(Onem=RVA)
Hugo Fransen

Belgische gezelschappen sluiten zich aan bij de Franse cultuurstrijd in Avignon

Er rolt, als een zomers onweer, een machtige protestbeweging van de cultuursector over Frankrijk. In het geding: de sociale zekerheid. Daar zijn 250.000 intermittents bij betrokken: mensen die – officieel ‘met tussenpozen’ – werkzaam zijn in de cultuursector.

donderdag 10 juli 2014 14:44
Spread the love

Het gaat om artiesten maar ook, en meer nog, technici. Inzet: de afbouw van hun statuut waardoor ze (deels) hun werkloosheidsuitkering voor ‘niet-gewerkte’ dagen verliezen. In Avignon alleen al zijn ongeveer honderd optredende gezelschappen op het festival in staking. 

De meeste Belgische gezelschappen op dat festival van Avignon sluiten aan bij het protest van de Franse collega’s. Zo ging het Luikse Zoo Théâtre (Françoise Bloch), dat zou optreden in La Manufacture met het stuk Money, al maandag in staking uit solidariteit met de intermittents. Het gezelschap verzekerde tegelijk een warm onthaal voor het publiek met een uiteenzetting over het waarom van de staking, met ook veel uitleg over “de catastrofe” van het nieuwe ‘kunstenaarsstatuut’ in België.

Het Theâtre des Doms in Avignon kreeg bezoek van de (ontslagnemende) minister van Cultuur van de Franstalige gemeenschap, Fadila Laanan. Na de voorstelling van Blackbird (Collectif Impakt), met de minister als toeschouwer, werd het podium ingenomen (‘bestormd’) door Belgische culturele werkers op het festival. Ze spraken hun steun uit voor de beweging van de intermittents en wezen op de overeenkomsten tussen het nieuwe Belgische kunstenaarsstatuut en de nieuwe, zwaar gecontesteerde regeling voor de intermittents in Frankrijk. 

’s Avonds lazen de Belgische intermittents op een chique receptie, vlak voor de geplande toespraak van de minister, een tekst voor aan haar adres, die als volgt eindigt: “Wij, Belgische culturele werkers zijn hier om te zeggen dat we niet het hart hebben om vanavond samen met u het glas te heffen en te klinken.” Daarop volgde een exit in grote stilte van alle cultuurwerkers en kunstenaars van twaalf gezelschappen. De verraste minister en de hooggeplaatste aanwezigen bleven alleen achter, onthutst en met stomheid geslagen. 

Hier de tekst die werd voorgelezen en die is ondertekend door een reeks Belgische gezelschappen in Avignon:

Mevrouw de Minister,

Omdat, al heeft de vorige regering het budget voor kunst verhoogd, niets daarvan naar de werkers in de kunstensector zelf gaat (moeten we er u nog aan herinneren dat zonder de druk en de betogingen van de kunstenaars u zou gesneden hebben in het budget voor scheppende kunst?);

Omdat de federale regering een aanval in regel heeft ingezet tegen de werklozen en de mensen met precaire contracten, inclusief onszelf, met maatregelen ter ‘activering’ die in feite neerkomen op een jacht op de werklozen van wie er al duizenden zijn uitgesloten of zwaar moeten inleveren op hun uitkering;

Omdat uw federale collega’s in zeven haasten en zonder ons te kennen een wet hebben gestemd die ondoordacht en verdomd slecht is en die u ‘kunstenaarsstatuut’ durft noemen, terwijl ze in feite voor de meesten van ons een ware achteruitgang inhoudt van onze sociale verworvenheden. Ze zal velen van ons in de ellende duwen en jonge mensen verhinderen hun beroep uit te oefenen. En omdat we u in heel deze zaak niet hebben zien aan de mouw trekken van minister van Werk Monica De Coninck;

Omdat er dringend een nieuw evenwicht moet komen in het cultuurbudget, ten voordele van de cultuurwerkers zelf;

Omdat de cultuurbudgetten niet meer geïndexeerd zijn;

Omdat al die maatregelen en wetten de culturele sector meer en meer verstikken;

Omdat in de context die we zojuist hebben geschetst – en terwijl wij onze solidariteit betuigen met de intermittents en mensen met precaire statuten in Frankrijk, wier lot zo vergelijkbaar is met het onze – u zo lichtzinnig bent hier in Avignon te komen aanwaaien;

Om al deze redenen zijn wij, Belgische cultuurwerkers, naar hier gekomen om u te zeggen dat we niet het hart hebben om samen met u het glas te heffen en te drinken!

Wees ervan overtuigd, mevrouw de Minister, dat u of uw opvolgers, net zoals de toekomstige minister van Werk, meteen na de vorming van de nieuwe regering ons op hun weg zullen vinden om de intrekking van deze wet te eisen en om betrokken te worden bij de uitwerking van een echt kunstenaarsstatuut, dat rekening houdt met de specifieke kenmerken van onze beroepen.

Getekend: Raoul Collective, Les Baladins du Mirroir, Arts Nomades, NIMIS Groupe, Compagnie Alula, Night Shop Théâtre, Cie Héliotrope, Zoo Théâtre, Les Argonautes, Groupov, Habemus Papam, Collectif Impakt, Cie System Failure, Cie Point Zéro.

take down
the paywall
steun ons nu!