Opinie -

Een bijbelse regering

Ethicus en historicus Gie van den Berghe begrijpt niet waarom het middenveld eerder tevreden reageert op het nieuwe regeerakkoord.

vrijdag 25 juli 2014 17:33
Spread the love

Blijkbaar is het middenveld nogal tevreden met het meer dan duidelijk centrumrechtse programma van de Vlaamse regering (bijv. http://www.mo.be/nieuws/het-vlaamse-regeerakkoord-reacties-van-het-middenveld).

Geen
woord over de openlijke volksverlakkerij, zoals het door Geert
Bourgeois herhaaldelijk gedebiteerde, door Kris Peeters en anderen
gretig overgenomen ‘Gratis bestaat niet’. Gratis bestaat natuurlijk wel.
Het woord komt uit het Latijn en betekent ‘uit goedheid, als gunst’,
niet dat het niks kost, wel dat er niets tegenover hoeft te staan. 

Dat
de vrij geringe hoeveelheden water, gas en elektriciteit die alle
burgers zonder onderscheid totnogtoe kregen, uiteindelijk door de staat
werden bekostigd, tja, dat zal wel, maar waarom laat men dat dan nu niet
bekostigen door de hogere inkomens? Waarom wel prijsvermindering voor
ondernemingen, grote en kleine?

Geen
nieuwe belastingen en (voorlopig) niet aan de index komen, gaat de
verlakkerij door. Maar voor de ‘kleine’ burger doet de manier waarop
hij/zij moet inleveren er natuurlijk niet toe. 

Schandelijk
blijft dat men in deze kapitalistische, productie- en
consumptiegerichte samenleving nog steeds weigert rekening te houden met
het werkelijke inkomen en bezit van mensen en gezinnen. ‘Iedereen, elk
kind, gelijk voor de wet’, verkondigen Bourgeois en Co gelijkhebberig en
zelfrechtvaardigend. Maar iemand met een inkomen van 1200 euro per
maand even veel geld geven (of kwijt schelden) als iemand die drie of
tien keer zoveel ‘verdient’, heeft niets te maken met gelijkheid noch
rechtvaardigheid. Overigens, is wat dat zoveel hogere inkomen van
sommigen ‘gratis’? niet op de kap van anderen?

Hou
voor het toekennen en de grootte van kinderbijslag, gratis water of
elektriciteit, woonbonus rekening met inkomen en bezit (bijvoorbeeld het
al dan niet bezitten van meer dan één onroerend goed). Of waarom die
woonbonus niet overgeheveld naar huurders?

Het
antwoord kennen we met zijn allen: de economie moet groeien, rijken
rijker maken en armen armer, het bijbelse Mattheuseffect.

take down
the paywall
steun ons nu!