Knack bestempelt gezondheidsactivisten als ‘complotdenkers’ – een lezersbrief

In Knack van 18 juni 2014 bestempelt Dirk Draulans gezondheidsactivisten, onder wie Jan Allein, coördinator van Beperk de Straling, zonder enige degelijke onderbouwing als 'complotdenkers' en 'hobbyactivisten'.

woensdag 25 juni 2014 16:09
Spread the love

Waarom worden wij bestempeld als complotdenkers? Omdat we verstomd
staan dat een onderwerp waarover zoveel verontrustende wetenschappelijke
studies verschenen en dat de gezondheid van miljoenen
mensen aanbelangt, zo weinig aandacht krijgt in de pers en wij ons de
vraag stellen hoe dit komt en of advertentie-inkomsten eventueel een
mogelijke rol kunnen spelen.

Dirk Draulans heeft het verder
over een ‘absurde manier van omgaan met wetenschap’. Wij geven op onze
website gewoonweg de resultaten van wetenschappelijke studies weer, met
verwijzing naar de medische databank PubMed of naar het
wetenschappelijke tijdschrift in kwestie, of uitspraken van onderzoekers
en medische experten. Wij zien het ‘absurde’ hier niet meteen van in.

Onderstaande lezersbrief werd aan ons en aan Knack bezorgd en vormt een mooie repliek: 


“In het artikel van Dirk Draulans over de “bekeringsijver van
gezondheidsactivisten” wordt een ‘amalgaam’ gemaakt van enkele zeer
verschillende onderwerpen en wordt louter geschoten op de boodschapper.
Het is jammer dat niet dieper wordt ingegaan op de boodschap zelf,
waarvan de relevantie of geloofwaardigheid in slechts enkele suggestieve
zinnen wordt neergesabeld.

Het artikel komt tot een zeer
pejoratieve beoordeling van mensen die veel tijd en energie besteden aan
een oprechte inspanning om het publiek opmerkzaam te maken over
(mogelijke) gezondheidsrisico’s en het gebrek aan publiek debat over
deze materie. Want het blijft inderdaad oorverdovend stil rond bepaalde
onderwerpen, die nochtans bij vele mensen vragen doen rijzen. Het
betreffende artikel biedt daar helaas geen voldoening gevend antwoord
op

Wat betreft de kwestie van elektromagnetische straling
werd de heer Jan Allein van Beperk de Straling in mijn ogen ten onrechte
doelbewust gediscrediteerd, door hem samen op een hoopje te gooien met
wat de heer Draulans bestempelt als ‘complotdenkers’, zonder enige
ruimte voor weerwoord. De vis wordt als het ware verdronken door
bepaalde mensen en onderwerpen met volledige andere mensen en
onderwerpen te associëren, zonder op de eigenlijke inhoud in te gaan.

Er zijn nochtans genoeg gegronde redenen om de stralingsproblematiek
serieus te nemen. In 2008 werden er in het Vlaams Parlement enkele
hoorzittingen aan gewijd. Professor Moshchalkov (Departement natuurkunde
van de KU Leuven) en Professor Van Gool (hoofd kinderoncologie UZ
Gasthuisberg) – en ja, dat zijn nu eenmaal wereldvermaarde experts,
excuus hiervoor – niet mis te verstane oproepen hebben gedaan om deze
problematiek ernstig te nemen. Tevergeefs. Het is zeer storend dat men
steeds met engelengeduld zit te wachten op finale, harde, onomstotelijke
bewijzen. In afwachting mag men, op basis van de studies die er reeds
zijn, blijkbaar absoluut niet aanmanen tot voorzichtigheid, want dan is
men een gezondheidszeloot met een voorliefde voor complottheorieën.

Nochtans wijst de geschiedenis uit (klimaat, tabak, asbest, lood in
benzine, …) dat het soms heel lang wachten is op de sluitende bewijzen
en dat men onnoemelijk veel menselijke ellende had kunnen vermijden door
de ‘early warnings’ serieus te nemen. De geschiedenis, zoals we weten
uit onderzoeksjournalistieke inspanningen in het verleden, wijst
eveneens uit dat de betreffende industrieën alle hens aan dek brachten
om de schadelijkheid van hun producten te verdoezelen, waarbij er een
gedocumenteerde invloed was op de wetenschap zelf. Zie bijvoorbeeld de
uitstekende artikelenreeks ‘Asbest, de seriemoordenaar’ die in 2006 in
Knack verscheen. Is het niet naïef van de heer Draulans om te geloven
dat de telecomindustrie zich daar niet aan zou bezondigen? Is het niet
wat al te gemakkelijk, vooringenomen en suggestief om dit af te doen als
‘complotdenken’?

De wetenschappelijke studies zìjn er, daar
kan men op de website van Beperk de Straling gewoon de referenties van
terugvinden, met verwijzing naar de medische databank PubMed of naar het
wetenschappelijke tijdschrift in kwestie. De waarschuwingen van artsen
en wetenschappers zìjn er, en ja daar zitten nu eenmaal verschillende
wereldvermaarde experts tussen. Niet zomaar als vage omschrijving of
autoriteitsargument, maar als verifieerbaar feit dat iedere
bereidwillige journalist kan natrekken.

Ik kan enkel hopen dat
er in de nabije toekomst alsnog objectieve onderzoeksjournalistieke
aandacht komt voor dit onderwerp. Dat is dan meteen ook een
tegenargument voor de complotdenkers die de advertentie-inkomsten
opwerpen als reden voor het ontbreken van die aandacht.”

Hoogachtend,

J. Solon

Mechelen

take down
the paywall
steun ons nu!