Vlaams regeerakkoord: enkel snoeien, niks planten en vooral tijd verliezen?
Opinie -

Vlaams regeerakkoord: enkel snoeien, niks planten en vooral tijd verliezen?

De Beweging voor Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid Climaxi heeft grote bedenkingen bij het regeeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering.

maandag 28 juli 2014 11:11
Spread the love

N-VA, CD&V en Open VLD maken van klimaat en sociale rechtvaardigheid absoluut geen prioriteit voor deze nieuwe Vlaamse Regering. Met de afschaffing van de gratis kWh laten ze 80.000 gezinnen letterlijk in de kou staan. We zien geen ambitieuze doelstellingen op het vlak van emissiereducties en na de zoveelste bocht van Open Vld grijpt men opnieuw terug naar het Oosterweeltracé.

De algemene teneur is mensen responsabiliseren en “besparen in ruil voor meer vrijheid” (Terzake 23/07 met Geert Bourgeois en Gwendolyn Rutten). Wat dit concreet zal opleveren, laat zich lezen in enkele frappante maatregelen.

Zo schaft de nieuwe regering de gratis kWh af. 80.000 gezinnen zijn vandaag al gedropt door de private energieleverancier. Vlaanderen wil vanaf nu meer inzetten op energiebesparende maatregelen, maar zet in één adem mensen met een laag inkomen in de kou. De verantwoordelijkheid wordt steeds meer bij de burger gelegd; hij/zij moet zelf maar investeren in de eigen woning zodat de rekening omlaag gaat. Voor de huurder is dat vooral een streep door de rekening. Tegelijkertijd stelt het regeerakkoord ook: “De individuele premies voor dakisolatie en hoogrendementsglas worden getrapt verlaagd.” Welke maatregelen dan wél genomen zullen worden tegen energiearmoede, blijven zeer vaag.

Een ambitieus klimaatplan vinden we evenmin terug in het regeerakkoord. We vinden geen ambitieuze doelstellingen terug op het vlak van emissiereducties. Over het brandend actuele thema van de onconventionele gaswinning (zoals steenkoolgas of schaliegas) zwijgt dit regeerakkoord in alle talen.

Het Oosterweeltracé staat wel prominent op het menu. Opmerkelijk, want Open Vld was hier vóór de verkiezingen tegen. In het kielzog van deze betwiste ingreep zullen er nog heel wat andere infrastructuurwerken gebeuren. Zoals reeds in het VIA plan werd vastgelegd, wil Vlaanderen “de Europese draaischrijf voor logistiek en transport blijven.” Over fijn stof lezen we slechts enkele regels een aantal pagina’s verder: “Rekening houdend met Europese doelstellingen en met het grensoverschrijdend karakter van de uitstoot leveren we inspanningen om de aanwezigheid van onder andere fijn stof, stikstofoxides en ozon te beperken.” Ook hier hangen de concrete cijfers in de lucht.

Tenslotte maakt Climaxi zich zorgen over de concentratie van de posten ‘leefmilieu’, ‘openbare werken’ én ‘landbouw’ onder één superminister, Joke Schauvliege. Bij Climaxi kijken we met argusogen naar het samenbrengen van deze departementen onder een minister die de laatste vijf jaar niet altijd garant stond voor een vooruitstrevend milieu- en natuurbeleid. Kortom: laat ons hopen dat dit geen verhaal wordt van enkel snoeien, niks planten en vooral tijd verliezen.

Climaxi vzw

take down
the paywall
steun ons nu!