Zelfredzaamheid of Trek je Plan?

Zelfredzaamheid of Trek je Plan?

zondag 17 augustus 2014 21:24
Spread the love

In het Vlaams regeerakkoord staat diverse keren het
toverwoord “zelfredzaamheid”. Bourgois 1 gaat ervoor zorgen dat wanneer iemand in
de problemen komt aangaande zorg en armoede bijvoorbeeld, voldoende het heft in
eigen handen kan nemen om zelf de nodige paden te bewandelen en middelen te
vinden.

Ik citeer over deze twee passages letterlijk uit het
regeerakkoord:

De nieuwe bevoegdheden bieden ons de komende regeerperiode een unieke
kans om de Vlaamse sociale bescherming
verder uit te bouwen. Deze vertrekt vanuit een visie van versterking van de
cliënt en geeft prioriteit aan thuiszorg, preventie en het verhogen van de zelfredzaamheid. Op die manier concretiseert de
Vlaamse overheid een volwaardig ‘zorg’-beleid

Armoede en budgettaire problemen zijn onlosmakelijk aan
mekaar verbonden. Daarom zal deze Vlaamse Regering de samenwerkingsverbanden
inzake schuldbemiddeling en budgetbeheer verduurzamen. Het doel hierin moet
zijn dat mensen opnieuw zelfredzaam
worden

Deze twee citaten uit het akkoord heb ik vrij vertaald:

De nieuwe bevoegdheden bieden ons de komende regeerperiode een unieke
kans om de Vlaamse sociale bescherming verder uit te bouwen. Deze vertrekt
vanuit de visie: cliënt, zorg zelf voor je opvang en als het niet lukt kan
je door de overheidsbasparingen niet bij diezelfde afgeslankte overheid terecht
maar bij private instellingen. Op die manier concretiseert de Vlaamse overheid
een volwaardig ‘zorg’-beleid.

Armoede en budgettaire problemen zijn onlosmakelijk aan mekaar
verbonden. Daarom zal deze Vlaamse Regering de samenwerkingsverbanden inzake
schuldbemiddeling en budgetbeheer verduurzamen. De overheid zal je uitleggen
dat je de problemen die je hebt, zelf veroorzaakt hebt (cfr
Dalrymple, inspiratiebron van BDW) maar zal je leren je plan te trekken.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!