foto: Kris Goubert
Nieuws, België - Frederic Vanhauwaert

Armoede geen prioriteit voor Vlaamse Regering

Het Netwerk tegen Armoede reageert verontrust op het regeerakkoord van de Vlaamse regering. “Deze nieuwe Vlaamse Regering kiest niet voor armoedebestrijding als topprioriteit.”, aldus coördinator Frederic Vanhauwaert.

woensdag 23 juli 2014 17:10
Spread the love

Heel wat passages in het nieuwe
regeerakkoord maken het Netwerk tegen Armoede bijzonder ongerust. Ze kunnen er
immers voor zorgen dat de armoedecijfers verder zullen toenemen in plaats van
de doelstellingen tegen 2020 te halen. De passages rond armoedebestrijding gaan vooral over
participatie van mensen in armoede als doel op zich en niet als een middel om
de broodnodige structurele maatregelen door te voeren. Integendeel: inzake
belangrijke domeinen als wonen, onderwijs, gezondheid, energie en kinderbijslag
kiest deze regering voor maatregelen die dreigen de armoede nog te vergroten.

Armoedebestrijding behelst slechts
een tweetal pagina’s. In tegenstelling tot voor tal van andere domeinen, zijn de
diverse aspecten niet gedetailleerd uitgewerkt. Dit terwijl het Netwerk tegen
Armoede, met vroegere ervaringen in gedachten, net gepleit had om heel duidelijk
een aantal fundamenteel noodzakelijke maatregelen rond armoedebestrijding in
het regeerakkoord te beschrijven en hier budgetten voor vast te leggen.

Het is bijzonder jammer dat het
ondersteunen en versterken van wijkgezondheidscentra niet uitdrukkelijk genoemd
wordt. Over het aanpakken van de problematiek van de stijgende kosten in het
onderwijs is niets terug te vinden. De plannen op het vlak van het
inschrijvingsbeleid in het onderwijs, hervorming van de financiering van
scholen en het activeringsbeleid verontrusten ons sterk. Op vlak van
huisvesting blijft men verder kiezen voor eigendomsverwerving. Dit terwijl meer
dan 100.000 mensen wachten op een sociale woningen en men met de woonbonus de
kans krijgt om daar eindelijk iets aan te doen. Bovendien zien we dat het groeiritme voor de sociale
woningen weer eens wordt vertraagd én dat het principe van tijdelijke
contracten wordt ingevoerd in de sociale huur. De perceptie van sociale
huisvesting als tijdelijke oplossing en als opstapje naar private markt is
nieuw en verontrust ons zeer.

Ook wil men een aantal maatregelen
afschaffen zoals bijvoorbeeld de gratis hoeveelheid energie en water, zonder
dat de alternatieven inzake de aanpak van energie-armoede al
concreet zijn. Datzelfde geldt inzake mobiliteit.

Daarnaast wil Het Netwerk tegen
Armoede dat er net meer en niet minder controle komt op lokale besturen en
andere dienstverleners, over wat er precies gepresteerd wordt met middelen bestemd
voor armoedebestrijding.

Positief is dan weer dat men de
betrokkenheid van en overleg met mensen in armoede blijft benadrukken en dat de
regering de armoedetoets blijft hanteren.

In het hoofdstuk armoedebestrijding
zegt de Vlaamse Regering onder meer dat ze de bevoegdheden die via de
staatshervorming naar Vlaanderen komen optimaal wil inzetten als hefboom inzake
armoedebestrijding. We zullen de Vlaamse Regering er dus van moeten overtuigen
dat de richting die die akkoord kiest inzake woonbonus en kinderbijslag niet de
juiste weg is naar armoedebestrijding.

Het Netwerk tegen Armoede zal de
komende dagen, weken en maanden een armoedetoets uitvoeren op dit
Regeerakkoord en de beleidsnota’s die er uit voort vloeien.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!