De Muur (foto TheRightsForum)
Opinie - Dries van Agt, TheRightsForum

10 jaar illegale muur in Palestina

Voormalig minister-president Dries van Agt van Nederland wijst op de werkelijke oorzaken van het conflict tussen Israël en Palestina. Israël heeft een illegale muur gebouwd op bezet gebied. 'Deze muur is een middel voor annexatie van Palestijns land".

maandag 14 juli 2014 13:59
Spread the love

Nederland en
Europa gedogen al 10 jaar Israël’s illegale muur in Palestina,
bloedbad dreigt in Gaza

Op 9 juli is het
precies 10 jaar geleden dat het Internationaal Gerechtshof in Den
Haag uitsprak dat Israëls muur in bezet Palestijns gebied illegaal
is. Daarover publiceerde ik op 8 juli in Trouw het opinieartikel De
illegale muur van Israël zegt veel over ons”

Met
tientallen rechtsgeleerden uit de hele wereld tekende ik daarnaast
een
open brief
. Daarin worden VN-secretaris generaal Ban Ki-moon en
de Verdragspartijen bij de Conventies van Genève opgeroepen
maatregelen te nemen, die naleving van de uitspraak van het Hof
bevorderen.

Muur is middel
voor annexatie van Palestijns land

Ik weet terdege
dat Israëls besluit in 2002 om een muur te bouwen samenhing met
verfoeilijke aanslagen op burgerdoelen die Palestijnse militante
groeperingen tijdens de tweede Intifada hebben gepleegd. De
Israëlische regering heeft de plicht haar burgers te beschermen. Zij
had de mogelijkheid de muur op Israëlisch grondgebied te plaatsen,
of op de Groene Lijn, Israëls internationaal erkende grens met de
Palestijnse Westoever.

Maar dat heeft zij
welbewust niet gedaan. De Israëlische regering heeft de muur bijna
helemaal op bezet Palestijns gebied neergezet, om zoveel mogelijk
nederzettingen en kolonisten bij Israël in te lijven. Daarom heeft
het Internationaal Gerechtshof verklaard dat de muur illegaal is.
Daarom mogen wij de muur niet gedogen.

Enkele
ernstige gevolgen van de muur hebben we in deze
kaart
voor u geïllustreerd:

DeWereldMorgen.be

Als de Israëlische
regering de muur wil handhaven, moet zij deze verplaatsen naar de
Groene Lijn. Dat zal zij niet uit eigen beweging doen. Daarom is druk
nodig, ook van ons land, de zetel van het Internationaal Gerechtshof.
Druk is ook nodig om een catastrofale escalatie van het conflict
tussen Hamas en Israël af te wenden. Ik schreef in mijn laatste
nieuwsbrief over Israëls pogingen om het Palestijnse
verzoeningsproces tussen Hamas en Fatah te saboteren. De bezetter
verdeelt en heerst.

Israël
gebruikt ontvoering om af te rekenen met Hamas

De
Israëlische regering heeft de afgelopen weken honderden Hamas-leden
op de Westelijke Jordaanoever gearresteerd. Om met ijzeren vuist
tegen Hamas te kunnen optreden, heeft zij de Israëlische bevolking
doen
geloven
dat de drie ontvoerde Israëlische jongeren nog in leven
waren.

Zo rechtvaardigde
de regering-Netanyahu het agressieve en repressieve optreden van het
Israëlische leger bij de zoektocht naar de ontvoerde jongeren. Toen
beschikte zij echter al over concrete informatie dat de jongeren
dadelijk na hun ontvoering waren gedood.

DeWereldMorgen.be

De
moord op de drie jongeren hebben
wij veroordeeld
. Zoals wij de liquidatie hebben veroordeeld van
twee Palestijnse jongeren, die door Israëlische soldaten op 15 mei
in koelen bloede zijn doodgeschoten. Zoals wij de ontvoering van en
moord op de 16-jarige Palestijnse jongen Mohammed Abu Khdeir
veroordelen, die op 2 juli door Israëlische extremisten levend is
verbrand.

