Nieuws, België -

Bahram in Koerdistan – een interactief (audio)boek

In Leuven werd op 24 juni een interactief (audio)boek voorgesteld van de hand van Bahram Maaruf (22). In het kader van zijn studies keerde hij, samen met zijn vader, terug naar Iraaks Koerdistan. In samenwerking met C.H.I.P.S. vzw verwerkte hij zijn bevindingen en ontdekkingen tot blogposts, die de basis vormden voor een audioboek.

donderdag 26 juni 2014 12:57
Spread the love

Bahram Maarufstudeert sociaal-cultureel werk aan de Katholieke Hogeschool Leuven (KHLeuven).
Zijn vader Sirwan is afkomstig van de stad Kirkuk in Irak. Toen Sirwan
jong was, kwam Saddam Hoessein aan de macht. De Koerden werden door de
dictator en zijn regime zwaar onderdrukt, zoniet uitgemoord. Sirwan besloot om
na zijn studies guerillastrijder te worden en te gaan vechten voor de
rechten en de vrijheid van de Koerden.

Na enkele jaren strijd en gevangenschap kwam Sirwan voor een zware
keuze te staan: wegvluchten of opgepakt en geëxecuteerd worden. Hij koos
ervoor om te vluchten. In België studeerde hij informatica aan
de KHLeuven. Daar ontmoette hij ook zijn toekomstige echtgenote, die sociaal werk studeerde.

Zoektocht naar identiteit

Bahram omschrijft zichzelf als een ‘tweedegeneratiemigrant’. Alhoewel
hij opgegroeid is in Vlaanderen, werd de behoefte steeds groter om samen met zijn vader het
Koerdische deel van zijn identiteit te ontdekken. De KHLeuven stond hem toe in de periode maart-april naar Irak te reizen. Voor het opleidingsonderdeel ‘Intercultureel
werken’ zou hij een dagboek inspreken.

Het verslag van deze ontdekkingstocht werd verwerkt tot een
interactieve evocatie die de geïntereseerden meevoert naar alle bezochte plekken
en extra duiding geeft bij personen, plaatsen en geschiedkundige
feiten.

Nieuwe publicatiemethoden

C.H.I.P.S. Labo
reikt met dit initiatief vanuit het jeugdwerk mogelijkheden aan voor
nieuwe publicatiemethoden via digitale media. De publicatie zal
toegankelijk zijn via webbrowser, als iBook, geschikt voor Kindle en via
een speciale app voor iPad.Voor de ontwikkeling van dit interactief boek, werd gebruik gemaakt
van Creatavist, een krachtige online tool voor het maken en
multi-platform publiceren van digitale verhalen.

“Door kansen te geven aan jongeren om hun verhaal op innovatieve wijze te produceren en te distribueren, draagt C.H.I.P.S. vzw
bij tot de overlevering van belangrijk erfgoed: het geheugen van
migranten/vluchtelingen en de zoektocht naar hun identiteit”, stelt
Labo-coördinator Stefan Kolgen.

>> DOWNLOAD HET INTERACTIEF (AUDIO)BOEK <<

take down
the paywall
steun ons nu!