De klimaatverandering verergert de impact van natuurrampen aanzienlijk en verhindert de strijd tegen de armoede (foto Jorge Luis Baños/IPS)
Nieuws -

Strijd tegen armoede zinloos zonder drastisch klimaatbeleid

Door opeenvolgende klimaatrampen is vechten tegen extreme armoede en honger als dweilen met de kraan open. De klimaatverandering maakt die rampen frequenter en heviger. Dat zeggen ngo’s en klimaatactivisten die betrokken zijn bij de uitwerking van de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN.

vrijdag 25 juli 2014 09:49
Spread the love

“Zonder
een afname van de globale CO2-uitstoot zijn doelstellingen zoals
armoedebestrijding zinloos”, zegt Harjeet Singh van Action Aid
International, een ngo in Johannesburg. “Een grote overstroming
of tyfoon kan de ontwikkeling van een regio in één klap twintig
jaar terugdraaien”.

In 2013 leidde tyfoon Haiyan tot meer dan zesduizend doden en twee
miljoen daklozen in de Filipijnen, legt Singh uit. Minder dan een
jaar daarvoor werden de Filipijnen al getroffen door de tyfoon Bopha,
die meer dan duizend mensen doodde en voor ongeveer 260 miljoen euro
schade aanrichtte.

Sinds 7 juli 2014 werden de Filipijnen
opnieuw getroffen door twee verwoestende tyfoons. Tegen het einde van
het tyfoonseizoen zou de eilandengroep het slachtoffer kunnen worden
van maar liefst nog eens twintig tyfoons.

“Rampen
hebben een impact op alle domeinen: voedselzekerheid, gezondheid,
onderwijs, infrastructuur enzovoort. Je kan onmogelijk uit de armoede
klimmen als je ieder jaar je huis moet heropbouwen”, zegt Singh.
Het voorbije weekend lanceerden de VN een eerste concept van de
zeventien SDG’s, na anderhalf jaar discussie met meer dan zestig
landen die vrijwillig deelnamen aan het proces. De SDG’s zijn een
reeks doelstellingen die extreme armoede moeten uitroeien en duurzame
ontwikkeling nastreven.

Wanneer ze in 2015 definitief aangenomen worden, op het moment dat de huidige
acht Millenniumdoelstellingen (MDG’s) verstrijken, moeten de SDG’s de
niuewe leidraad vormen voor het milieu-, sociale en economische
beleid van de internationale gemeenschap.

Warmer
en vochtiger

“Alle
weergebeurtenissen worden beïnvloed door klimaatverandering, omdat
het milieu waarin ze plaatsvinden warmer en vochtiger is dan
vroeger”, zegt Kevin Trenberth, klimaatexpert aan het National
Center for Atmospheric Research in Colorado. Klimaatverandering
veroorzaakt niet noodzakelijk die rampen maar maakt ze veel erger,
zegt Trenbert.

Volgens
Bernadette Fischler, covoorzitter van de internationale ngo-coalitie
Beyond 2015, moeten koolstofarme ontwikkelingsstrategieën integraal
deel uitmaken van de SDG’s. “Klimaatverandering is een urgente
zaak en moet een topprioriteit zijn in de SDG’s”, zegt Fischler.

In
het huidige ontwerp van de SDG’s is klimaat doelstelling dertien. Ze
roept landen op om “dringende actie te ondernemen om
klimaatverandering en zijn impact te bestrijden”. Er worden
echter geen concrete cijfers genoemd voor de vermindering van de
CO2-uitstoot. De genoemde doelstellingen hebben vooral betrekking op
de aanpassing aan de toekomstige verwachte impact van
klimaatverandering.

Disasters
Poised to Sweep Away Development Gains

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!