Wat we zelf doen, doen we beter

Wat we zelf doen, doen we beter

maandag 11 augustus 2014 21:11
Spread the love

Wat we zelf
doen, doen we beter. Deze slogan is verbonden met de eerste Vlaamse
minister-president, Gaston Geens. Destijds noemde die functie voorzitter van de Vlaamse
executive.

De Vlaamse
eis tot overheveling van de kinderbijslag, actief geëist door de behoudsgezinde Gezinsbond, werd door de zesde staatshervorming werkelijkheid. Vlaanderen zou eindelijk een eigen
gezinsbeleid kunnen voeren en dit zonder de bemoeizucht van de Franstaligen.

Dat
hierdoor de federale sociale zekerheid gedeeltelijk ontmanteld werd was de
staatshervormers geen zorg.

Vandaag
vernemen we via de VLD-lekken in De Morgen dat het eigen beleid wel een heel
speciale invulling krijgt. De leeftijdstoeslag wordt afgeschaft, wat nefast is
voor naar onze normen grotere gezinnen. Daarenboven zal men tweemaal niet
indexeren. Het onderhoud van kinderen is blijkbaar niet gekoppeld aan de
levensduurte.

Enkele
sociale correcties zullen slechts een doekje zijn voor het bloeden. Sociale bijsturingen
dienen trouwens te gebeuren via de herverdelende belastingtarieven en niet via
correcties aan het stelsel.

Als men in
de toekomst op de radio meldt ”De spilindex werd overschreden zodat de overheidswedden
en de uitkeringen aangepast worden“, dan moeten we daarbij automatisch aan toevoegen: behalve de kinderbijslag. Mogelijks
gebeurt dit wel voor onze Franstalige landgenoten, want zij zitten onder “het
juk” van de PS.

take down
the paywall
steun ons nu!