Nederlandse participatiewet aangenomen: en de samenleving?
Nieuws, Samenleving, Politiek -

Nederlandse participatiewet aangenomen: en de samenleving?

Op 1 juli is in Nederland de participatiewet aangenomen. Het betekent een ernstige versobering van de sociale wetgeving. Een groot deel van de sociale werkplaatsen wordt gesloten en mensen kunnen verplicht worden om in ruil voor een uitkering te werken.

woensdag 2 juli 2014 15:37
Spread the love

DeWereldMorgen.be

De Eerste Kamer heeft op 1 juli met een ruime meerderheid ingestemd met de
Participatiewet en de Maatregelen in de Wet Werk en Bijstand van
staatsecretaris Jette Klijnsma.

Volgens het kabinet-Rutte is het aannemen van deze wetten een belangrijke
hervorming uit het regeerakkoord. En heeft de wet tot doel mensen met een
beperking meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt.

Volgens tegenstanders is de wet een kille hervorming waarvan velen de dupe gaan worden.

Alles ineen

In de wet worden verschillende regels gebundeld, zoals Wajong (voor jong
gehandicapten), sociale werkvoorzieningen en bijstand (leefloon geheten in België). Met ingang
van volgend jaar valt iedereen onder één
regeling die zich bij de gemeente meldt en kan werken
maar niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen.

Om de wetten door te voeren heeft het kabinet onderhandeld met
de linksliberale D66 en de streng christelijke partijen ChristenUnie en SGP. Bij de stemming bleek dat ook het gematigd christelijke CDA in de Eerste
Kamer de wetten steunt. De aanpassingen horen tot de belangrijkste
veranderingen in de regeerperiode van het kabinet-Rutte.

De afschaffing van sociale werkplaatsen wordt gerechtvaardigd door
afspraken met de sociale partners. Het is de komende jaren de bedoeling dat er
100.000 banen in het bedrijfsleven worden gerealiseerd voor mensen met een
beperking. Ook de Nederlandse overheid zelf zal 25.000 banen scheppen voor mensen
die niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen.

Staatssecretaris
Klijnsma: “Ik ben blij met de brede steun voor deze wet. Nu krijgen mensen met
een beperking dankzij deze wet perspectief”.

Kritiek

Er is jaren
gedebatteerd over Klijnsma’s wens om alle mensen die moeite hebben om werk te
vinden onder een regeling te vatten. Met de participatiewet en andere decentraliserende
regelingen krijgen de gemeente heel wat werk op hun bord.

Er is veel
kritiek geweest op het feit dat men door de wet een tegenprestatie
moet leveren voor een uitkering. Klijnsma:
“Mensen moeten als ze niet of nauwelijks inkomen hebben een beroep kunnen doen
op de bijstand. Tegelijkertijd vind ik het heel belangrijk dat mensen vanuit de
bijstand meedoen in de samenleving”.

Daarnaast was er ophef over de zogeheten kostendelernorm, ook wel
mantelzorgboete genoemd. Klijnsma wilde pensioengerechtigden (AOW’ers) die met hun kinderen
samenwonen op hun uitkering korten. Zij kunnen immers de kosten van levensonderhoud delen, zo beredeneerde
ze. De ChristenUnie was hier fel op tegen en ook de PvdA had er moeite mee.?? Klijnsma
wist deze fracties over de streep te trekken door de mantelzorgboete een jaar
uit te stellen.

De kostendelersnorm in de AOW is
nu uitgesteld tot 1 juli 2016, maar zeker niet van de baan, benadrukt Klijnsma.

Goede
voorbeeld

De plannen
van het kabinet van de liberale VVD en de naar het midden opgeschoven sociaaldemocratische PvdA
worden ook in andere landen opgepikt. Zo lijkt vooral het plan om een
tegenprestatie te leveren voor een uitkering bij velen in goede aarde te
vallen.

Uit onderzoek
van De Standaard en VRT bleek net voor de verkiezingen dat ruim 80% van de
Belgen vindt dat leefloners moeten werken voor hun loon. Nu de plannen
in Nederland erdoor zijn, lijkt de kans gegroeid dat ook België leefloners laat werken
voor hun inkomen. Wel vindt er één dag na de bekrachtiging van de participatiewet al een debat in het Nederlandse parlement plaats over de zogeheten participatiesamenleving die ervan het gevolg zou moeten zijn.

Feit is dat het enige socialistische kabinet dat Nederland heeft gekend, tussen 1973 en 1977, participatie als speerpunt had – ter verkleining van de machtsverschillen. Toenmalig premier Den Uyl had zelfs vlak na de oorlog in het partijprogramma De weg naar vrijheid gesuggereerd om in ‘een nationale participatiemaatschappij’ de winsten van het bedrijfsleven te beheren.

take down
the paywall
steun ons nu!