open brief aan de ENCJ en de HRJ zoals gepubliceerd op uw website
heeft onze aandacht getrokken. Wij noteren dat u een probleem ziet in de inhoud van appendix F van het betreffend rapport, dat een
samenvatting bevat van mogelijke risico’s zoals die werden besproken
door de projectgroep. Het was nooit de bedoeling dat u er in zou
slagen uzelf hierin te identificeren, zoals uzelf ook opmerkt door
een aantal belangrijke citaten uit het rapport aan te halen. Die
leggen het belang uit van een onafhankelijk en verantwoord gerecht.
Wij blijken akkoord te gaan over de principes die daarin worden
vastgelegd. In deze omstandigheden hebben wij de beslissing genomen
appendix F uit het rapport te verwijderen.”

In
zijn antwoord op deze mededeling drukt Jan Nolf zijn waardering uit voor de beslissing van het ENCJ. Hij wijst er echter op dat hij zich vragen stelt bij de
besluitvorming in het ENCJ. “Dit voorbeeld aanhalen – ook al was
het anoniem – heeft een verlammend effect op klokkenluiders en
opiniemakers. Dit is niet aanvaardbaar… Het probleem is bovendien
omgekeerd. Het zijn niet zozeer magistraten die onder druk staan,
maar de ‘vrije’ pers.”

Nolf
verwijst vervolgens onder meer naar de rechtszaak tegen journalist
Yves Desmet van januari 2013 (waarvoor de beroepsprocedure nog loopt)
en de klachten van het gerecht tegen het filmen van rechters tijdens hun bezoek aan een
met de diamantsector in Antwerpen verbonden organisatie.

Verder suggereert Jan Nolf het ENCJ om zijn serie over de dood van Jonathan
Jacob in het weekblad Knack te lezen.

Het gewijzigde rapport 2014 van het ENCJ 

Het
ongewijzigde rapport 2014 van het ENCJ

take down
the paywall
steun ons nu!