Nepsollicitaties weldra van de baan

Nepsollicitaties weldra van de baan

woensdag 9 juli 2014 09:01
Spread the love

Wanneer de N-VA erin slaagt om haar supporters van VOKA en andere Van Eetvelts tevreden te stellen, dan is het probleem van de nepsollicitaties direct opgelost.

Oudere werklozen, allochtonen en mensen met een beperking komen haast niet meer aan de bak, ze worden stelselmatig geweigerd omwille van: te duur, racisme en/of discriminatie op basis van een handicap.

Deze groepen voelen zich, gebaseerd op negatieve ervaringen in het sollicitatiegebeuren, genoodzaakt om toch te kandidateren ook al weten ze dat ze een nul op het rekwest krijgen. Ze doen dit enkel en alleen maar om hun werkloosheidsuitkering te behouden.

Na twee jaar zullen ze niet meer hoeven te solliciteren, ze zullen gewoon geschrapt worden als werkloze en in de “onderstand” terecht komen, met een gedwongen gemeenschapsdienst als bijkomende cadeau.

Het loopt hier duidelijk fundamenteel fout.

De VDAB en de werkgevers zouden moeten samenwerken. Niet om te sanctioneren, zoals Van Eetvelt wenst, maar wel om creatief te zoeken naar passende jobs. Enkel op deze manier kan de hierboven aangehaalde groep menswaardig participeren aan het sociaaleconomisch maatschappelijk gebeuren. 

take down
the paywall
steun ons nu!