Keep Calm and Please Stop It!

woensdag 23 juli 2014 16:36
Spread the love

Aan mijn vrienden en kameraden, al
wie de samenleving lief heeft, gelooft in mensen en solidariteit, aan de
promotoren van samenwerking en de tegenstanders van het egoïsme en de sociale
afbraak: “KEEP CALM and PLEASE STOP IT!”

Wat er reeds lang zat aan te
komen is gebeurd, we moeten daar niet langer over mekkeren, niet achterom
kijken maar vooruit. We moeten immers ons tegenoffensief voorbereiden, samen, zij aan zij.

Vakbonden moeten een
campagne uitwerken over de desinformatie die nu al jaren heerst over
hen. Ze zijn moderner dan de meeste werkgeversorganisaties en rechtse krachten
laten uitschijnen, ze zijn progressief en hebben verfrissende ideeën. Ze moeten
een tegenoffensief lanceren op de leugenachtige lastercampagnes die nu al jaren
de publieke opinie overheersen.

De vakbonden moeten beginnen uitleggen waarom
de werkloosheidsuitkeringen hun rechtmatige eigendom zijn én bewijzen dat
verschillende, onafhankelijke, studies ook reeds hebben aangetoond dat zij dit
het goedkoopst en meest efficiënt organiseren.

Waar zit de campagne om aan de
mensen te tonen dat het onverstandig is om werkloosheidsuitkeringen te beperken
in de tijd, voorbeelden zat in de wereld om de rampzalige gevolgen die met die
keuze gepaard gaan aan te tonen. Een deel van de mensen zal altijd egoïstisch
ingesteld zijn maar het gros is dat niet, én die mensen kan je makkelijk
terugwinnen door jezelf af te zetten tegen het ongebreidelde kapitalisme.

En de oppositie partijen Spa, Groen
en Pvda moeten de koppen bij elkaar steken, om af te toetsen
wat ze gezamenlijk naar voor zullen schuiven als alternatieven, al dan niet elk
met hun eigen gedetailleerde invulling. Gezamenlijk op de nagel slaan dat job
destructie binnen overheidsbanen een sociale genocide is op een moment dat er
te weinig jobs zijn.

Dat jobcreatie dé inzet moet zijn van nieuwe
lastenverlagingen en NIET dé winstmaximalisatie én dat voor jobcreatie, van kwalitietsvolle nieuwe banen, eerst
iedereen zijn deel hoort te betalen. Horen we daar een verwijzing naar Zweden? “So what!”,trap daar toch niet in, speel
dat spel niet mee! Lanceer een quote: ”In Scandinavië heeft men een sterke
overheidsstructuur.”, en laat rechts maar antwoorden. De waarheid staat aan
onze kant, er is geen sociale opbouw de komende jaren, er is enkel afbraak én
de bouwers van een warme nieuwe wereld, wel dat zijn wij.

Laten we ons als middenveld verenigen,
de analyse maken van het regeerakkoord, Vlaams, Brussels, Waals en federaal máár laten we het er zo weinig mogelijk over
hebben. Gedaan met gratis reclame te maken voor de tegenstander.

Als links
hebben wij alternatieven die economisch realistisch zijn én bovendien breed
gedragen zullen worden onder de werkende bevolking, van arbeider tot kleine
zelfstandige, op zoek naar een betere wereld. Dertig jaar neoliberalistische
keuzes hebben ons weg geleid van het sociale pad dat na de grote oorlog werd
ingezet, en bewezen heeft dat een nieuwe wereld mogelijk is, die de mensen hun
toekomst beter maakte. Tenminste tot de zoveelste kapitalistische crisis in
1973 roet in het eten kwam gooien.

Gedaan met commentaar geven op wie dan ook, hun strapatsen en
ballonetjes om reacties uit te lokken. Laat ons ALLEMAAL SAMEN gaan vóór ons eigen project en
tegen de volgende moeder aller verkiezingen is het terug aan de mensen die
echte verandering willen én echte vooruitgang.

Tous ensemble, allemaal samen!

take down
the paywall
steun ons nu!