(foto Lode Vanoost)

Schoonmaakbedrijf NMBS zet interims in als stakingbrekers

Schoonmaakbedrijf BMS heeft op 21 augustus twee ABVV-afgevaardigden in de NMBS-werkplaatsen te Schaarbeek ontslagen, zonder enige motivatie en schakelt interims in om de staking te breken die op dat ontslag volgde.

donderdag 21 augustus 2014 22:16
Spread the love

De directie van schoonmaakbedrijf Business Maintenance Services (BMS) heeft nog geen enkele verklaring gegeven voor zijn beslissing
en weigert alsnog elk contact met de betrokken vakbondscentrale. Naar aanleiding van dit ontslag
zonder motivering en het stilzwijgen van de directie van het bedrijf,
legden de werknemers van BMS spontaan het werk neer.

Zij hebben
daarop postgevat aan de ingang van de werkplaatsen van de NMBS in
Schaarbeek, niet met de bedoeling de toegang tot het werk te
ontzeggen aan de werknemers, maar om hun steun te betuigen aan de
volgens hen onrechtvaardig ontslagen afgevaardigden.

BMS heeft hierop gereageerd door een
deurwaarder te vorderen en uitzendkrachten op te roepen om het
stakend personeel te vervangen. Het vervangen van stakende
personeelsleden is echter onwettig. Het betrokken uitzendkantoor
heeft na het ontvangen van de concrete informatie over de situatie
besloten zijn uitzendkrachten terug te roepen. Ook de betrokken directie van de NMBS heeft het bedrijf opgeroepen hier niet mee door te gaan.

Wat voorafging

Sedert 1 april 2014 nam BMS de
schoonmaak van treinen en verwijdering van graffiti over bij de
NMBS-stelplaats te Schaarbeek, nadat zijn offerte voor de overname
van deze werken door de NMBS werd aanvaard. Het bedrijf is een
nieuwkomer in de sector. Zoals contractueel voorzien, nam BMS het
personeel over van het vorige bedrijf, One Fleet Services. Onder hen
bevonden zich eveneens twee syndicale afgevaardigden van de Algemene
Centrale van de ABVV, de sectoriële centrale bevoegd voor onder meer
schoonmaakpersoneel.

BMS verkreeg het
contract voor deze werf door een bod te doen dat 40 procent
lager lag dan dat van One Fleet Services. BMS heeft de intentie de
kosten te drukken door het uitbesteden van de werken door middel van
onderaanneming. De huidige syndicale aanwezigheid wordt door het
bedrijf gezien als een hinderpaal om dat te verwezenlijken. BMS wil zelf eigen vakbondsafgevaardigden aanstellen ter vervanging van de betrokken délégués, die ze als hinderlijk beschouwen.

Verzoeningsvergadering

Volgens Eric Neuprez,
vakbondssecretaris van de Brusselse afdeling van de Algemene Centrale
van het ABVV, staan de personen die BMS als nieuwe
vakbondsafgevaardigden wil aanstellen volledig in lijn met de wensen van de
directie.

“Ik heb een
verzoeningsvergadering aangevraagd op het Ministerie van Arbeid en
Tewerkstelling volgende maandag 25 augustus 2014. Ondertussen zetten
onze vakbondsleden bij het personeel hun staking verder. Dit conflict
gaat over veel meer dan een dispuut over werkomstandigheden.”

“Het inzetten van interimpersoneel ter vervanging van
stakers is niet alleen onwettig maar bovendien een gevaarlijk precedent
voor het sociaal overleg. Onderaanneming is een manier om
als bedrijf niet langer sociale verantwoordelijkheid te nemen. Het
ondergraaft het recht van elke werknemer op waardig werk, eerlijke
verloning en billijke werkomstandigheden.”

De uitbesteding van
schoonmaak aan privé-bedrijven door de NMBS is al enige
jaren bezig en heeft reeds meermaals tot sociale conflicten geleid.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!