Geen bescherming,
totale straffeloosheid

Burgers dienen
beschermd te worden. De internationale gemeenschap dient die
bescherming te waarborgen. Daarin faalt zij jammerlijk. Sinds het
jaar 2000 zijn ca. 750 Israëlische burgers door Palestijns geweld
gedood en meer dan 3.000 Palestijnse burgers door Israëlisch geweld.

Terwijl de
Israëlische autoriteiten jacht maken op Palestijnen die het op
Israëlische burgers gemunt hebben, is geen enkele Israëli
aansprakelijk gesteld, laat staan veroordeeld, voor het doden van
meer dan 3.000 Palestijnse burgers. Totale straffeloosheid dus.

Wanneer nu het
conflict rond Gaza escaleert, zal het aantal Palestijnse burgerdoden
verder oplopen. Geen misverstand, de raketten die vanaf Gaza op
Israël worden afgevuurd, moeten stoppen. Die beschietingen schenden
het internationaal recht.

Burgers in Gaza
weerloos

Maar de 1,8
miljoen burgers in Gaza, van wie velen reeds zwaar getraumatiseerd
zijn, mogen niet worden geslachtofferd voor Israëls gecalculeerde
afrekening met Hamas. Zij zijn volstrekt weerloos en dienen door de
internationale gemeenschap beschermd te worden.

Nederland en
Europa hebben nu 10 jaar de bouw van Israëls illegale muur gedoogd.
Israëls wurgende blokkade van de Gazastrook, die neerkomt op
collectieve bestraffing en daarom onrechtmatig is, wordt meer dan 7
jaar gedoogd. Gaan wij het zoveelste bloedbad in Gaza gedogen, nu de
Israëlische regering zich opmaakt voor een grote aanval op Gaza?

Nogmaals, de
raketbeschietingen uit Gaza moeten stoppen. Maar laten we de
verhoudingen niet uit het oog verliezen. Ruim 200 raketten die sinds
maandag uit Gaza zijn afgevuurd, hebben in Israël beperkte materiële
schade veroorzaakt. Door de beschietingen zijn aan Israëlische zijde
twee lichtgewonden te betreuren.

In één etmaal 25
Palestijnen gedood?

Het
Israëlische leger heeft onderwijl zo’n 450 doelen in Gaza
gebombardeerd. Daarbij is aanzienlijke materiële schade veroorzaakt
en zijn alleen al op 8 juli 25 Palestijnen gedood en 200 verwond.
Onder de doden veel burgers. De Palestijnse afdeling van de
kinderrechtenorganisatie Defense for Children meldde vandaag dat door
het Israëlische geweld op 8 juli acht kinderen zijn omgekomen.??

De
wereldgemeenschap moet ingrijpen, nu.

Hartelijke groet,

Dries van Agt, 9 juli 2014

DeWereldMorgen.be

De Nederlandse
voormalige politicus Dries van Agt (1931) was minister van justitie
(1971-1977), voorzitter van het Christen-Democratisch Appel (CDA
/1976-1982) en minister-president (eerste minister) (1977-1983). Na
zijn politieke loopbaan was hij ambassadeur in Japan (1987-1989) en
in de VS (1987-1995).


Hij is adviseur
van het International Forum for Justice and Peace, een Nederlandse
organisatie in Amsterdam. Deze stichting houdt zich vooral bezig met
de studie van het conflict Israël/Palestina.


Als politicus was
van Agt tot 1982 een hevig verdediger van Israël. Een keerpunt was
voor hem het bezoek aan de bezette Westelijke Jordaanoever in de
jaren 1990. Sindsdien is hij een uitgesproken verdediger van het
recht van de Palestijnse bevolking op zelfbeschikking en heftig
criticus van de bezetting en de kolonisatie van Palestina door
Israël. Hij publiceert regelmatig columns op
TheRightsForumwaarin hij pleit voor een rechtvaardig Midden-Oostenbeleid. Hij is tevens voorzitter van deze organisatie.

Dit artikel werd overgenomen met toestemming van TheRightsForum. 


© 2014 TheRightsForum

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!