Werkgeversbijdrage voor sociale zekerheid is van het werkvolk

Werkgeversbijdrage voor sociale zekerheid is van het werkvolk

dinsdag 19 augustus 2014 21:30
Spread the love

Het loon
van de werknemer is zijn brutoloon plus
de werkgeversbijdrage.

Een
vermindering van de zogenaamde werkgeversbijdrage is een vermindering op de
loonkost. Dat wil zeggen een vermindering van het loon. De term “werkgeversbijdrage” is
een anomalie. Het is een stuk van het loon dat gebruikt wordt voor de RSZ.

Wanneer de
werkgever 100 euro uitgeeft aan verloning, gaat 25% naar de werkgeversbijdrage van
de SZ ,10% naar de werknemersbijdrage en 20% naar de belastingen. Het zgn. brutoloon
is dan 75 euro. ( Ik heb voor de eenvoud sterk vereenvoudigd.)

Wanneer in
de pers geschreven wordt dat de werkgeversbijdrage daalt, dan voelt de werknemer
zich ten onrechte buiten schot. Zijn brutoloon daalt immers niet, zijn totale
loon echter wel.

Meer nog de
vermindering van de inkomsten voor de SZ treft de werknemer, want bij tegenslag
betaalt hij de rekening.

Nooit
schrijft men het totale loon op de weddefiche. Want dan zouden we zien dat 30%
dient om ons solidair te verzekeren tegen onheil zoals ziekte en werkloosheid
en de ten onrechte verfoeide belastingen voor algemeen maatschappelijke doelen
een slechts beperktere impact hebben.

We kunnen
stellen dat we slechts 45% van de loonkost netto over houden. Dit zou meer
kunnen zijn, wanneer we belastingen op arbeid verlagen van die 20% naar bv 10
en de verloren 10% laten financieren met de inbreng van de kapitalisten, de vermogenden. Zo
blijft de sociale zekerheid voor de werkers, zij zijn tenslotte degenen die onze welvaart   met hun arbeid
mogelijk maken, en dragen de vermogenden bij tot de algemene middelen tot
ieders belang.

take down
the paywall
steun ons nu!